خبر و دیدگاه

کُنه و ماهیت طالبان افغانستان

بحث اول:
“لوی اسلامیت” نقاب مقدس خر سازی جامعه برای تحقق پروژه ناتمام ” لوی اوغانیت” است که از زمان عبدالرحمن خان در ۱۸۸۰ توسط انگلیس ها سنگ بنای آن گذاشته شده بود . اما پروژه ” لوی اوغانیت” راه کوتاه عبور به پروژه” لوی پاکستانیت” است.
طالب یک پروژه ” لوی خرسازی” جامعه گذار از ” لوی افغانیت” به” لوی پاکستانیت” است.
بحث دوم:
طالب، طالب است، طالب اصل و بدل، خودی و بیگانه ندارد. طالب چه تاجیک تبار باشد و یا پشتون تبار، ازبیک و یا هزاره تبار و یا هر نوع طالب داخلی و یا خارجی، پشت و روی یک سکه ترور، وحشت و جهالت است. طالب خودی خطرناکتر و جنایت کار تر و مزدور تر نسبت به طالب بیگانه است. از طالب بیگانه نمی توان گله کرد، جنایات طالب خودی غیر قابل بخشش است. اگر طالب خودی نبود هرگز طالب اجنبی مردم را برده خود نمی توانستند بسازند.
علیه هر نوع طالب قیام باید کرد چه خودی و چه بیگانه.
اما نخست با همدستی با طالب خودی علیه طالب بیگانه جنگید و بعد خانه، ده و شهر خود را از شر طالب خودی پاک کرد.
بیاد داشته باش حتا پدرت و یا برادرت هم طالب باشد از او خیری به خانه و خانواده، شهر و کشورت نمی رسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا