خبر و دیدگاه

اعلامیه ی حمایت از قیام مردمی ضدطالبان

مورخ ۱۶ جولای ۲۰۲۱میلادی مطابق ۲۵ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی
کشور عزیز ما افغانستان دشوار ترین روز های حیات سیاسی – اجتماعی خود را تجربه می کند.
به دنبال تهاجم گسترده ی لشکر جهل وجنایت ( طالبان)باحضور وحمایت افسران پاکستانی و سازمان‌های استخبارات کشور های منطقه، ‌‌درمناطق نسبتن امن شمال کشور وتصرف زورگویانه ی ولسوالی های مختلف وضعیت پیچیده ونگران کننده یی را کلید زده است و دورنمای آرامش سراسری و صلح وثبات پایدار را با خطر جدی روبرو ساخته است.
وضعیت پیش آمده ی کنونی، ریشه درهمذات پنداری تباری وگرایش های برتری طلبانه و تبانی پنهانی حلقه های معین وقدرت مند درساختار حاکم با گروه تروریست و جنایتکار طالبان در دودهه ی پسین دارد.
در واقع پیش زمینه های این تهاجم نظامی در مناطق شمال ومرکزی کشور درتمام سالهای حاکمیت حکومت پیشین به ریاست حامد کرزی ودستگاه فرد محور،فاسد وانحصار طلب کنونی به ریاست محمد اشرف غنی با همسویی شرکای بین المللی شان فراهم شده است.
نشانه های انکار ناپذیر از انتقال وجابجایی گروه های دهشت افگن به مناطق مختلف شمال کشور توسط چرخبال های به اصطلاح ناشناس ؛ در حالیکه کنترول کامل فضای افغانستان در اختیار امریکا- ناتو قرار داشت ، پس از سال ۲۰۰۹ در گزارش های خبرگزاری های مختلف بازتاب داشته است.
ما بدین باوریم که این پروژه به منظور برهم زدن بافت اجتماعی کشور درراستای تسلط گرایش های ناسیونالیزم منحط و شوونیزم عضمت طلبانه وبه هدف تضعیف وجلوگیری از مطالبات دادخواهانه ومبارزات حق طلبانه ی اقشار،لایه ها واقوام مختلف کشور برای تحقق عدالت اجتماعی وحضور عادلانه ومتناسب همه ی مردم درنظام قدرت، صورت پذیرفته است.
مبارزه دربرابر روایت ایدیولوژیک به شدت ارتجاعی ومغایر با ارزشهای متعارف ومدرن انسانی ؛ در واقع پاسداری از موازین ارجمند وزرین دموکراسی، آزادی های مدنی وحقوق بشری است.
ایستاده گی وقیام مردم ما که بخش بزرگ آن متشکل از اقشار ولایه های فقیر وفرودست جامعه و عناصر آزادیخواه می باشد، در واقع پیکار عدالت خواهانه، آزادیخواهانه وبرابری طلبانه دربرابر این گروه آدمکش، زن ستیز وضد کلیه ارزشهای متعالی انسانی است.
بدین مناسبت است که ما حمایت بیدریغ خودرا از نفس خیزش ها وقیام های مردمی دربرابر هیولای بدسرشت وخشن طالبا ن با بانگ رسا اعلام می کنیم و امیدوار هستیم این خیزش ها سرانجام به جنبش مقاومت همه گانی بزرگ درسراسر کشور درراستای پاسداری از آزادی، عدالت،برابری طلبی ودموگراسی مبدل شود.
ما کلیه هموطنان پناهنده وهمه مجامع مدنی وفرهنگی مقیم در در خارج کشور ونیروهای سیاسی ترقیخواه ودموکرات را برای همصدایی وهمسویی درین کارزار عدالت خواهانه فرا می خوانیم.
ما از افکار عمومی، احزاب سیاسی وشخصیت های آزادیخواه، دموکرات ودگرگون خواه درکشور بلجیم تقاضا می کنیم تا فریاد اعتراض مردم مظلوم کشور مارا بشنوند ودر حمایت از مبارزات شان دربرابر بنیادگرایی مذهبی وتروریسم دین ورسالت شانرا ادا نمایند .
نه به روایت طالبانی درعین زمان نه به دستگاه فاسد،فردمحور وخودکامه ی کنونی حاکم بر مقدرات کشور ما نیز است وما تا برپایی یک نظام سیاسی مبتنی براراده ی واقعی مردم واستوار برعدالت اجتماعی وعاری از هرگونه تبعیض در افغانستان به مبارزات خود ادامه می دهیم.
فعالان مدنی – سیاسی پناهنده ی اففانستانی مقیم درکشور شاهی بلجیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا