خبر و دیدگاه

فــــــــراری ها !

فــــــــراری هــای ترسو داغ ذلت یاد تان باشد
شکست ننگ وغیرت تا قیــــــامت یاد تان باشد
به نامـــردی وطن درچنگ خفاشان رهـــا کردید
درین محشرگـــــــــداز ملک وملت یاد تان باشد
گریزی هـــــــای ارکان رژیم فاسد ومنفــــــــــور
به خـــــــــون خلق بازی درسیاست یاد تان باشد
موازی با فــرار از ارگ بیت المــــــــال خالی شد
زخون ملت این شبخـــون وسرقت یاد تان باشد
شمـــا ایکاش می مـــردید ای دزدان تنظیـمی
بدین ذلت فــــــــــــرار و بار خجلت یاد تان باشد
به رسوایی وبدنامی کجــــــــا رخت سفـربستید
شما ای بزدلان این جبــــــن و ذلت یاد تان باشد
شما نامـــوس مـــردم را به دست غیر بسپردید
نبود مــــــردی و وجــــدان وغیرت یاد تان باشد
اگــــربادست پررفتید اما بیکس وبی آبرو رفتیـد
حدیث لحظه‌هــــــای تلخ غـــــربت یاد تان باشد
به عنـــوان فـــــــــــــــراری زیستن درملک بیگانه
به هـــــــرجا منت و رنج اهــــــانت یاد تان باشد
مترسک هــای بی آزرم درگنـــــــداب استبــــــداد
زوال بنــــــــــــده گی وداغ عُسرت یاد تان باشد
شما ودَور فحــــــاشی وطالــب سلطهٔ وحشت
دو روی ســکهٔ این شِمش ظلمـت یاد تان باش
شما ارباب‌هـــای نوکـــــــــر و بیـگانه ازمـــــردم
هــــزاران لکهٔ ننگین ونفـــــــــــرت یاد تان باشد
سرو جان را فدای رهبـــــــــــــر بیمــــارخود کردید
همان رهبر که شد غــــــرق جنایت یاد تان باشد
شمـا هریک شریک جــــــــرم رولا وغنـی هستید
طنین جلجتــــای خــــــــــــون ملت یاد تان باشد
فقط خوردید وبشکستید وباخود هرچه را بردید
حساب چور وغصب ملک ودولـت یاد تان باشد
درآن سو از شما عیـاشی ودالــــــر ولی این سو
فروش کــــــودکان ازفقـر ومحنت یاد تان باشد
درآن سو ازشماها لاف بی ننــگی ولی این سو
نمـــــــــــــــاد رزم وآزادی ونصـرت یاد تان باشد
دراین سو سنگر مـــــــــــــــردان راه ورسم آزادی
درآن سو رنــج بد نامـی وخِفـــــت یاد تان باشد
حــــریم کاخ هـــا تان یک به یک خانه تکانی شد
شما گم گشته گان این داغ عـبرت یاد تان باشد
یکی بی ریشهٔ غربی دگـــــرفرعـــــون تنظیمی
شما وهـــــــــــول این بارمصیبـت یاد تان باشد
درین آزمــــــونگاه سرنوشت مـــــرگ وبد نامی
زوال نام وننــــــــگ وپـول وثروت یاد تان باشد
شما در دادگاه خلـــــق خشماگین، به یک روزی
میسر گــــــــــــــرشود، دارعـدالت یاد تان باشد
بهـــــای هرستم آخر زخود یک کیفـــــــــــری دارد
شماهـم کیفـــــراین طــوق لعنت یاد تان باشد
حقیقت درد جانسوز است اما ای فـــراری هـا !
پیـــــــــام تنــد من با این رسالت یاد تان باشد .
2022فبروری
فرانکفورت
Ist möglicherweise ein Bild von 6 Personen und Personen, die stehen

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا