خبر و دیدگاه

شناسایی رسمی طالبان، زانوزدن در برابر تروریزم _ بخش چهارم

طالبان برخلاف ادعا هایی خلاف حقیقت درمورد مستقل بودن، آزادی واستقلال کشور، نیروی نظامی ـ سیاسی جنگ نیابتی و« ارتش افغانی» پاکستان اند. مهره های امارت اسلامی را به عنوان دولتواره ای دست نشانده، فیض حمید رئیس آی.اس.آی. چید و شکل داد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، رییس آی.اس.آی.، نخست وزیر ووزیر خارجه پاکستان تصمیم گیرندگان اصلی امارت طالبان اند که پیوسته در مجامع بین المللی به نمایندگی از مزدوران طالب خود سخن می گویند و قیمومیت رسمی وحقیقی افغانستان را به دوش گرفته اند. نظامیان وسیاستمداران کارکشته ای پاکستانی اند که کارزار جهانی را برای به رسمیت شناختن بین المللی امارت تروریستی وپر کردن کیسه طالبان برای پیشبرد فعالیتهای تروریستی، قتل عام، کشتار وسرکوب مردم به راه انداخته اند. ورنه کار چریها لمیدن در مدرسه وخدمت به مدرس! است.
پاکستان پس از دوره گردیها وتدویر گردهمایی های متعدد جهانی برای قباحت زدایی و به رسمیت شناختن بین المللی طالبان، حال به دامن همان مراجعی افتاده است، که در دوران جنگ سرد وحتی پس از آن، به عنوان افزار های امریکایی وانگلیسی در برابر جنبشهای چپ، ملی، آزادیخواه، استقلال طلب، دادخواه وترقیخواه عمل میکردند ومیکنند. یکی از این مراجع کنفرانس اسلامی است. کنفرانس اسلامی، مجمعی که از سوی سازمان سیا، ام.آی 6. ودالرهای نفتی عربستان سعودی در 1969 ایجاد شد وتنها نام اسلامی را در عقب خود یدک می کشد ودر اصل افزاری برای بر اندازی تمام نیروهای تحول طلب، سیکولار ونوگرا در جهان اسلام بوده است. سازمان کنفرانس اسلامی در زیر رهبری ظاهری سعودی پس از دهه شصت قرن بیستم، به جان تمام نیروها وزعیمان سیاسی دولتهایی افتاد که برای رشد مستقل ملی ونجات منابع وبازار شان از سلطه کمپنی های فراملیتی به مبارزه برخاسته بودند. مرجع دیگر تمویل مالی گروه های تروریستی و توسعه شبکه های اسلام سیاسی وسلفی بانک توسعه اسلامی است.
بانک توسعه اسلامی به هدایت امریکا وانگلیس و سرمایه گذاری عربستان سعودی وسایر کشور های نفت خیز خلیج فارس وعمدتاً سرمایه گذاری کویتی ها تاسیس شد وهدفش رساندن پول از اروپا تا آسیا وافریقا برای شبکه های اسلام سیاسی، سلفی، وهابی و شبکه های تروریستی برخاسته از اسلام سیاسی وسلفی بود.
شعبه های بانک اسلامی در کنار توزیع سخاوتمندانه ای پول به شبکه های اسلام سیاسی، به طور محرمانه به ارتشیان برای برپایی کودتا علیه چهره های ملی و مستقل وهمچنان تمویل مالی شرکت های مطبوعاتی، مشاغل تجارتی، که در چوکات اخوان المسلمین جهانی فعالیت میکردند، پول پرداخت میکرد. برای پیروزی طرفدران امریکا وشکست نیروهای ملی ومستقل وچپ در انتخابات در بسیاری از کشور ها حتی کشور های اروپایی پول فروان خرچ می کرد و در تعدادی از کشور ها مهره های اخوان المسلمین، گروه های راست افراطی ومخالفان چپ وملی گراها را با دادن رشوه های کلان به پیروزی می رساند. حتی در انتخابات کشور های غیر اسلامی به سازمانها و مهره های طرفدار امریکا پول میداد و مبالغ بزرگی را صرف پیروزی آنها در انتخابات میکرد؛ اما این بانکها یک دالر را صرف توسعه، انکشاف و کمک به کشورهای اسلامی برای فقر زدایی نکرده است.
صندوقهای مالی بانک اسلامی به جای کمک به انکشاف وتوسعه در کشور های فقیر اسلامی که بیشتر شان در ردیف فقیر ترین کشورهای جهان قرار دارند، پول زیادی را در اختیار گروه های اسلام سیاسی در اقصا نقاط جهان من جمله پاکستان وافغانستان قرار دادند. در پشت سر شبکه ای بانکهای اسلامی سازمان سیا قرار دارد. تنها از 1980 تا 1986، 30 بیلیون دالر از کشورهای مختلف خلیج فارس وعربستان سعودی برای آموزش، خریداری اسلحه، لوژیستیک وتمویل مالی گروه های اسلام سیاسی به مصرف رسید، که عمدتا این پول خرج جنگ در افغانستان شد. پولهای اختصاص داده شده در چند بانک در پاکستان که زیر پوشش سازمان سیا وآی.اس.آی. بود، واریز میشد.(1) پول این بانک در آدمکشی و ویرانی کشور به مصرف رسید، ولی یک دالر آن صرف توسعه، انکشاف وباز سازی افغانستان نشد.
ارچند سازمان کنفرانس اسلامی به امر مولا ومرشد در این مرحله از شناسایی رسمی امارت تروریستی طالبان خود داری کرد و اما صندوقی را برای پیشبرد فعالیتهای تروریستی وتوسعه شبکه های اسلام سیاسی وسلفی تاسیس کرد که به طور یقیین پول این صندوق مانند گذشته خرچ شبکه های تروریستی خواهد شد، نه کمک به مردم و آبادی کشور.
طالبان تمام وزارتهای خانه های سکتوری وتخصصی را به دست چند چری وملا از فارغان مدرسه های زنجیره ای حقانیه ودیوبندی داده اند، که صرف محتوای چند کتاب فقهی در مورد نماز، روزه، عشر، زکات، غنیمت، گله دزدی، کنیز گیری وغلام پروری را از بر کرده اند وحتی از کلام، فلسفه ومعنویت اسلامی چیزی نمی دانند. اگر کمکی به این قشر انگل جامعه صورت گیرد به جای مدیریت وسرمایه گذاری آن را بین خود تقسیم می کنند. مادامیکه بیسوادان قرن زمام امور حکومتداری را در دست داشته باشند، ریختن پول وکمک به افغانستان مانند گذشته تقویت داره ای دزدان است. درحالیکه سپردن کار به متخصصان عرصه های گوناگون از واجبات اسلامی است. اما م بخاری حدیثی را از پیامبر روایت می کند: « وقتیکه کار به اهلش سپرده نشود، در آن وقت منتظر قیامت باشید». (2)
رهبران طالبان و شخص رئیس الوزرا، گرسنگان واکثریت قاطع جامعه را که از نبودن، کار، غذا وفقر گسترده با مرگ دست وپنجه نرم می کنند، به خدا سپردند که از خدا نان وکار ومعاش بخواهند ونه از طالبان. وهیچ مسئولیتی در قبال تامین معاش، کار، خدمت رسانی، آموزش و صحت به مردم به عهده نگرفتند ونمی گیرند. پس برای چی منظوری پیوسته از کافران وکشور های غیر اسلامی پول وکمک گدایی میکنند و کچکول گدا گری را به گردن انداخته اند؟ اگر امارت تروریستی طالبان مسئول این وضع نیست، پس که در این برهه زمانی در برابر مردم مسئول است؟ طالبان بدون هیچ شبه ای در طلب کمک نه برای مردم، بلکه کمک های جهانی را هم در ردیف غنیمت، باج وجزیه برای تقویت گروه تروریستی خود می خواهند. طالبان در قبال مسئول بودن در برابر مردم حتی احکام وشرایع اسلامی را هم زیر پا میکنند. در صورتیکه بر اساس روایت امام بخاری: « معقل بن یسار از پیامبر روایت کرده که، هرکسی سرپرستی رعیتی را به عهده میگیرد وتوجهی به آنها ننماید، بویی از جنت به مشامش نخواهد رسید.».(3)
منابع:
(1) داکتر مسعود انصاری روشنگر، باز شناسی قرآن، چاپ ششم، نشر نیما هامبورک، سال 1378، مجموع صفحات 412، رویه 154.
(2) ابوعبدالله بن اسمعاعیل، بن ابراهیم امام بخاری، ترجمه مختصر صحیح البخاری دو دوجلد از داکتر عبدالرحیم فیروزهروی، حدیث نمبر 54، جلد اول، رویه 52.
(3) امام بخاری،حدیث نمبر 2201، جلد اول ، رویه 546.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا