خبر و دیدگاه

فريب حكومت همه شمول

يك عده زياد مردم بدون تعمق بر حكومت همه شمول تاكيد مي كنند كه همه اقوام و شهروندان شيعه و زنان در حكومت بايد شامل شوند تا قبول جامعه بين المللي و داخلي باشد. مگر حكومت اشرف غني همه شمول نبود ؟ بود ! و اما قوم گرايي و قوم پرستي و خويش خوري فغان ميكرد. حكومت اشرف غني شديد به قوم پرستي محكوم بود. اين از نگاه سوسيو پوليتيك يعني رابطه جامعه شناسي و سياسي اين را به ما مي گويد كه در قرن بيست و يكم نظر  همه شمول كار يك ملت را حل نه مي كند  و يك فريب است.  امكان دارد كه طالبان نظر به فشار بين المللي يكي دو تاجيك و ازبيك و هزاره و حتي يكي دو زن را شامل سازند و اما اين مشكل شهروندي را از نگاه سياسي حل نه مي كند. در امريكا بعضي شركت ها براي اينكه دهن قانون گزاران حقوق مدني را بسته كنند يك سياه پوست را در گروه رهبري شامل مي كنند  كه اين را  شوخي آميز add color مي گويند يعني يك  رنگ را زياد كردند در حاليكه آن سياه پوست كدام صلاحيت ندارد.
ما در قرن بيست و يكم براي يك افغانستان نوين بايد براي حقوق شهروندي و حقوق سياسي همگاني مبارزه كنيم. بدين معني كه نظام بايد هيچگونه تبعيض در مقابل شهروندان از هر قوم كه باشد نداشته باشد . حقوق زنان و مردان از نگاه مدني مساوي اعلان شود. حقوق شيعه و سني بايد مساوي اعلان شود.  اينجاست كه ما يك نظام عدلي شهروندي كه همه بدون نظرداشت جنسيت، قوم و زبان و مذهب باشد،  بنا كنيم . اين شهروندي نيست كه حكومت يكي دو زن را اجازه دهد در نظام شامل شود و براي باقي زنان تصميم بگيرند. در افغانستان قرن بيست و يكم هيچ قومي بر قومي برتري نداشته باشد. و هيچ قوم در اكثريت نيست. هيچ مردي بر زني و هيچ زني بر مردي برتري نداشته باشد.به جزء تقوي و بعد دانش.  هيچ سني بر شيعه و هيچ شيعه بر سني برتري نداشته باشد. و هيچ مذهب نبايد در اكثريت و اقليت باشد.  بنياد هاي مدني بايد براي حقوق شهروندي مبارزه كنند و انگاشت تبعيض طلبِ اكثريت و اقليت را مطلق از بين بردارند. اين وقت است كه افغانستان مي تواند ادعا كند كه يك كشور حقوقي متمدن است زيرا همه شهروندان از حقوق مدني مساوي بدون در نظرداشت زبان ، قوم و مذهب و جنسيت برخوردار هستند . اين انديشه سياسي طالبان است كه بايد تغيير كند نه اينكه آنها  add color ( رنگ زياد كنند) و اهداف تبعيضي خود را در مقابل اقوام ، زنان و مذاهب به پيش برند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا