خبر و دیدگاه

قباحتِ مصیبت زا بنام لویه جرگه

امروز در افغانستان جهت اغوا و فریب جهانیان و دلخوشی ساده دلان افغانستان نیرنگی زیر نام لویه جرگه دائر میگردد.  لویه جرگه ها همیش در افغانستان توسط غاصبان قدرتِ دولتی دایر گردیده تا بتوانند به این وسیلۀ نامیمون که به شیوۀ غیر دموکراتیک و توسط گزینش خود شان آدم هائی را زیر نام نمایندگان مردم افغانستان تعین نموده و در تالاری بنام تالار لویه جرگه جمع می سازند تا بتوانند به این طریق توسط این بلی گویان به قدرت غیر قانونی و غاصبانۀ خود بینی خمیری بسازند. در عصر حاضر این نوع جرگه ها فقط میتواند در قرا و قصبات دور افتاده در میان قبایل قوم افغان کار آمد داشته باشد ولی در سطح کل افغانستان بمثابه یک فرهنگ عقبماندۀ غیر دموکراتیک و بدوی شناخته میشود. استفاده ازین فرهنگ بدوی و غیر دموکراتیک است که افغانستان را در منطقه به ذلیلترین و بیچاره ترین یا کعصف ماکول تبدیل نموده است. اینکه کلمه ذلیلترین را جهت توصیف حال و وضعیت افغانستان بکار برده ام، لطفا” عصبانی نشوید. لطفا”  با چشمان باز و با بکار بردن فرهنگ پرسشگری و خرد انسانی افغانستانرا در منطقه با کشور های دَور و بر بمقایسه بگیرید. در غرب کشور سرحد طولانی با کشور ایران داریم. افغانستان را با ایران مقایسه نمائید و در میابید که تا چه حد بیچاره و عقبمانده باقی مانده ایم.  در شرق افغانستان سرحد طولانی با کشور پاکستان داریم. افغانستان را با پاکستان مقایسه نمائید. حدس بزنید که از لحاظ پیشرفتهای ساینس و تخنیک چند سال از پاکستان عقبمانده تریم. عقبمانی ساینس و تکنالوجی را بگذارید که اکنون پاکستان یوغ استعماری خودرا بگردن مردم افغانستان توسط همین طالبانیگه شریعت و اسلام را وسیله ساخته اند انداخته است. عصبی نشوید. چند روز قبل صدر اعظم پاکستان گذارش داد که در همین چند ماه غصب قدرت دولتی توسط طالبان پاکستان توانسته است تنها در خرید و مصرف ذغال سنگ افغانستان به مبلغ دوملیارد دالر مفاد نصیب شود. این در حالی است که جوانان افغانستان در اثر بیکاری و نا امیدی از دورنمای تاریک افغانستان گروه، گروه با قبول هزاران مصبت و توهین کشور را ترگ میگویند و تعداد دیگر شان در افغانستان به بهانه ریش و طرز لباس و همکاری  به مقاومت زندانی و توهین و لت و کوب و حتی به قتل رسانده میشوند. شما مقایسه نمائید که چند سال نسبت به هندوستان عقبمانده تریم و همین قسم افغانستان را با کشور چین که دارد به ابر قدرت تبدیل میشود مقایسه کنید که اصلا قابل مقایسه شده نمیتواند. همین قسم  نسبت به تمام همسایگان شمالی  افغانستان ما عقبمانده تر و بیچاره تر هستیم. پس در میابید که  استعمال کلمه ذلیلترین و بیچاره ترین در صفت افغانستان، میتواند جا داشته باشد.
پس به صورت واضح دیده میتوانیم که فرهنگ نیرنگ و تقلب و برتری طلبی قومی و  جرگه بازی ها ما را تا این حد بیچاره ساخته است.

آیا شما طالبان در خواب غفلت غنوده اید ؟ و یا اینکه نفس اماره  شمارا چنان گنس و گول و مسخ نموده است که مردم خودرا در گرداب مصیبت انداخته و اسلام و شریعت را رسوا و کشور خود را مستعمره ساخته و به ویرانه و زندان تبدیل نموده اید.

آیا شما از تیلفونهای جیبی استفاده نمی کنید؟

آیا شما از ماشین و عراده جات استفاده نمی برید؟

آیا شما در سفر بخارج از طیاره استفاده نمی کنید؟

پس در اینصورت ، همان طور که شما در زندگی روز مره تان از دست آوردهای علوم و تخنیک  استفاده میبرید، فکر خودرا هم با پیشرفتهای ساینس و تخنیک امروز هم آهنگ و همنوا سازید. یقینا که رهبران طالبان خوب میدانند که سوئ استفاده از اسلام و شریعت سنخیت ندارد ولی بنا به دستور بادار ان شان مجبور اند از شریعت و اسلام  منحیث ابزار استفاده ببرند. مثلا میدانند که وزارتی بنام وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وزارت غیر ضروری و تاریخ تیر شده میباشد و به عیوض آن جا دارد که وزارت زنان بخاطر هم آهنگ سازی فعالیت زنان در امور جامعه و سهم زنان در عمران و آبادی کشور دوباره احیا و فعال ساخته شود. ولی از آنجائیکه مستعمره و اجیر اند، ناگزیر تابع دستور بادار می باشند.
خلاصه در کشور استعمار زده ای  مثل افغانستان، خیمه شب بازی هائی زیر نام لویه جرگه و یا نام دیگر فقط دوام مصیبت به مردم افغانستان بوده و صد فیصد قابل رد و استفراغ میباشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا