خبر و دیدگاه

تهديد و توهين هنرمندان جرم است

با كمال تاسف اطلاع حاصل كردم كه چند تن از افغان هاي كه به آزادي كلام و بيان و هنر هاي زيبا و هيچگونه هنر و فكاهي و غيره اعتقاد ندارند در برنامه تلويزيوني محترم قاري صفي  الله ( خورشيد حقيقت ) كه از طريق آريانا افغانستان روز چهارشنبه نهم جنوري ٢٠١٩ پخش شد زنگ زدند ، و كوميديين  مشهور و پرآوازه كشور، زلمي آرا  را تهديد به قتل كرده اند به خاطر كه موصوف از لغات ركيك استفاده كرده است .
اول اينكه براي يك كوميدين زبان مطرح نيست و ركيك و نا ركيك ندارد . اگر من همچو الفاظ را استفاده كنم جا دارد كه انتقاد شوم زيرا كار من فكاهي ، طنز و شيرين زباني نيست و براي يك كوميدين زبان ،  لهجه ، انتخاب لغات و واژه ها مطرح نيست. اگر كوميدين جملات خود را سنجيده گويد مزه كارش از بين مي رود.
تروريزم شاخ و دم ندارد. كافي است كه مردم به نام دين در ايران و افغانستان و عربستان كنترول مي شوند. اشتباه جناب قاري صاحب اين بود كه به اين أشخاص اجازه داد تا تهديد كنند. هر كس حق انتقاد را دارد. و اما هيچ كس به هيچ صورت حق تهديد مردم را مخصوصا هنرمندان ما را  كه هدف شان تنها خوشي مردم است تهديد كنند ، ندارند .
ما افغانستان را ترك كرديم براي اينكه زندگي ما توسط چند تن كمونيست كنترل مي شد. حالا كه درين جا زندگي مي كنيم زندگي ما را چند نَفَر به نام دين كنترول ميكنند . جالب اينكه همين أشخاص يك روز زنگ نه مي زنند كه قاري صاحب چگونه ممكن است كه ما زن ستيزي را از بين ببريم . قاري صاحب چطور كنيم كه بچه بازي را از بين ببريم . قاري صاحب چطور ممكن است كه ما مرد سالاري را از بين ببريم . قاري صاحب چطور كنيم كه قوم پرستي را از بين ببريم .
اين أشخاص زير عنوان دين يا پشت زنان را گرفته اند و يا هنرمندان را.  من با شديد ترين لحن اين همه دهشت و وحشت را تقبيح مي كنم و اگر در برنامه من زنك زنند قطعا اجازه نميدهم كه برنامه را مردم كنترل كنند . كساني كه در برنامه ها در غياب يك شخص هنرمند باشد يا نباشد بدگويي ميكنند از نگاه اسلام غيبت شمرده مي شود و من هيچ درك كرده نه مي توانم كه قاري صاحب چطور غيبت و بد گويي را در برنامه خود اجازه ميدهد كه حرام است.  وقتي قاري صاحب حرام را در برنامه خود اجازه دهد ، يك كومدين به تمام معني حق دارد از كدام الفاظ براي خنداندن مردم استفاده كند و مهمتر اينكه وقتي به تاريخچه هنر كميدي نگاه مي كنيم ، كوميدين با ژست و ألفاظ خود  با اينكه ركيك باشد براي مردم يك پيام اصلاحي دارد. و كيف و لطف أين پيام ها در همان ألفاظ است و مهمتر أزين اينكه نيت هنر مند كوميدي  فساد و لجام گسيختگي نيست بلكه إصلاح است. در كشور هاي إسلامي هميشه هنر هاي زيبا به نام گناه تقبيح شده است .
مجسمه سازي را كفر گفتند در حاليكه هدف پيامبر آن مجسمه هاي بود كه پرستش ميشد. هنر كميدي را لهو و لعب گفتند ، موسيقي را حرام گفتن رقص را حرام گفتن در حاليكه تحقيقات نشان مي  دهدكه نه موسيقي حرام است و نه رقص. مشكل ما أين است كه مذهبيون هميشه  كوشش دارند تا به نام دين مردم  را أز حق آزادي محروم كنند و خود شان در خفا چه فساد هاست  كه نميكنند. أز خيانت به مردم تا زن ستيزي تا بچه بازي تا شراب نوشي تا قمار و سود گرفتند سود خوري كه من شخصا ايشان را مي شناسم.
هنرمندان ما افتخار جامعه ما هستند و هيچ كس حق توهين و تهديد را نداردو اگر تكرار ميشود بايد برخورد قانوني صورت گيرد. هيچ كس حق ندارد براي ما ديكته كند كه چه قسم زندگي كنيم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا