خبر و دیدگاه

شناسایی رسمی طالبان، زانوزدن در برابر تروریزم _ بخش دوم

درامه ای خونین طالبان در حالی به وجود آمد و ادامه دارد که طالبان در زیر ریش امریکا، ناتو ودر یک خیمه شب بازی با خلیل زاد، کرزی، احمدزی وتیم فاشیستی حاکمیت دست نشانده ای امریکایی قدرت را به سادگی تحویل گرفتند. خلیل زاد ها، کرزی هاو اشرف غنی ها که در گذشته با اکت وادای ناسیونالیزم قومی خواهان ساختن « لوی افغانستان» با الحاق مناطق پشتون نشین پاکستان بودند، در پی شکست این پندار بافی های باطل سر انجام مانند سایر زمامداران قبیله یی که به پای پاکستان افتاده بودند، در دامن پاکستان افتادند. سمت وسوی رفتار وکردار گرایشهای فاشیستی از « افغانستان بزرگ » به «پاکستان بزرگ» تبدیل شد و مانند داود خان، حفیظ الله امین ونجیب الله برای سلطه سیاسی ـ قومی در این سوی مرز به پاکستان تسلیم شدند.
از آی.اس.آی. وارتش پاکستان قول گرفتند، که حاکمیت دست نشانده پاکستان را می پذیرند، در صورتیکه پاکستان برای آنها در این سوی مرز پشتونستان بسازد. در واقع فیلنامه ای که در حال نمایش است، پشتونستان سازی این سوی مرز دیورند در چوکات « پاکستان بزرگ» است. خلیل زاد، کرزی واشرف غنی با « زرگر جنگی » میان خود وناز ونخره فروشی موافق ومخالف در واقع روندی را به نام پروسه صلح بین الافغانی! آغاز وانجام دادند، که در واقع صلح قومی بین غلجایی ها ودرانی ها است. در نتیجه توافق با ارتش وآی.اس.آی. قدرت را تحویل طالبان دادند.
در تراز منطقه ای وجهانی طالبان نیکتایی دار به ویژه کرزی وخلیل زاد مجامع بین المللی را مجاب می کنند، تا هرچه زود تر طالبان را به رسمیت بشناسند . حتی آقای کرزی برای بیگناهی طالبان تسلیمی کابل را به دوش خود گرفت، تا نشان دهد که طالبان به تعهدات شان در دوحه پابند مانده اند. این مداری بازیها جز فریب افکارعامه منظور دیگری نداشته است. دروغ های شاخدار کرزی وخلیل زاد برای قباحت زدایی از طالبان برای این ساخته وپرداخته می شود تا ساختار قبیله ای با رئیس قبیله از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شود. تهدید های پیوسته از سوی طالبان نیکتایی دار به آدرس مجامع بین المللی صادر می شود که اگر طالبان را به رسمیت نشناسید، فاجعه رخ میدهد ومسئول این فاجعه شما هستید! یعنی اینکه هنوز فاجعه رخ نداده است؟! اگر طالبان را به رسمیت نشاختید، تروریست ها را به جان تان رها می کنیم. باجگیری با تهدیدهای تروریستی! واین به معنی این است، که همه تروریستان در افغانستان و در « قطی شیطان » کرزی وخلیل زاد نگهداری می شوند و بوتل که در آن شیطان ها زندانی اند، نزد طالبان نیکتایی دار است وهرزمانی که بخواهند، سرپوش آن را باز می کنند.
اما اروپایی ها، احزاب وجریان های حامی دموکراسی وحقوق بشر، سیاستمدار ها، حقوقدان ها واین همه موسسات حقوق بشری، صلح ودموکراسی واین همه دستگاه های عریض وطویل برای حفاظت از قوانین بین المللی وارزشهای انسانی تا کنون در برابر جنایات هولناک ضد بشری طالبان وطالبان نیکتایی دار که مسئول این تسلیم دهی به طالبان اند، مهرسکوت بر لب زده اند. واقعا اینها امیدوارند، طالبان رفتار وکردار شان را تغییر میدهند، یک شبه دموکرات می شوند وبه همه نیازهای روز انسان به عنوان حکومت پاسخ مثبت میدهند؟ این دیگر یا شوخی است، یا ساده لوحی، یا برنامه ای که باید از طالبان در برابر مخالفان وحریفان استفاده کنند. بر هم خوردن سنتهای خدا شاید گاهی در طبیعت محتمل باشد، اما تغییردر اعتقاد وسیاست قبیله یی طالبان معجزه ای است که هرگز تحقق نخواهد یافت. ( ادامه دارد)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا