خبر و دیدگاه

دموکراسی و کرسی های بلند دولتی

 

یک پیام عاجل و ارتجالی به هموطنان گرانقدر!

 

به خاطر آگاهی مردم افغانستان به عرض رسانیده میشود اینکه :

همه چوکی های دولتی ملکیت عامه و مال مردم افغانستان است.

مهمترین این کرسی ها عبارت اند از:  کرسی ریاست جمهوری و ملحقات آن، کرسی های صدارت و وزارت خانه ها، کرسی های قضائی، کرسی های تقنینی ( مجلس نمایندگان وبزرگان ) کرسی های پولیس، دکتری و استادی. به گونه ی مثال، هرگاه دکتوری مبتلا به ویروس تبعیض باشد، نمیتواند سایر بیماران از ملیت های دیگر را تداوی نموده به وجایب انسانی خویش بپردازد.

-اشغال کرسی های دولتی مخصوصن مقام ها وچوکی های عالی دولتی دارای یک سلسله ایجابات و شرایط خاص می باشد که کاندیدا ها یعنی کسانیکه می خواهند آن چوکی ها را اشغال نمایند، باید واجد آن شرایط باشند.

دریک نظام دموکراتیک، کسانی میتوانند به مقامهای عالی دولتی تقرر یابند که ازدل وجان در گفتار و کردار بتوانند صادقانه صفات ومکلفیت های ذیل را ازخود تبارز دهند.

اولتر از همه کاندیدا یک مقام والای دولتی باید از تحصیل و دانش کافی مسلکی در رشته مربوطه برخوردارباشد.

– حراست ازمنافع ملی مردم افغانستان

ازاینروکسانیکه تابعت خارجی دارند، ستون پنجم، جاسوس ودست نشانده یک دولت خارجی اند نمیتوانند ازمنافع مردم افغانستان دفاع نمایند. بنا” کمسیون انتخابات با صداقت وعلاقه به امرمردم باید ازثبت نام چنین اشخاص درجمله کاندیدان جلوگیری نماید.

 

– پاکی ومنزه بودن ازتبعیض :

ایجاب میکند تا نامزد مقام مبرا ازتبعیض بوده هیچگاهی درگفتار و کردار حرکتی مخالف ومغایرومنافی حیثیت ومنافع ملیت ها ومردم افغانستان تبارز نداده باشد.

تزکیه باطن، صداقت وامانت داری:

کاندیدا ها باید هیچگاهی درچوروچپاول، رشوت واختلاس، سرقت وغصب دارایی های عامه واشخاص انفرادی نقش نداشته، شامل گروه های تروریستی نبوده، کسی را نکشته و جنایتی را مرتکب نشده باشند.

بر اساس معیارهای فوق،  آقایون اشرف غنی و کمال اصولی درطول سال ها باگفتار وکردار شان خودرا از رسیدن به مقامات دولتی محروم ساخته اند؛ چه رسد به ریاست این مقام ها.

درمورد کشمکش بالای ریاست شورای ملی باید گفت که ناممکن است اینهمه نابسامانی ها را بامذاکره و مفاهمه بصورت مثبت حل نمود زیرا درشرایط استثنائی افغانستان زمانیکه وطن تحت اشغال نیروهای اهریمنی قراردارد دست اشغال حاکم است  ورنه اشرف غنی وامثال او هرگز نمی توانستند این همه نابسامانی و خیانت را مرتکب شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا