خبر و دیدگاه

سال 2019 سال سرنوشت ساز

 

سال 2019 برای مردم افغانستان سال سرنوشت ساز و برای نسل آگاه و چیز فهم  وآزمون بزرگ تاریخی شمرده میشود در جریان همین سال بشمول آقای اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه 15 تن دیگر نیز خود را کاندیدای ریاست جمهوری نموده اند، گرچه نتیجه انتخابات پارلمانی با گذشت هفت ماه اعلان شد اما لکه ای ننگی بر دامن مسئولین و برگزار کننده گان این انتخابات ثبت تاریخ گردید حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بدون سیستم بایومیتریک در ششم میزان 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود همه میدانیم بدون سیستم بایومیتریک تقلب در انتخابات ریاست جمهوری کمتر از انتخابات پارلمانی نخواهد بود با آن هم طوریکه دیده میشود تعدادی از نیرو ها بخصوص حامیان کاندیدان ریاست جمهوری از پول های باد آورده ظاهراً جمع وجوش،تحرك وشتابها،اتحادوايتلاف های را جهت رسيدن به حاكميت سرعت بيشتری داده اند. در انتخابات ریاست جمهوری دشمنان دیروز دوستان امروز اند و دوستان دیروز دشمنان آینده خاصتا احضارات و آمادگي همه جانبه جهت رسيدن به قدرت ويا حفظ قدرت سخن روز است تعداد زیادی از کاندیدان ریاست جمهوری می گویند ادامه کار رئیس جمهور آقای غنی بعد از اول جوزای همین سال غیر قانونی است ولی حامیان رئیس جمهور استدلال مینمایند که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور به کارش ادامه میدهد از طرف دیگر تا برگزاری انتخابات همه زد وبند ها با در نظرداشت ادامه مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان نیز بگو مگو های را بوجود آورده که انتخابات خواهد شد یا خیر گرچه مسئله انتخابات سیستم بایومیتریک ادامه و نتیجه مذاکرات با طالبان  همه در سرلوحهء كاري احزاب سياسي ،نهادهاي جامعۀ مدني وجناح هاي مسلح اپوزيسيون چون طالبان و گروه های دیگری که میجنگند قراردارد.
امريكا وكشورهاي اروپايي بشمول روسیه، قطر ، سعودی ،ایران، پاکستان ،هند و یک تعداد از کشور های دیگر دراين داد و ستدها،بگيروببندها،نيزفعاليت هاي چشمگيري  داشته ،ودر راستاي اهداف نامكشوف ونامرئي خود كه براي ديگران قابل فهم ودرك نيست ،نهايت درتب و تلاش اند، ازآن جمله مذاکرات نماینده خاص امریکا با  طالبان گشايش دفترنمايندگي طالبان درقطر، نیز روی دیگر سکه است .

از سوی دیگر خارج ساختن نام چهارده تن از گروه طالبان ازلست سياه نیز بازی دیگریست که من نمیدانم درجناح هاي ديگر حضور فعال آقای امرالله صالح منتقد دیروز آقای غنی  در پهلوی آن به صفت معاون اول حضور پر رنگ آقای یونس قانونی و استاد محقق در کنار آقای محمد حنیف اتمر حضور استاد کریم خلیلی و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در پهلوی داکتر عبدالله عبدالله حدس و گمان هاي زيادي را بوجود آورده که آیا این ائتلاف ها و این زد وبند های نیم بند تا آخر ادامه خواهد یافت یا بعضی یاران نیمه راه خواهد بود عدم باور مردم به اين ايتلاف ها ناشي از عدم ثبات در موضع گيري هاي سیاستمداران ابن الوقت افغانستان نهفته است این سیاستمداران ابن الوقت بعضی اوقات گذشته را با گذشته میگذارند بدون تشویش که چه بودند چه گفتند و چه شنیدند ميتوانند بصورت درا ماتيك با چرخش يكصد هشتاد درجه تغير جهت نمايند مشروط بر اینکه منافع مورد پذیرش شان خط سرخ باشد در گذشته طی تقریباً دو دهه اخیر حزب جنبش ملی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان و یک تعداد از احزاب و شخصیت های موثر در انتخابات ریاست جمهوری خود را ريس جمهورساز ميدانستند و بدون امتياز هاي تعهد شده قبلی از طرف کاندیدان ریاست جمهوری وارد میدان نمیشدند گرچه بعضی از احزاب و شخصیت های مطرح طی تقریباً 18 سال گذشته قمار را باخته اند حتی کار بجای رسیده که بعضی اوقات حریف قمار را نیز از دست داده اند.

از سوي ديگر تلاش هاي جدي ازطرف تيم حاكم جهت ائتلاف های دیگر نیز در سر زبانهاست و زمزمه هاي در قسمت نقش این ائتلاف ها نیز به مطبوعات درز کرده است، شايد اين ايتلاف ها هم نتواند زياد دوام کنند، متاسفانه در افغانستان سیاست ها ائتلاف ها و همه زد و بند های سیاسی فصلی و موسومی اند  کمتر سیاستمداران را سراغ دارم که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند روی این اصل هیچ باوری نه به تعهد ها است نه به ادامه همکاری ها شايعات وجود دارد كه بعضي نهادهاي مدني جوامع با همکاری جامعه غربی  با توجه وسرمايه گذاري وتشويق روشن فكران جهت تشكيل نیروی سومی در انتخابات آینده نقش عمدۀ را ايفا خواهند کرد ،دستۀ ديگري از روشنفكران وديگر انديشان بعد از تحليل میخواهند آماده گی های درستری را اتخاذ نمایند متاسفانه در افغانستان کمتر خط فکری وجود دارد خط، خط منافع شخصی و خط، خط پول و پیسه است از طرف دیگر
 تركيت نا متجانس حاكميت كه مسوليت تمام بحران و نا امني ،فساد، فقر وتنگدستي را بدوش دارد ، ابزار هاي نيرومندي  امكانات دولتي  دراختيار آنها قرارداشته، چون انتخابات هاي رياست جمهوري  وپارالماني ازاين امكانات سود خواهند جست . وايتلاف و نیروی بزرگی را توسط امکانات مالی و سو استفاده از نیروی دولتی به ميان آورده ،جهت حفظ اين حاكميت به تلاش هاي مذبوحانه ادامه خواهند داد. ادامه مذاكرات در قطر و رسیدن توافق بخاطر صلح بین طالبان و امریکا جو و فضاي جديد را دركشور نیز پديد خواهد آورد که نه انتخابات برگزار شود و نه از همین اشخاص کسی رئیس جمهور انتخاب شود در آن صورت باور داشته باشید که اين همه اتحاد وايتلاف ها و یار گیری ها ديگر گون خواهند شد، نيروهاي بالقوه ديگر ازمتن طالبان سر بدر خواهد كرد تغيير وتحول بنيادي در آرايش نيروها پديد خواهد گشت.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا