خبر و دیدگاه

مردم با حضور پرشکوۀ شان در انتخابات به تروریزم نه گفتند

 

مردم افغانستان با رفتن به پای صندوق های رای و با جضور میلیونی و شکوهمند شان در مراکز رای دهی بزرگ ترین حماسۀ ملی را آفریدند و ثابت کردند که بر رغم تهدید های دشمنان سوگند خوردۀ مردم افغانستان، هرگزبه عقب بر نمی گردند و تا پای جان برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت می رزمند و تصمیم دارند تا چراغ آگاهی را روشنتر و نور امید برای زنده گی سعادتمند و سربلند را در دل های مردم هرچه تابنده تر بوزند. شرکت مردم درانتخابات هفدهمین مجلس نماینده گان افغانستان چنان چشمگیر بود که از سوی سازمان ملل، نمایندۀ ملکی ناتو و کشور های جهان مورد استقبال گرم قرار گرفت و از آن به عنوان استقبال میلیونی مردم یادآوری کردند. حضورگستردۀ مردم در انتخابات پارلمانی و و بویژه مشارکت گستردۀ زنان در این روند با واکنش‌های مثبت کشورها و سازمان‌های پشتیبان افغانستان رو به رو شده است؛ اما با تاسف که کمیسیون انتخابات به هر دلایلی که بود با کم کاری های بیش از افزون و ضعف مدیریتی حماسۀ شکوهمند و جنب و جوش ملی مردم افغانستان را بیرحمانه به بازی گرفت. هرچند گزارش های نخستین حاکی از کم کاری ها و ضعف های کاری کمیسیون انتخابات بویژه کارمندان ساحوی آن اندک بود و اما گزارش های اخیر نشان می دهد که نارسایی های تخنیکی و نامدیریتی ها و تخلف ها به حدی گسترده است که کم توجهی به عدم رسیده گی به آنها روند انتخابات را زیر پرسش خواهد برد.

به گزارش رسانه ها، نبود فهرست رای دهنده گان، چگونگی استفاده از بایومتریک، بی نظمی در مراکز رای دهی، پر شدن صندوق ها از قبل، فرستاده شدن فهرست های یک ولایت به ولایت دیگر، باز شدن مراکز با تاخیر، مسدود ماندن بسیاری مراکز رای دهی، نبودن کاغذ در سامانۀ بایومتریک، ضعف استفاده از سامانۀ بایومتریک، محروم شدن بسیاری شهروندان از حق رای دهی و دفن کردن شناسنامه های شان به معنای دفن کردن انتخابات، افگندن فورمه های تقلبی در صندوق ها، اعمال نفوذ زورمندان  و مواردی دیگر از جمله تخطی ها و تقلب های آشکاری است که ناکارایی ها و ضعف مدیریتی آشکار کمیسیون انتخابات را به نمایش می گذارد. این در حالی است که رئیس کمیسیون انتخابات هرگز مسؤولیت را نپذیرفته و رئیس کمیسیون حرف های مردم را “دندوره” می خواند و مدعی است که ضعف یک مامور نمی تواند، دلیلی بر ضعف مدیریتی کمیسیون باشد. چنانکه رئیس کمیسیون گفت: “بعضی کم کاری‌هایی در روند انتخابات وجود داشت که آن‌ها مربوط کمیسیون نمی‌شوند.” این در حالی بود که در روز اول انتخابات ازبهر کمبود مواد انتخاباتی در بیش از ۴۰۰ محل انتخابات برگزار نشد. آشکار ترین ضعف مدیریتی بزرگ تر این چه می باشد که در روز دوم انتخابات از جمله چهارصد مرکز رای دهی صرف ۲۵۳  مرکز آن باز بود.

در حالی که معنای مدیریت تنظیم امور انتخابات از راس تا قاعده است و کم ترین کوتاهی و تاخیر و کم زوری از راس تا قاعده بر می گردد به مدیریت کمیسیون. این در حالی است که حتا در دقیقۀ نود بجای افراد تریننگ شده افراد نابلد توظیف شده است. مسؤولان فیفا می گویند که تقلب ها و تخطی های گسترده در انتخابات، ضعف آشکار مدیریتی مسؤولان کمیسیون را نشان می دهد که حتا برگزاری انتخابات زیر نظر این کمیسیون را فاجعه بار می خوانند. هم چنین رهبر حزب اسلامی این انتخابات را شرم آور و تمسخر آمیز خوانده  و مصارفی که در آن به عمل آمده همه به هدر رفته خوانده است. از همه مهمتر اعلامیۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر تخلف ها و تقلب های گسترده و رسیدن پنج هزار شکایت و ارجاع مسؤولیت آن بر کمیسیون مستقل انتخابات گویای آشکار ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات است که هرگونه شک و تردید را در پیوند به ضعف مدیریتی این کمیسیون از میان می برد. انتقاد تند کمیسیون شکایات سبب واکنش رئیس کمیسیون انتخابات شد.  وی کمیسیون شکایات را انتقاد کرد که بجای یک کمیسیون متمم برعکس کمیسیون انتخابات را مورد انتقاد قرار داده است.

مردم ما رفتن به پای صندوق های رای را به معنای رفتن به سوی حاکمیت قانون و تقویت نظام مردم سالاری  و تامین عدالت قومی و اجتماع ی و گام گذاشتن در راستای رسیدن به اقتدار ملی تلقی کردند. از همین رو رفتن به مرکز رایدهی را به معنای رژه رفتن در جادهء دموکراسی و رسیدن به آزادی کامل سیاسی و اقتصادی و امنیتی تصور کردند. از سویی هم مردم ما با رفتن به پای صندوق های رای خشم و نفرت شان را بر ضد تروریستان و حامیان خارجی آنان بویژه پاکستان به گونۀ آشکار و حماسه آفرین ابراز کردند و ریختن رای به صندوق ها را به معنای نفی تروریزم و مشت کوبنده بر دشمنان قسم خوردهءمردم افغانستان خواندند و به تروریزم نه گفتند. از این رو دادن رای را یک امر انسانی و اسلامی و ملی دانست و این را یگانه راۀ کمک قانونمند برای حاکمیت قانون در کشوری تلقی کردن که از چهار دهه بدین سو درخون و آتش غوطه وراست.

مردم افغانستان با رفتن به پای صندوق های رای حمایت شان را از آزادی و نظام مردم سالاربه نمایش گذاشتند. مردم با این حضور پررنگ نشان دادند که بررغم کند کاری های کمیسیون انتخابات بویژه کارمندان ساحوی آن و تهدید های شدید امنیتی مزدوران آی اس آی و در ضمن دشواری ها و بی مهری ها و کم لطفی ها هنوز هم برای عدالت و آزادی امیدوار اند و برای آن نفس می کشند. مردم با جسارت تمام و شهامت ستودنی به نامزدان مورد نظر شان رای دادند. امید که مردم ما گزینه های خوب و شایسته و وطن دوست را چک مارک کرده باشند و رسالت تاریخی شان را در برابر مادروطن طوری که شایسته است ادا کرده باشند و وعده های دروغین شماری غاصبان و غارتگران و مافیا ها برتصمیم انسانی و ملی آنان بی اثر بوده باشد و بر رغم آری گفتن با آنان در باطلاق وعده های آنان غرق نشده باشند. هرچند در یک نگاه مجلس نماینده گان آینده متشکل از وكلاى قبلى پارلمان،  وابستگان رهبران سياسى و فرماندهان جهادى، بازرگانان، ژورناليستان، فعالان مدنى و عده یی افراد اماتور و غیر حرفه یی خواهد بود. دیده شود که چقدر با پارلمان گذشته متفاوت تر و بهتر و مسؤولیت پذیر تر خواهد بود که حالا داوری در این مورد پیش از وقت است؛ اما مردم امیدوار اند که نامزدان پیروز باید به تصویب قوانینی بپردازند که ضامن رفاه و ترقی و پیشرفت کشور باشد و برای محو فساد و تامین عدالت کارا باشد تا حاکمیت قانون در کشور برپا و آزادی و عدالت در کشورما نهادینه و تحکیم و گسترش یابد.

حال مردم ما امیدوار اند که حق شان تلف نشود و کمیسیون انتخابات با توجه به  شکایات گسترده در همکاری نزدیک با کمیسیون شکایات و نهاد های ناظر تخطی ها و تخلف ها و تقلب ها را به گونۀ درست ارزیابی کند تا به قناعت مردم و نامزدان بپردازد، حق در جایش قرار گیرد و نگرانی مردم برطرف شود. در غیر این صورت عواقب ناگوار آن متوجه کمیسیون انتخابات بوده و این کمیسیون در برابر مردم افغانستان پاسخگو است. کم ترین بی توجهی کمیسیون خطر های غیر قابل پیش بینی را در پی دارد. کمیسیون مکلف است تا با ارجگذاری به حماسۀ ملی مردم افغانستان به تمامی شکایات جدی و منطقی و واقعی بپردازد تا تمامی گمانه زنی ها در پیوند به تقلب های انتخاباتی از میان برود. این برای کمیسیون انتخابات آزمونی است که در واقع برای انتخابات ریاست جمهوری را که پس از پنج ماۀ دیگر در اول حمل برگزار می شود، فرصت سازی و اعتماد آفرینی میکند. در غیر آن روند انتخابات ریاست جمهوری نیز به شدت زیر پرسش خواهد رفت و از جنب و جوش مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهور ی خواهد کاست که در کل مسؤولیت آن متوجه کمیسیون انتخابات است؛ زیرا انتخابات یک روند ملی است و حکومت و مردم و کمیسیون و نهاد های ناظر هرکدام مکلف اند تا مسؤولیت شان را در برابر آن ادا کنند و حال که مردم خوب ومسؤولیت پذیررانه عمل کرده اند و بر کمیسیون انتخابات است که به بهترین وجه رفع مسؤولیت کند.

افتخار بر ملتی که با حضور گرم شان در مراکز رای دهی و رنگ کردن انگشتان شان با اشارهء نه بر تروریزم و شهادت بر مردم سالاری بر خود اتمام حجت کردند و رای خویش را به مثابهء امانت الهی برای نامزدان مورد نظر شان استفاده کردند. در ضمن بسا افتخار بر نیرو های امنیتی کشور که با قربانی های بی بدیل شان امنیت محل های رای دهی را تامین کردند و زمینۀ رای دهی را در فضای امن برای رای دهنده گان به خوب وجه آماده کردند و در عین حال آماده گی های نیرو های امنیتی در سنگر های نبرد برضد تروریستان ستودنی است که مردم افغانستان باید از این فرزندان صدیق خود قدر دانی کرده و به  شهامت و دلیری آنان را ارج بگذارند. امید که نامزدان شان قدر این ملت را بداند که چگونه جراتمندانه و بی هراس و چون شیران به پای صندوق های رای رفتند تا باشد که از رای آنان به گونهء درست پاسداری کنند و رای آنان را در قمار آرزو های باطل شان معامله نکنند. آن نامزدانی که از آزمون پیروز بدر می آیند و این بار بدانند که جفا و خیانت به رای مردم بهای گزافی می طلبد و در صورت خیانت به رای آنان منتظر باشند که با همان انگشتان رنگ شده چشمان شان را کور خواهند کرد؛ زیرا این انگشتان به علامهء شهادت بر آزادی و دفاع از آگاهی و تامین عدالت رنگ شده است و هر نوع خیانت به آن پاسخ سخت و سنگینی در قبال خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا