خبر و دیدگاه

آيا زنان با عاطفه تر اند ‎

یك ويديو را از آقاي ظاهر  داعي به من فرستادند كه در مورد اينكه زنان ناقص العقل نيستند صحبت مي كند و مي گويد كه عقل زن و  مرد يكي است و بعضي اوقات زنان از مردان دانشمند تر مي توانند باشند كه اين سخن درست است و علاوه مي كند اما چون خداوند زنان را با عاطفه تر از مردان خلق كرده است عاطفه زياد باعث ميشود كه زنان تصاميم درست نگيرند ؟.
آقاي داعي  از يك طرف مي گويد زنان مي توانند دانشمند تر باشند و از طرف ديگر مي گويد كه عاطفه بالاي شان غلبه ميكند و تصاميم درست نه مي گيرند. عجب ! هم دانشمند باشد و هم تصميم غلط بگيرد. اين خود يك سخن ضد و نقيض است. دانشمند يعني كسي كه به دانش تكيه ميكند. در اسلام كسي كه به دانش قرآن تكيه كند هرگز اشتباه نه مي كند براي اينكه حق از باطل تفكيك شده است.
اين گفتار از ديد قرآن مطلق غلط است. اول اينكه زن و مرد را خداوند از نفس واحد آفريده است. (سوره نساء آيه اول) وقتي زن و مرد را از نفس واحد آفريده است چطور امكان دارد كه يكي كمتر عاطفه داشته باشد و يكي زياد تر .  عرب قوم پرست براي اينكه زنان را از صحنه سياست و اجتماع به دور سازند همين تبليغات را  به استناد حديث پيامبر ( ص) كه بهشت زير پاي مادران است و چون زن مادر است عاطفه زياد تر دارد و جاي او خانه است، به راه انداختند و اين طرز انديشه به كشور هاي ما سرايت كرد كه اين مخالف قرآن و يگانگي  راز. خلقت انسان است.
زنان بعضي اوقات نظر به آيه قرآن مجيد مانند مردان  قسي القلب هستند . در سوره ممتحنه آيه دوازدهم قرآن مي گويد:
معني : اي پيامبر  چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه به تو بيعت كنند [به شرط كه ] چيزي را با خدا شريك نسازند، و دزدي نكنند، و زنا نكنند  و فرزندان خود را نكشند ، و بچه هاي حرامزاده اي را كه پس انداخته اند با [بهتان و حيله ]به شوهر  نبندند و در كار نيك از تو نافرماني نكنند ،  بيعت آنان را قبول كن.
در آيه بالا مي بينيم كه زنان مانند مردان زنا مي كنند، گناه مي كنند دزدي ميكنند و حتي اولاد خود را مي كشند پس اينكه زنان با عاطفه تر است قرآن رد مي كند.
زن همان مسوليت را در مقابل خداوند،  جامعه و خانواده دارد كه مرد دارد. . طور مثال اولين دانشگاه در اسلام به تشبث يك زن در تونس بنا شد. يا منبر مسجد در زمان حيات پيامبر ( ص) به پيشنهاد يك زن  به وجود آمد. در حريم خانواده ، قرآن در سوره بقره مي گويد كه زن لباس مرد است و مرد لباس زن.  اين آيه مي رساند كه نه تنها كه زن و مرد مكمل همديگر هستند در خانواده مسوليت مشترك دارند و همچنان  در همه گناه و ثواب هم شريك هستند . يگانه تفاوت در مغز  وجود دارد و آن اين است كه مغز زن از نگاه حجم كمي خورد تر است . در آيه آمده است كه مردان يك درجه بلند تر اند . تفاسير غلط ،  درجه را چنين تعبير كرده اند كه يعني مردان در همه امور بلند تر اند و زياد تر براي اينكه نفقه ميدهند .  در حاليكه زن هم مي تواند نفقه آورنده باشد . زمانيكه كمونيستان بي إيمان و ملحد  مردان بيگناه كشور را راه زندان و مرگ كردند ، زنان با شهامت افغانستان همه نفقه آورنده شدند. گل سخن درين است كه مفسرين فراموش كردند كه درجه يك انگاشت رياضي است نه اقتصادي ومعنوي و اخلاقي و سياسي و غيره .
چون جسم زن براي تكامل كوچك تر است مغز او هم از نگاه حجم خورد تر است . اين به اين معني نيست كه در عقل،  داناني اخلاق و قوه درك و شعور  از مرد ها كمتر است و يا با عاطفه تر است. من شخصا شوهران را مي شناسم كه هزار مرتبه از همسر خود با عاطفه تر اند. عاطفه از نگاه سوسيوسيكولوژي  يعني رابطه جامعه شناسي به روانشناسي مربوط است كه ما چه قسم  كلان شديم . شرايط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگ پوسيده يك انسان را چه زن باشد چه مرد باشد بي عاطفه مي سازد نه اينكه زن از  نگاه خلقت با عاطفه تر خلق شده باشد . يك كودك كه در كودكي با او بد رفتاري شده باشد دختر باشد و يا پسر باشد در كلاني با عقده ها بار مي آيد و عاطفه او را صدمه مي زند.
زن و مرد از نگاه عاطفه هيچ كمي و كمبودي از همديگر ندارد هر دو از نفس واحد خلق شده است و اما اين خانواده و اجتماع و اقتصاد و سياست هاي غير مردمي رويه هاي غير انساني و غير عادلانه است كه روح و روان ما را شكل ميدهد.
Sent from my iPhone

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا