خبر و دیدگاه

رد فرمان تقنینی رئیس جمهور، یگانه کار مثبت و شجاعانه مجلس نمایندگان

 

مجلس نمایندگان افغانستان عاقلانه فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را در ارتباط به وارد نمودنِ تعدیل و حذف در قانون ثبت احوال نفوس، رد کرد. اینکه رئیس جمهور غنی  خلاف قانون، در قانون ثبت احوال نفوس دست اندازی نمود و به حذف و تعدیل ماده چارم و ششم  این قانون  لجوجانه مبادرت ورزیده است، وکلای واقعبین مجلس نمایدگان را واداشت تا با نه گفتن،  به رئیس جمهور بفهمانند که قانون شکنی و آن هم توسط مقامیکه خود حفظ و حراست از قانون را در حضور مردم و رسانه ها سوگند یاد نموده است، شایسته نمیباشد. معلومدار که علت قانون شکنی رئیس جمهور در این مورد درج ملیت افغان در شناسنامه ها بوده است.

در مورد درج ملیت افغان در شناسنامه،  اعضای مجلس نمایندگان به دو دسته تقسیم شده اند:

  • دسته اول کسانی میباشند که میگویند چون در قانون اساسی تمام باشندگان افغانستان افغان نامیده شده است، ایجاب میکند که در تذکره های الکترونیک هم ملیت افغان درج گردد.
  • دسته دوم کسانی اند که میگویند چون دربالای شناسنامه، کشوراسلامی افغانستان درج شده است. این عنوان بطور واضح افاده مینماید که دارنده شناسنامه از افغانستان بوده و دارای دین مبین اسلام میباشد. بنأ” تکرار دوباره آن یعنی درج ملیت افغان  در شناسنامه موجه دانسته نمیشود. اینکه یکتعداد تکیه بر قانون اساسی  در زمینه درج ملیت افغان استلال میکنند، آنهم موجه پنداشته نمیشود، بدلیل اینکه شواهد انکار نا پذیر از مداخله و دستبرد در قانون اساسی تصویب شده  لویه جرکه وجود دارد. مسلما” مراجعه به قانون اساسی ایکه دستبرد در آن واضح باشد در همچنین مسایل مورد منازعه منطقی شناخته نمیشود.

بهر صورت اینکه اکثریت اعضای مجلس نمایندگان مشتمل از تمام اقوام و تبار ساکن افغانستان مخالفت خودرا در ارتباط به قانون شکنی رئیس جمهور و آنهم در حالیکه یکی از متهمین به دست کاری در قانون اساسی  توسط رئیس جمهورمنحیث وزیر روابط پارلمانی مقرر میباشد، نمایانگر پختگی و خرد گرائی اکثریت نمایندگان مردم میباشد. و این خود امید واری را در جهت بهبودی امور افغانستان نوید میدهد.

 

یکدسته دیگر از شهروندان ما  در بیرون از پارلمان که  حفظ حرمت و وقار انسان با عدالت پسندی و آزادی خواهی درفطرت و سرشت شان خمیر شده است،   تحمیل واژه افغان را بر شهروندان غیر پشتون افغانستان نه تنها موجه نمی پندارند بلکه انرا خلاف اصول اخلاقی عصر جدید و خلاف  روح برادری و برابری میدانند و اینکه در دین مبارک اسلام هم تنها تقوا نشان افضلیت یک فرد مسلمان شناخته شده است، استعمال کلمه افغان بر شهروندان غیر پشتون ما را هم خلاف این حکم اسلامی میدانند. بخاطر اینکه بصورت واضح مفهوم است که افغان وجه تسمیه پشتون و پتان بوده و بطور خاص هویت برادران پشتون ما میباشد. و تحمیل این نام بر شهروندان غیر پشتون افغانستان، بیانگر افضلیت و برتری قوم پشتون بر دیگر اقوام میباشد. تمام شهروندان افغانستان میتوانند افغانستانی خوانده شوند. بخاطر اینکه در کشوری که زندگی دارند افغانستان نام دارد. ولی افغان بوده نمیتوانند. بخاطر اینکه افغان فقط به برادران پشتون ما ربط میگیرد. آز آنجائیکه کلمه افغان بار افضلیت یک قوم را حمل مینماید. افغان خواندن اقوام غیر پشتون بصورت واضح زیر دستی و کهتری  اقوام غیر پشتون افغانستان را بیان میدارد.  ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین صراحت دارد:

ماده اول- تمام افراد بشرآزاد بدنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و بایدنسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

تحمیل کلمۀ افغان بر اقوام غیر پشتون افغانستان بصورت واضح ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجائیکه افغانستان نیز یکی از امضا کنندگان این اعلامیه میباشد، باید رئیس جمهور بخود حق ندهد که به حیثیت و حقوق شهروندان غیر پشتون افغانستان تعرض و تجاوز نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا