خبر و دیدگاه

اوضاع آشفته دیار باستان هری و نگرانی باشندگان آن

اکنون هرات در آستانه فاجعه قرار دارد. از یک سو، پاکستان هزاران نفر از پشتون های پاکستانی را به ولایت هرات فرستاده که در گروه های چند نفری مسلح غیر مسوول در شهر و اطراف گشت و گزار می کنند. هیچ کس هم نمی داند که این ها چگونه و از کجا به هرات آمده اند؟ چه کسی آن ها را آورده است؟ چرا مسلح می گردند و کسی مزاحم آن ها نیست. لهجه پشتوی آن ها هم اصلا به پشتون های خود ما نمی خواند. در گفتار شان بیشتر لغات انگلیسی و اردو و عربی را به کار می برند. لباس های عجیب و کثیف دارند. موهای دراز و ریش ها انبوه دارند. بسیار بو می دهند و دست ها و پا های شان قور زده است، گویا این که اصلا حمام نمی روند.
در ظاهر گفته می شود که افغانستانی هایی اند که در پاکستان بزرگ شده اند. با خود خریطه های پر از دالر دارند و در همه جا در جستجوی زمین و خانه هستند. و حاضر هستند هر زمین و خانه یی را به هر قییمیی که باشد، بخرند.
از سوی دیگر، غنی و اتمر هم به شدت به تبعیضات و اختلافات قومی دامن می زنند که کار بسیار ناشایسته یی است. غنی و اتمر در صدد تغییر جغرافیای قومی و زبانی منطقه هستند.
یک پرسش به گونه جدی در میان مرد هرا ت مطرح است که چرا در هیچ ولایت پشتو زبان والی یا قوماندن غیر پشتوزبان دیده نمی شود. اما در ولایات ما همیشه والی های پشتون را مقرر می کنند. مگر د رمیان 5 میلیون هراتی یک هراتی که لیاقت والی هرات را داشته باشد، نیست که غنی برای ما والی پشتون مقرر نموده است. باید والی از جمع شورای ولایتی و از خود هرا ت باشد. ما مخالفتی نداریم که از پشتون های هرات باشد. مردم هرات هیچ گونه تبعیض و تعصب ندارند. مگر می خواهند که والی باید از خود ولایت باشد. والی کنونی زیر نظر غنی، اتمر و گلبدین کار می کند. در ولایات همسایه گروه های داعش و طالب و حزب اسلامی در همه جا دیده می شوند که از سوی غنی و اتمر حمایت می شوند. این ها را برای محاصره ایران و رخنه به ترکمنستان و تسلط یافتن بر هرات آورده اند.
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به یکی دیگر از دوستان هراتی زنگ زدم. گفتند، بله اوضاع هرات را بسیار خراب ساخته اند. همه چیز از ارگ برنامه ریزی و مدیریت می شود.
در زندگی به یاد ندارم که در هرا ت مساله سنی و شیعه مطرح شد ه باشد . اما اکنون این ها دست به ترور روحانیون سرشناس شیعه زده اند و در مساجد علنا مردم سنی را در برابر شیعیان بر می انگیزند و شیعیان را کافر و نجس و مرتد و رافضی می خوانند و مردم را از ازدواج با آنان منع می کنند. من خود یک عروسم شیعه است و دامادم هم شیعه است وهرگز در خانواده ما چنین مسایل مطرح نیست. یک عروس دیگرم پشتون است. این ها می خواهند در میان خانواده ها درز بیندازند. به شدت روی پروژه پشتو و فارسی و پشتون و غیر پشتون و شیعه و سنی کار می شود و به عمد تفرقه را دامن می زنند.
اگر اوضاع همین گونه پیش برود، دیر یا زود حوزه جنوب غرب به کوره آتش مبدل خواهد شد. مسوولیت همه این فجایع به دوش غنی و اتمر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا