خبر و دیدگاه

اهداف و مرامنامۀ حرکت آزادی خواهی افغانستان سال تاسیس 25 ماه می 2022

حرکت آزادیخواهی افغانستان خواستار یک افغانستان بیطرف و غیر منسلک می باشد. برای این منظور از جامعۀ بین المللی و ملل متحد تقاضا می کند تا یک کنفرانس صلح افغانستان دایر شود.

حرکت آزادیخواهی افغانستان مخالف تندگرایی اسلامی، قوم گرایی ، زن ستیزی، کارگری کودکان و ازدواج صغیر می باشد.

حرکت آزادیخواهی افغانستان آرزومند و خواستار  بنیان مردم سالاری اسلامی به اساس ایجابات و مقتضیات عصر حاضر است. در مردم سالاری اسلامی دین تحمیل نمیشود. هدف حکومت و مردم سالاری اسلامی ،تامین صلح و امنیت ، عدالت سرتاسری ، ایجاد اقتصاد قوی ، تدارک کار برای شهروندان و مبارزه با فقر و آموزش و پرورش ملی می باشد.

حرکت آزادیخواهی افغانستان، آزادی ، عزت و آبروی مردم را زیر عنوان دین و سنت مصالحه نه می کند. در مردم سالاری اسلامی دین و مذهب یک مسئلۀ شخصی و خصوصی است.

حرکت آزادیخواهی افغانستان با همه کشور ها روابط دوستانه میداشته باشد و برای تامین صلح در منطقه با ملل متحد همکاری فعال خواهد داشت.

حرکت آزادیخواهی افغانستان مشکلات و سوء تفاهمات را با همسایگان حل و فصل می کند و با ایجاد روابط دوستانه و برادرانه در راستای توسعه و انکشاف اقتصادی و فرهنگی تلاش خواهد کرد.

حرکت آزادیخواهی افغانستان در صدد ایجاد سویس آسیا می باشد  تا نمونۀ از چند گونگی فرهنگی و اقتصاد پیشرفته در منطقه باشد.

حرکت آزادیخواهی افغانستان شدید اعتقاد دارد که هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری ندارد مگر تقوی و دانش. حرکت آزادیخواهی با زن ستیزی شدید مبارزه می کند و برای مرد و زن شرایط حقوق مساوی کار و پیشرفت را مساعد می سازد.

حرکت آزادیخواهی افغانستان همه مذاهب را به یک نظر می بیند و مخالف واژه اکثریت و اقلیت است. در مردم سالاری اسلامی هیچ مذهب در اکثریت نیست.

حرکت آزادیخواهی افغانستان همه اقوام را با هم برابر و برادر میداند و هیچ قوم در اکثریت نیست.

حرکت آزادیخواهی افغانستان شهروندی را اساس یک جامعۀ فارغ از تعصب و تبعیض و تنگ نظری می  داند و همه در مقابل قانون حقوق مساوی دارند.

فرید یونس

موسس و مبتکر مردم سالاری ( دموکراسی) اسلامی

___

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا