خبر و دیدگاه

یک نظر اجمالی بر سوال و جواب برنامه جمهوری پنجم رزاق مامون با عبدالحفیظ منصور

به سوال و جواب رزاق مامون گرداننده پروگرام انترنتی جمهوری پنجم با عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای هیت رهبری شورای جبه ملی مقاومت با دقت گوش دادم.

وقتی که به سؤال‌های رزاق مامون و جوابهای حفیظ منصور در برنامه پانزدهم جمهوری پنجم گوش میدادم از جوابهای حفیظ منصور به تعجب افتادم که چرا آقای حفیظ منصور نقش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده اشرف غنی احمد زی رادر شکست قوای مسلح افغانستان و سقوط کابل به تعصب و نافهمی او و یارانش تقلیل میدهد. احساساتی شدم و بخود گفتم که از حفیظ منصور که درجریان بوده و حقایق رویداد های افغانستان را بهتر از همه میداند، توقع نمیرفت که اینطور از حقیقت طفره رود. بدلیل اینکه هرگاه ارقام و دیتا های رویداد ها و کارکردهای حامد کرزی و غنی احمد زی را از سخنان شفاهی ایشان وچاق ساختن نفاق قومی گرفته تا اجرات کتبی و قتل های زنجیره ای و انحصار قدرت و تعمیم عمدی فسادوغیره را پروگرام ساخته و به کمپیوتر بدهید، کمپیوتر حامد کرزی و غنی احمد زی را مسئول درجه اول تسلیمی افغانستان به نیروهای عصر حجر طالبانی معرفی خواهد کرد.

اما با شنیدن برنامه شانزدهم جمهوری پنجم رزاق مامون، یکبار از احساسات و عواطف به عقل رجوع نمودم و در مراجعه باعقل در یافتم که جبه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود دارای جاغَر و ظرفیت نا محدودی میباشد و به این صورت به پیروزی این جبه کاملاً اعتقاد پیدا کردم.

از سخنان و جوابهای حفیظ منصور دریافتم که او از طرف شورای جبه مقاومت ندا میکند که ای کسانیکه طرفدار عزت و سربلندی افغانستان هستید و میخواهید که گردن خم شده مردم درد دیده افغانستانرا اززیر یوغ استعمار پاکستان و شلاق دَور حجر وزارت امر به معروف و نهی از منگر طالبان نجات دهید، از ملامت نمودن یکدیگر و انداختن بار ملامتی بالای یکدیگر دوری جوئید. بدلیل اینکه در اوضاع و احوال جاری کشور و شرایط موجود، بصورت قطع نتیجه این خورده گیری و ملامت ساختن ها و برائت دادن ها جز مصیبت و ناکامی چیز دیگر به بار نخواهد آورد.

یاد داشت:

در این جا موقعیت بگیل های سیاسی مطرح میباشد. بگیل های سیاسی کسانی اند که در مدت بیست سال چون اطفال با بخششِ بازیچه ها در خدمت کرزی و احمد زی قرار گرفتند و در تمام کارهای ضد ملی و مردمی آنها با آنها همکاری و دهن جوالگیری نمودند. و حالا منحیث مرغان و بودنه های بگیل سرگردان در پی دانه و آب اند. رهبری مقاومت باید از وجود بگیل ها پاک و صاف باشد، بخاطر اینکه آنها در میدان نبرد و مبارزه شکست خوردند و از میدان گریختند. از قدیم در فرهنگ مردم ما چنین بوده است که مرغان و یا کبک ها و یا بودنه های شکست خورده و گریخته از میدان را دیگر وارد میدان مبارزه نمی سازند ولی آنهارا در ساحه خانه و باغ خود مصروف نگه میدارند. این شکست خورده ها و گریزی های میدان مبارزه اگر دارای منطق و انصاف باشند، هرگز بخود حق نخواهند تا دیگر در مقامات رهبری مقاومت، مقامی احراز نمایند. در رهبری مقاومت فقط جوانان و کسانیکه هیچ روسیاهی سیاسی ندارند جا داشته باشند. بخاطر اینکه اگر بگیل های سیاست افغانستان دوباره در رهبری مقاومت جا پیدا نمایند، اعتماد مبارزین و مردم و قلم بدستان عرصه رسانه ای از مقاومت سلب گردیده و مقاومت به ثمر نخواهد رسید. 

از این ندای جبه مقاومت ملی در یافتم که جبه مقاومت ملی یک چتر کلان و وسیعی میباشد که همه گروها و احزاب سیاسی و اشخاص انفرادی را در صورت پذیرفتن اهداف جبه در خود جا میدهد. سؤال ایجاد می‌شود که اهداف جبه مقاومت ملی کدام‌ها اند. اهداف جبه ملی نمیتواند غیر از اهداف ذیل چیز دیگر باشد. اهداف جبه ملی مقاومت:

1- آزادی یعنی دور انداختن یوغ استعمار از گردن مردم افغانستان و نجات افغانستان از حالت “کعصف ماکولی“.

2- نجات دین مقدس اسلام از افراطیت و وسیله قرار گرفتن در دست ترورستان.

3- تساوی حقوق اقوام ساکن افغانستان ،  رعایت و جاری ساختن حقوق شهروندی.

4-احترام و رعایت میثاقهای جهانی و بالخصوص رعایت و تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد.

5-تساوی حقوق زن ومرد در افغانستان و آماده ساختن شرایط مناسب برای سهمگیری زنان دوشا دوش مردان در عمران و آبادی افغانستان.

به این حساب هر هموطن عزیز که خواهان تطبیق اهداف بالای جبه مقاومت ملی میباشد، در صف جبه قرار داشته و جبه مقاومت ملی از آن استقبال بعمل آورده و اورا از خود می شمارد.

فلسفه وجودی یک جبه هم در همین نهفته میباشد، که احزاب و گروهای مختلف سیاسی و اشخاص انفرادی با وجود داشتن اهداف و برنامه‌های مشخص سازمانی خود بخاطر تحقق اهدافیکه منافع ملی وطن آنرا بحکم زمان و وجدان در اولویت قرار میدهد در یک سازمان وسیع بنام جبه ملی گرد آمده و برای تحقق اهداف جبه صادقانه و فداکارانه می رزمند.جبه جای تمام احزاب و گروهای سیاسی و اشخاص انفرادی که اهداف جبه را مفید به کشور و مردم خود میدانند، میباشد و بخاطر تحقق اهداف جبه با وجود برنامه و اهداف خاص حزبی و گروهی خویش فداکارانه میرزمند.

پیروز باد جبه مقاومت ملی _ یگانه چشم امید مردم افغانستان!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا