خبر و دیدگاه

در میدان های شغالی افغانستان ، شغال ها حکومت میکنند

سال 1393 ختم دوره های سیاه حکومت مواد مخدر وفساد جنائی حامد کرزی بود وانتخابات ریاست جمهوری را به نفع اشرف غنی چنان مدیریت کرد که تقلبات دوره هــای انتخــابی خود را در فراموشــی ذهنی مــردم قرار داد واندیوال پروژه یی اش اشرف غنی را در یک رسوایی 5 ملیون برگه تقلب به نمایش گذاشت،بی کفایتی،نافهمی،مردم ستیزی،استفاده جویی،کم ظرفی وقانون ستیزی اشرف غنی را منحیث ابزار پنهان سازی خیانت 13 ساله خود در درون جامعه تداعی کرد. ژست های ضد امریکایی او توجه روسیه وایران را پیش از پیش جلب کرد وخود رابه نخستین ریس جمهور ملیادر جهان تبدیل نمود. (چنانچه عواید سال 2016 کرزی 83 ملیون دالر از صفحه عوایدش گزارش شده است) این مرد مکاروقانون شکن با تشویق باندیتسم، تنظیم گروپهای آدم ربایی، قتلهای زنجیره ای ودها جنایات دیگر توانست تجربه اش را به همزادش اشرف غنی انتقال داد. اکنون اشتهای سیری ناپذیری او از دالر امریکایی وپوند انگلیسی باز هم رنگ سرخ دارد ؟
حامد کرزی که طی دودوره با صطلاح انتخاباتی ریاست جمهوری ماده ‹61› قانون اساسی را بصورت خشن زیر پا و خاک به چشم مردم پاشید وده ها بار تخطی از قانون اساسی خود ساخته را تکرار نمود. اکنون میدان را شغالی یافته وبدون خم ابرو به قانون اساسی،میخواهد بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کاندید احتمالی باشد.
در حالیکه بند سوم ماده 62 قانون اساسی صریحاً چنین حکم میکند( هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث ریس جمهور انتخابات گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین ریس جمهور نیز تطبیق می گردد)
ولی حامد کرزی وخلیل زاد که خود طراح وتنظیم کننده این قانون اساسی بد تر از سلطنت مطلقه هستند میخواهد مانند گذشته خاک بر چشم مردم زنند وقدرت را از همزادش وا پس گیرند اشرف غنی این همزاد دراکولا که چهار سال دوره انتصابی را از آقای جان کری وزیر خارجه امریکا خریداری نمود وبتاریخ اول جوزای سال 1397 قرار دادش تکمیل گردید باوجود که هیچ نوع صلاحیت اجرایوی،مالی واجرااتی ندارد ولی در ارگ تحت حمایت ناتو با خیره سری وزور گویی حکومت جنایی را پیش میبرد. در حالیکه ماده 61 قانون اساسی چنین صراحت دارد( وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان میابد. انتخابات به منظور تعین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد)
آقای اشرف غنی عوام فریبانه بمردم میگوید من انتخابات را مطابق قانون اساسی تدویر خواهم کرد؟
حامد کرزی واشرف غنی قانون اساسی را به کتابچه شیطانی صفت داده اند؟
انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی که در نا فرمانی مدنی مواجه است سال 1394 که از لحاظ امنیتی شرایط بهتر بود وسال 95و96 که نسبت به سال روان حدوداً سالهای بهتر بود نخواستندانتخابات صورت گیرد وتمام تلاشش برای بی نظمی،بی امنیتی وهرج ومرج در کشور صورت گرفت تا میدان را شغالی سازد وزمینه پیروزی شغالان را مساعد نماید.
در شرایط کنونی در ولایات وردک، لوگر،لغمان وننگرهار که کمر بند پایتخت است طالبان وداعش مسلط اند وحکومت میکنند، مقامات دولتی صرف در چهار دیواری تعمیر ولایت مستورند وحتی گفته میشود که والی ها وقوماندانان امنیه این ولایات برای طالبان مالیه می پردازند ؟
آقایان حامد کرزی واشرف غنی:(دراکولا وهمزادش)؟ شمایان ماموریت عالی را طی 17 سال به نفع خود،خانواده، تیمش ودزدان بین الملی انجام دادید چورو چپاول شما وغارت شرکای خارجی شما،مردم وطن را در خیزش ها علیه شما وشرکای تان واداشته دیر یا زود به چنگ مردم ودادگاه عادلانه فقرا جواب خواهید داد، تلاش های شما برای کسب حمایت منطقوی کاری نخواهد افتاد، به هر رنگی که جامه پوشید ، ماهیت تان شناسایی شده است.جفای شما به وسیقه ملی خود ساخته نیز لقب کتابچه شیطانی یافته است.
بیا که ساز فرنگ از نوا درافتادست
درون پرده او نغمه نیست ، فریاد است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا