خبر و دیدگاه

به مناسبت بزرگداشت از روزِ حماسه بینظیرِ فارسی شهنامه فردوسی

بیا عزیزان شهنامه خوانی کنیم
به روز امتحان پهلوانی کنیم
که امروز روز شهنامه خوانی بود
که فردا مصاف و پهلوانی بود
ز دامان پامیر و هندو کوه
پیام شهامت شنو ، نویدشکوه
ترا در دفاع خواند وطن
به پاخیز ای وارث تهمتن
مکن اعتماد بر افراسیاب
بگردان ز خون عدو اسیاب
تو ای پهلوان جان و خرد
به پاس نیاکان بکن این نبرد
سپاه سیاهی لشکر انداخته
به اقلیم دلیران چادر انداخته
((سیاهی لشکر نیاید بکار
دوصد مرد جنگی به از صد هزار))
خداوند عقل و خداوند رای
به تو داده دست و به تو داده پای
دل نرم و ساده چه اید بکار ؟
به میدان جنگ و بروز شکار
کمر بسته با تیرو گرز و سپر
قوی پنجه و دور بین و تیز پر
چو شیر غران به میدان جنگ
بگیر و بکش به دندان و چنگ
سر دشمن از تن بکن تو جدا
که در نسل نمرود نماند بقاء
شهنامه روح من روان من است
همچو خورشید در آسمان من است
گر بلرزد تن ضعیف چوبید
میدمد بر تن او جان وامید
(هر آنکس که شهنامه خوانی کند )
به پا خیزد و قهرمانی کند .
(نوراحمد سلطانی)
۱۵ می ۲۰۲۲
شهنامه شناس نامه ماست !
حماسه فردوسی شهکاریست که زبان فارسی را حیات جاویدان بخشید و از تهاجم و تعرض عرب در امان داشت ، این بزرگ‌ترین شهکار حماسی جهان همه فارسی گویان را با هم پیوند ناگسستنی زده است .
جغرافیای شهنامه ، سر زمین آزادگان و دلیران و پهلوانان و دادگران و عدالتخواهان است و برای ما درس عدالت طلبی و قیام برعلیه ظلم و بیعدالتی و استبداد میاموزد .
شهنامه شناس نامه ماست !
فردوسی کاخی بنا کرد که بروی ستون های خرد و دانش استوار است و اغاز کلامش خرد میباشد :
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
کنون ای خردمند وصف خرد
بدین جایگه گفتن اندرخورد
کنون تا چه داری بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد
پهلوان در شهنامه نمایانگر مروت و جوانمردی است و دادگری و عیاری است و سمبول وطن دوستی و مدافع کشور است و هدف شهنامه عدالت اجتماعی است .
نمانیم که این بوم ویران کنند
همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین
چو ویران بود بوم ایران زمین
هر بیت و هر ورق شهنامه ایینه هستی ماست .
شهنامه جان خراسان است و اندیشه عیاران است و نفس اندر تن فارسی زبان است. .
شهنامه عشق است و دفتر عشق و این صلابت عشق است که انسان جان خود را در برابر اش تقدیم میکند .
لگام بر سر شیران زند صلابت عشق
چنان کشد که شتر را مهار، در بینی
مقام شامخ فردوسی بزرگ را ارج میگذاریم و شهنامه را گرامی میداریم و شناس نامه خویش را به نسل های بعدی انتقال داده و از خرد نامه خردمندانه دفاع می‌کنیم .
(نور احمد سلطانی )
ممکن است تصویر ‏نوشتار‏ باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا