خبر و دیدگاه

نگذاريد به نام دين استثمار شويد

يك عده براي من مي گويند كه در كشور آرامي آمده است . ما در امريكا و اروپا گزارش هاي ضد و نقيض را از طريق رسانه هاي خبري مي شنويم و ميخوانيم
به هر حال ، طالبان بعضي مطالب را مي گويند تا  اعتماد مردم و جامعۀ بين المللي را جلب كنند و يك بار ميخ شان اصولي گور شد اینها روي اصلي خود را نشان خواهند داد. خشونت ، سلب حقوق زنان و حاشيه راندن خواهران و برادران شيعه ما و كنترل مغز هاي مردم .
مصاحبه داكتر نعيم نماينده طالبان را شنيدم و از صحبت او چنين استنباط مي شد كه در آينده براي زنان تصميم ميگيرند كه زنان چه تحصيل كنند.  ما نبايد قبول كنيم كه يك گروه تصميم بگيرد كه دختر ما چه رشته را تحصيل كند. آقاي نعيم مي گويد كه در هيچ جاي  دنيا آزادي مطلق نيست. اين سخن تا اندازه اي درست است و اما مغز ها درين كشور ها كنترل نميشود و رنسانس اروپا از خيرات مسلمان همين بود كه قشر مذهبي مغز هاي مردم را كنترل نكند كه ما چه بنويسم و بگوييم. چالش بزرگ طالبان نظر به بيست سال قبل اين است كه در گذشته رسانه هاي اجتماعي نبود و اما حالًا مبارزه با رسانه ها كار شان را فوق العاده مشكل ساخته است و هر مطلب زود بر ملا ميشود.
نفر كه هم در راس حكومت قرار  خواهد گرفت  بايد به تاييد طالبان، سعودي و امريكا و پاكستان باشد، نه اراده مردم افغانستان .
يكبار ، افغانستان توسط روس اشغال شد و نفر هاي خود را مانند ببرك و تركي و غيره سر مردم قبولاندند .
بار دوم افغانستان توسط امريكا اشغال شد و اينها هم كرزي و غني و احدي و غيره را سر مردم قبولاندند.
حالًا بعد از بيست سال جنگ افغانستان توسط پاكستان اشغال شده است و اين بار در تعيين سرنوشت افغانستان، مثلث گناه يعني امريكا ، سعودي و پاكستان تصميم ميگيرد. ما بايد انتخابات سرتاسري داشته باشيم. به جاي اينكه روي حكومت كه سر مردم تحميل مي شود كار مي كنند بايد شرايط انتخابات آزاد را سرشته كنند.
ما بايد اجازه ندهيم كه سر مردم افغانستان اشخاص كه اجنداي بيگانه را تمثيل مي كنند به قدرت برسند حتي كه شش ماه باشد كه از بيرون انتخاب شده اند .
مردم افغانستان همانطور كه از بيرق ملي دفاع كردند بايد با اعتصابات مسالمت آميز  مانند نشستن روي جاده ها كه هزار ها نفر باشد بايد از حقوق خود دفاع كنند. مردان أفغان بايد از حقوق زنان دفاع كنند و اين خيلي موثر است ازينكه زنان تنها از حقوق خود دفاع كنند .
در گذشته نوشتم و منحيث يك جامعه شناس مسلمان براي شما مي نويسم كه بد ترين استثمار، استثمار ديني است كه در اسلام محمد ( ص) قطعا وجود ندارد. دين در اسلام تحميل نميشود و اما ارگان دولتي با راي زني اكثريت يك موضوع را قانون بسازد . قرآن يك كتاب هدايت ، علم و حكمت است. قوانين مدني از آن مي تواند استخراج شود و اكثريت آن قوانين را به تصويب برسانند. دين يك موضوع تفكري و عقلي است. افراد جامعه حق دارند كه قبول كنند و يا نكنند. يعني اين انديشه غلط كه وقتي مسلمان هستي بايد هرو مرو از قرآن اطاعت كني؛ همچو چيزي در متون ديني ما نيامده است طور مثال يك فرد نماز نه مي خواند و اما در خانه خودش به آرامي عبادت مي كند. اين حق را دارد.
همه قوانين مدني بايد با اجماع امت باشد نه چند نفر محدود زيرا در اسلام چند نفر حق ندارد كه براي سرنوشت سي مليون نفر تصميم بگيرد. مركزيت ديني مانند عيسويت در اسلام وجود ندارد. اجماع امت در تسنن و امام منتخب در شيعه مي تواند اتخاذ تصميم كند. در افغانستان سني و شيعه بايد براي سطح رهبري مشوره كنند كه راه اسلام محمد ( ص) همين است .
من از سالها گفته ام كه راه افغانستان ، راه دموكراسي اسلامي است. وظيفه دولت اسلامي امنيت، بناي اقتصاد قوي و آموزش و پرورش است نه اينكه براي مردم تصميم بگيرندكه چه تحصيل كنند و يا چه بخورند و يا چه بپوشند .
فعلا تظاهرات بر عليه طالبان زياد است. زيرا مردم شريعت را كه طالب طرح خواهد كرد قبول ندارند و حق هم دارند . سرمه آزموده را باز آزمودن خطاست.
طالبان بايد با مردم افغانستان تعهد كنند كه در زندگي هاي خصوصي مردم دخالت نكنند. بايد تعهد كنند كه زن و مرد مسلمان از نگاه مدني مساوي است. بايد تعهد كنند كه شيعه و سني در اسلام برادرند و هيچ مذهب در اكثريت نيست و بايد تعهد كنند كه همه اقوام با هم برادر و برابر هستند و بلاخره آزادي بيان و قلم حق مشروع هر فرد مسلمان أست كه خداوند به مردم اعطا كرده است و در زير يوغ دولت نيست و نخواهد بود. در غير آن اعتصابات بايد  به سطح بين المللي بر عليه طالبان  روي دست گرفته شود .
و من الله التوفيق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا