خبر و دیدگاه

نامزدان جديد و راه دشوار تا مجلس نمايندگان

 

    

آيا مجلس نمايندگان افغانستان از وجود افراد قلدر و معامله گر رهايي خواهد يافت؟!


با حفظ حرمت به نمايندگان صادق و دلسوز در مجلس نمايندگان افغانستان كه تعداد شان انگشت شمار و چهره هاي شان نمايان همگان است، اين مجلس در گرو افراد معامله گر و استفاده جوي قرار دارد كه در معامله گري و سوء استفاده از صلاحيت هاي شان شهره ي آفاق اند. 


اما، برخلاف گذشته اينبار حضور كانديداي جوان، تحصيل كرده و برومند براي مجلس نمايندگان، جوانه هاي اميد و شگوفايي به آينده را ميان مردم بارورتر ساخته است. رقابت و راه يافتن به مجلس نمايندگان در اين دوره، گذشتن از هفت خوان رستم است؛ زيرا، افراد و گروه هاي مختلف كه اكثريت آنها از قبل حمايت هاي سياسي-اقتصادي طرف هاي مطرح داخلي يا خارجي را با خود دارند-در صدد راه يافتن به اين مجلس اند. اين مساله چالش عمده پيش روي كساني است كه با اتكا به توانايي هاي شخصي و تحصيلي خود بدون پشتوانه سياسي-اقتصادي مي خواهند به مجلس راه يابند.

 
اجمالن دسته بندي زير را مي توان شامل رقابت اين دوره مجلس نمايندگان دانست:


يكم: افراد شايسته و نخبه هاي سياسي اي كه در مجلس حضور دارند و يا قبل از اين بوده اند و نامزد قوي و جدي اين دور نيز استند.


دوم: تاجران و دكانداران سياسي و قلدران مسلح كه در مجلس هستند، و حالا مي خواهند مستقيم و يا غير مستقيم با حضور مستمر در مجلس صلاحيت ها و پول هاي غارتي شان حفظ شود.


سوم: يك عده هم در ميان نامزدان جديد استند كه با وعده هاي دروغ، عوام فريبانه، و دادن يك پيپ روغن و يك بوجي آرد، مي خواهند راي مردم را بدست آورند و نماينده مجلس شوند- تا بتواند با استفاده از صلاحيت ها و مصؤنيت هاي پارلماني جيب مردم خالي و به سرمايه خود بي افزايند. 


چهارم: افراد شايسته، چيز فهم و آگاهي كه نه پشتوانه سياسي دارند و نه اقتصادي و نه هم از حمايت افراد بانفوذ درون دولتي برخوردارند. 
به باور من دسته اخير آسيب پذيرتر از بقيه اند. هرچند اين دسته حمايت كافي مردم را نيز با خود داشته باشند، با آن هم عدم شفافيت و تخلف در انتخابات از رفتن آنها به مجلس جلوگيري خواهد كرد. 


پيچيده بودن سيستم تخنيكي انتخابات، تقلب و تخلف سازمان يافته از سوي حكومت و گروه ها و جريان هاي مافيايي داخلي و استخبارات خارجي راه يافتن نخبه هاي بي پشتوانه را سخت تر خواهد كرد. با اين همه، اميد، گمانه زني هاي اخير اين قلم معكوس شود و ما شاهد يك پارلمان قوي و تاثير گذار بر كاركرد هاي حكومت و تصويب قوانين رهگشا براي آينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم و كشور باشيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا