خبر و دیدگاه

شهادت و امامت

به مناسبت دهم محرم
درين هيچگونه جاي شك و ترديد نزد مسلمان جهان نيست كه فاجعه محرم يك واقعه اسفناك تاريخ اسلام است كه نبايد اتفاق مي افتاد .
حضرت امام حسين رض مانند ديگر بزرگان صدر اسلام يك شخصيت سياسي بود زيرا براي عدالت قيام كرد و نميخواست تا  مسلمانان بدست مردمان ظالم و خودخواه رهبري شود . از نگاه سياسي يك قيام نبود زيرا قيام در جامعه شناسي سياسي يك پديده مردمي بزرگ است. اما او تنها بود. بيعت نكرد و جانش را براي احياي عدالت از دست داد. او كوشش كرد تا نقش خود را منحيث نوه پيامبر بازي كند كه مذاكرات متاسفانه به نفع مردم نبود.  هدف امام حسين به وجود آوردن دو فقه مذهبي به نام شيعه و سني نبود. هدف امام حسين دو پارچه ساختن اسلام نبود. هدف او اين بود كه براي دستگاه ظالم و اشخاص فاسد بيعت  نكنيد. امام حسين نه شيعه بود و نه سني و مسله شيعه و سني بعد از شهادت امام شروع شده است نه قبل از آن . اين يك واقعيت است كه هيچ كس انكار كرده نه مي تواند.
مردان و زنان صدر اسلام نقش خود را در تاريخ بازي كردند . آنها نه پيامبر بودند ،و نه فرشته بودند . قبل از امام حسين پدرش هم شهيد شده بود يعني حضرت علي رض . اما شيعه ها شهادت علي را به پيمانه حسين تجليل نه مي كنند . قبل از علي عثمان و عمر هم كه سرداران اسلام بودند شهيد شدند و اما كسي از آنها ياد نه مي كند . اين مردان و زنان صدر اسلام نقاط ضعف و قوت خود را داشتند زيرا انسان بودند و نظر به صوابديد  خود عمل ميكردند . براي من كه نه شيعه هستم نه سني دهم محرم يك تاريخ ننگين تاريخ اسلام است نه اينكه يك روز ماتم باشد. اساسا اين روز ، روز آموزش و پرورش است نه ماتم  . ما بايد از شهادت بياموريم كه هدف شهادت چه بود نه اينكه به سينه سينه خود بزنيم و ماتم كنيم و فرداي آن با مراكز سياسي فاسد و قوم پرست دست همكاري دهيم . به نظر من ، بهترين شيعه حضرت امام ابوحنيفه بود كه با دستگاه فاسد عباسيان همكاري نكرد . شيعه و سني ساخته و باقته انسان هاي است كه خواستند اسلام مانند كاتوليك كه به پروتستانت تبديل شد دو پارچه شود . در دوران بيست سال حكومت دموكراسي صادراتي در افغانستان شيعه و سني بي شرمانه با دستگاه فاسد و ظالم افغانستان همكاري كردند و مخصوصا آنهاي كه شيعه بودند و بايد زياد تر محتاط مي بودند اهداف شهادت را زير پاي كردند .
جوانان شيعه از امريكا با حقوق دو صد و پنجاه هزار دالر همراي عساكر امريكايي همكاري كردند و اينها مانند سني ها اهداف شهادت را زير پاي كردند . تحسين و تمجيد از امام حسين بجاست وقتي رد پاي امام حسين رض را تعقيب كنيم و اما اگر ماتم مي كنيم و فرداي آن به حكومات مانند ايران و طالبان به خاطر منافع شخصي و مذهبي همكاري مي كنيم و دهم محرم به سينه سينه مي زنيم از ما منافق تر  وجود ندارد . همين حالًا يك عده شيعه ها با طالبان دست همكاري دراز كردند آيا امام حسين همين را ميخواست ؟ . براي من يك روز تاريخي است و مردان بزرگ اسلام قبل از امام حسين هم شهيد شدند و اما چرا مسله امام حسين را كلان ساختند براي اينكه نفاق را دامن بزنند . امروز در ايران شيعه زير نام امامت مردم را استثمار كرده اند . مردم را از حق آزادي محروم كرده اند . زنان در نظام امامت قاضي شده نمي تواند . زنان بسيار به مشكل طلاق ميگيرند و بايد برده مرد باشد.  مردم زير نام امامت به ستوه آمده اند .  و به نام امامت مردم مغز شويي شده اند.
. من قبل ازينكه حسين بن علي را بشناسم ، اسلام محمد را شناختم . براي من حسين بن علي يك شخصيت تاريخ اسلام بود و نقش خود را به همان قسميكه بود بازي كرد.  اما نتيجه اش متاسفانه دو پارچه شدن اسلام بود كه هزاران مسلمان به خاك و خون غلتيدند.
امامت به ذات خود يك ديكتاتوري است و مردم ايران بسيار ازين امامت خود ساخته شان كه مردم يك سرزمين را كنترل مي كنند رنج مي برند . من هرگز حاضر نمي شوم كه مانند اسقف كليسا به يك نفر رجوع كنم كه براي من دين و زندگي را بياموزد . كساني به امام و امام بازي تكيه مي كنند كه عقل خود شان فراموش شان شده است . عقل من از هيچ كس بلند تر نيست و از هيچ كس كمتر . من مبخواهم براي خود تصميم بگيرم و براي خود زندگي كنم نه اينكه يك امام لوده در عصر حاضر براي من تصميم بگيرد .
ديد و بينش تاريخي من اين  است كه قيام حسين بن علي يك قيام خودي بود نه مردمي . و چون باعث تفرقه شد  و دين اسلام بدون اينكه او خواسته باشد دو پارچه شد. همان اصل اصالت خود را از دست داد . اگر اين قيام خودي يك رسالت قوي ميداشت. امروز مردم به نام امامت اسبر چند آخوند نادان كه تنها منافع خود شان مطرح است نمي شدند.  امروز مانند وهابي نادان فكر و انديشه و قلم مردم را كنترل مي كنند . نوشته ها را سانسور مي كنند چنانچه كتاب اين محقق را از انگليسي به اجازه من ترجمه كردند و نام حضرت عايشه رض را تصرف كردند و از متن كتاب كشيدند . آيا امامت سانسور ديد و بينش تاريخ اسلام است ؟ متاسفانه شهادت درس عبرت براي شيعه و سني نشد به جز از تعصب و تبعيض بر عليه همديگر.
نتيجه :
امام شهيد شد كه شما امروز به يك نظام فاسد، ديكتاتور و ظالم بيعت نكنيد.
امام براي اين شهيد نشد كه اسلام دوپارچه شود و به نام شيعه و سني عرض اندام كند و اين كار اهل نفاق و شقاق بود
از نگاه جامعه شناسي سياسي  هر دو فقه كافي ظلم كردند و همديگر را به نام مذهب قتل كردند و  بستگي به اين گروه ها هم ظلم در مقابل اسلام است . از نگاه جامعه شناسي سياسي حالًا به جاي يك دين كه خدا براي جهانيان اراده كرد و خواست تا همه به دين خدا تمسك جويند جايش را مذهبي گرفت و باعث به وجود آورد تعصب و تبعيض و تنگ نظري شد . نه تنها تاريخ را عوض كردند بلكه با جملات كه ساخته و بافته خود شأن أست اصول فقه را به وجود آوردند كه همه بوي تعصب ميدهد . اين هدف شهادت نبود و مردم زير عنوان امامت استثمار شده اند و عقل هاي شان از شان به نام شهادت و امامت گرفته شده است  در حاليكه دين انسان را آزاد آفريد تا براي خود تصميم بگيرد .اسلام آمد تا مردم از هر گونه اسارت آزاد شوند و اما امروز ما مي بينيم كه به نام دين و سنت و امامت مردم استثمار شده اند.
یکتعداد از مردم اهل تشیع، شهادت امام حسین رض  را نهضت میدانند. اگر نهضت می بود، شیعه ایران امروز توسط آخند ها استثمار نمی شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا