خبر و دیدگاه

لاطایلات نویسی برای توجیه استبداد دینی

عده ای از دوستان عزیز که پیوسته از گل آلود کردن فضای بحث و تبادل نظر میخواهند ماهی مراد را بگیرند ودو دسته به جان حریفان بیفتند؛ اسلام را بهانه ساخته ودر زیر پرده با چنگ ودندان به جان آزادی، عدالت و دموکراسی افتاده اند. گاهی چنان تامات می بافند و مسایل را خلط میکنند وبا قیافه از خود راضی وفیلسوفانه زمین و زمان را به هم گره می زنند،که باید بانیان روشنگری اروپا چند روز نزد اینها زانوی شاگردی بزنند!
دوستان کی ودرکجا دریافته اید که عده ای سپارش کرده اند که در جامعه دین نباشد و اسلام نباشد واز این کج بحثی های دیگر؟ اسلام دین است و اسلام سیاسی ایدئولوژی. یعنی اینکه از اسلام ،اسلام سیاسی سواری می گیرد برای ایجاد حاکمیت استبدادی دینی خود و پیشبرد استبداد سیاسی – دینی و مذهبی و ایجاد جامعه ای تک صدایی . سیکولاریزم سیاسی کاری به کار دین ندارد. تنها حاکمیت دینی را به حاکمیت مردم دیندار با راهکارهای دموکراتیک تبدیل میکند و کثرت گرایی سیاسی،دینی و فرهنگی را بر می تابد. کجای آن مخالف دین است که عده ای دست و آستین بر زده پس از این همه سالها لمیدن در غرب به سلاخی دموکراسی،حقوق بشری و ارزشهای متعالی انسانی چسپیده اید؟
آیا اگر کسی گفت داعیه ما استقلال،آزادی وعدالت است وما کاری به کار قرائت ایدئولوژیک از دین نداریم،ضد دین است؟ حکومت دینی فرجامش استبداد دینی وسیاسی است و تنها تک صدایی سیاسی و دینی را بر می تابد. این همه هیاهوی برای چی؟ طالبان یک بخش اساسی کار شان در کنار استبداد قومی و قبیله یی ،استبداد دینی است. و این چهره خطرناکتر هم است. اگر زن تاجیک وهزاره و دیگران از حق آموزش وکار محروم می شوند ،زن پشتون هم قربانی این استبداد دینی است. روشنفکر پشتون هم همین جفایی را در حاکمیت دینی می کشد که دیگران می کشند،اگر روشنفکر باشد ومانند شما از احساسات مردم استفاده نا جایز نکند.
در کشوری که همه مدعی دفاع از دین اند وتمام طرفها چهار دهه است برای دین می جنگند،تنها مردم و میهن است که بی دفاع باقی مانده اند؛ نه دین. “گندم نمایی وجو فروشی” شما گرهی از کار فروبسته ای ملک را در مان نخواهد کرد.
از ایجاد احساسات دینی واز نا آگاهی فرهنگی جامعه و استفاده نا جایز از دین برای اکت وادای روشنفکر بازی نکنید. طی این سالها کار تان تناقضگویی و پریدن از یک شاخ به شاخ دیگر بود و امروز یک پدیده را سیاه گفتید و فردا همان را سپیده نشان دادید. با موج سواری از احساسات دینی و مذهبی مردم به جایی نخواهید رسید!
بحث دموکراسی، کثرت گرایی سیاسی،دینی وفرهنگی،بحث عدالت آنقدر روشن است که با اراجیف بافی نمیتوان خدشه ای در آن وارد کرد. اتهام زنی های بی بنیاد و عاری از حقیقت به هیچ جایی نخواهد رسید. “درد تان از خدا و گله تان از همسایه “؟! به جای این همه دندان سپید کردن به ماهیت سیکولاریزم سیاسی خود را آشنا بسازید .
عده ای بیشتر از این پا را از گلیم دراز تر کرده وگو یا هم وغمشان مقاومت است وبه این بهانه راه مقاومت را از آزادی،استقلال،حقوق بشری وعدالت جدا می کنند ودر ورطه بازیهای آشنایی می کشانند که مارا به اینجا رسانیده است وبا این تیر اندازی! مقاومت را از چاله به چاه می اندازند. مقاو متی که در آن آزادی،عدالت،دموکراسی،برابری،برادری و حفظ ارزش های حقوق بشری راه نداشته باشد،هرگز مباد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا