خبر و دیدگاه

عید خونین وطن

 

عید وطـن بـه قـلـزم خـون می کند شنا

دندان گرگ وکوسه شده حمله وربه ما

آجیل و نقـل و میـوۀ نچـینید بـر بسـاط

همسایه کـرده جشن وطن را همه عزا

کفتار و گرگ وحشی فرستاده خیل خیل

ایـن اسـت کیک و تحـفـۀ عـیدانـۀ شما

تاریک دلان عیش وطرب راگرفته اند

بشکـسته انـد جـام دل و نـای و دلـربـا

مـردم بـه چـنگ طالـب ظالـم فتاده اند

با فقر ودرد ورنج ومرض گشته مبتلا

هرسو وطن ز حملۀ طالب شده خراب

مردم شدنـد کشته و بی خانمان؛ چـرا؟

قصد تو نیست خـدمـت و آبادی وطـن

آتش زدی بـه مکتب و مزرعـه و سرا

در زیر نام صلح فـقـط جنگ می کنید

دار و نـدار خـلـــق خـدا می شــود فـنا

آب را به روی خلق خـدا بسته می‏کنی

آری وطـن شـده بـه خـدا دشـت کـربلا

دیوان بـه سـرزمین پریان چه می‏کنند؟

قتل و قتال و جور وستم وحشت و جفا

از خـون قلب کـودک معصوم کرده اید

درسوگ خلق ریش و پش خویشتن حنا

عـیدگاه کـودکان شـده میدان جنگ تان

فـوتبــال تـان بــه کلۀ اطــفـال بی نــوا

زن‏ها بـه زیـر خنجرتان کشته و اسـیر

کـردیـد بـر حـریــم زنـان ظـلــم نـاروا

ازبس که ظلم طالب و داعش شده زیاد

جاری سرشک خون شده بر گونۀ خدا

پیمان به خلق نه، به واشنگتن بسته اید

افراطیـون بـه جنگ شـما یار و همنوا

بـایـدن ز نـام کـشـور مـا بـد می بــرد

با آن که کـرده دوزخی فردوسِ باصفا

لعنت کنند مـردم مـا تا بـه روز حـشـر

بفروخته آنکه خـاک وطـن را در خـفا

تاجیک وازبک وهزاره میکُشی زکین

ظلـم شـما به گـرد جهان گـشـته رسوا

حکـم قبیله معـنی اسـلام تان شـدسـت

جاری کنی شریعت یک بام و دوهـوا

آه یـتـیــــم و بیـوه زن آخـر کـنــد اثر

آتـش زنــد بـه خـرمــن بیداد هـرکـجا

کشـتار و ظلـم و کینۀ قـومی و انتـقام

نـزد خـدا و منطـق انـسـان بُـوَد خـطا

19/7/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا