خبر و دیدگاه

تبریک به همه اعضا و حامیان رستاخیز تغییر

مرحله دوم فعالیت های مدنی عدالتخواهانۀ رستاخیز تغییر را به کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک عزض می دارم. من به نوبه خود از این خوشحال هستم که اعضای خردورز، با وجدان و عدالتخواه رستاخیز تغییر توانستند که با دایر کردن تظاهرات امروز بار دیگر نویدبخش استمرار خط دفاع از منافع ملی افغانستان باشند و این فعالیت مهم را با تظاهرات صلح آمیز و عاری از خشونت انجام دهند. حضور جوانانی که خواهان اصلاح و تغییر در ساختار نظام و خواهان محاکمه جنایت کاران جنگی و عاملین جنایت علیه بشریت در کشور شده اند، برای ملت مسلمان افغانستان امید بزرگی را به ارمغان آورده است.
شورای محترم رهبری رستاخیز تغییر باید کوشش کند که خیمه های عدالتخواهی را دوباره برپا کنند و تا به کرسی نشاندن خواسته های مشروعی مدنی-ملی-حقوقی-سیاسی ملت در این خط بر اساس منافع ملی کشور استوار و متین مانند گذشته شعوری اقدام و فعالیت کنند.
رستاخیز تغییر با شکستن طلسم نومیدی ملت توانسته است که در ظرف یک ماه بزرگترین جناح مطرح در مبارزات تاریخی مدنی چهل سال گذشته همه را به حیرت وادارد. اکنون باید بالای گزینه های دیگر کار شود. نمایندگان محترم رستاخیز تغییر باید با حامیان مالی و ننظامی نظام جهت تاسیس یک حکومت موقت برای رفتن به سوی انتخابات شفاف و مشروع، عادلانه و ملت شمول وارد مذاکره شود.
جوانان در هر کشور و جامعه نیروی بارز و سرنوشت ساز هستند . رستاخیز تغییر با فعالیت های ملت شمول خویش به جهانیان به اثبات رسانده که ملت افغانستان خواهان تامین عدالت اجتماعی، روی کار آمدن یک نظام ملت شمول و دوست با همه ملل و دول صلح دوست و آزادی خواه و مستقل جهان است.
رستاخیز تغییر باید هر هفته در شهر کابل تظاهرات به راه اندازد و نگذارد که سرمداران جنایت کار و غدار رژیم نامشروعی ع وغ تا به کرسی نشستن خواسته های برحق ما ملت مسلمان افغانستان دمی خوش نزنند. ارتباط و احترام به سربازان و افسران و کارمندان باوجدان، ملت گرا و میهن دوست کشور که از استقلال و اراده ملی برخوردار هستند به طور متواتر ارتباط برقرار کنند و از آنان بخواهند که به خواسته های این جنبش رهایی بخش لبیک بگویند و از قرار گرفتن در صفوف دشمنان دین، ملت، کشور و جمهوری اسلامی افغانستان اجتناب ورزند.
حضور شخصیت ها، احزاب و نهاد های سیاسی و مدنی و علمای کرام در صفوف رستاخیز تغییر یک خواست ملی و ملت شمول است.
امروز رستاخیر تغییر یک نکته را به همه به اثبات رساند که جوانان مسلمان افغانستان جهت نجات کشور و ملت خویش از زیر یوغ استبداد حاکم بر افغانستان فقط در خط منافع ملی با هم صفوف مرصوص را ایجاد کرده اند. رستاخیز تغییر با همکاری جنبش های تبسم و روشنایی و دیگر حامیان و طرفداران خویش به همه نشان داد که عزم راسخ ملی مردم ما را هیچ قدرت بشری نمی تواند نادیده بگیرد یا متلاشی و نابود سازد.
انسجام صفوف و همآهنگی بیشتر نیرو ها و اعضای رستاخیز تغییر با مدیریت سالم راهبردی می تواند در مدت نزدیک ثمر بخش و مثمر واقع گردد. این جنبش خودجوش و ملت شمول متعلق به همه شهروندان ملت گرا و میهن دوست افغانستان است. اکنون هر افغانی استقلال طلب و عدالتخواه باید بین حق و باطل و بین تامین عدالت و تقبیح و رد استبداد قبیله گرایانی تمامیت خواه و انحصار طلب قدرت خط خود را واضح و روشن رسانه یی سازند.
اطلاعات دست اول از کابل حاکی از آن است که رژیم نامیمون ع و غ تلاش دارد مانند رژیم های دست نشانده کرملین و طالبان مانع رسیدن صدای برحق رستاخیز تغییر به گوش عوام مسلمان افغانستان شود. ریاست امنیت ملی رسانه ها را از نشر و پخش فعالیت های رستاخیز تغییر منع کرده است. اکنون ما باید برای رسانیدن خواسته ها و گزارش فعالیت های رستاخیز تغییر در داخل یا خارج از کشور یک رسانه را تاسیس کنیم تا دور از گزند تهدید های ددمنشانی انگشت شماری حاکم بر قدرت غضب شده اخبار موثق را به زبان های ملی و انگلیسی به گوش همه برساند.
حالا زمان و شرایط تدوین و تصویب مرام نامه، اساسنامه و تعهد نامه رستاخیز تغییر فرا رسیده است تا از این طریق همه ما بتوانیم منسجم تر و اصولی تر به فعالیت های خود با کمال تعهد، اخلاص و وفادارای خلل ناپذیر تحت مدیریت شورای رهبری رستاخیز تغییر ادامه دهیم.
نکته مهم در تعیین سرنوشت رستاخیز تغییر جهت دفاع از ارزش های دینی و ملی ملت مسلمان افغانستان این است که همه اعضای این جنبش با اعلان اساسنامه این حرکت مردمی بر محور منافع ملی و آرمان ها، اهداف و خواسته های برحق ملی ما فعالیت و پیکار مدنی- حقوقی- ملی-سیاسی خویش را مدیریت شده به پیش ببرند. 
ما در خارج از کشور مطلع هستیم که حامیان مالی و نظامی رژیم پوشالی و ملت ستیز ع و غ منتظر شرایطی هستند که نخبگان افغانستان با معرفی بدیل از داعیه برحق ملی ملت ما حمایت کنند. غربی ها اکنون مطلع شده اند که رژیم قبلی و رژیم فعلی در افغانستان با استفاده از پول و کمک های نظامی آنان جهت حفظ قدرت غضب شده و نامشروع خویش برنامه دهشت افگن پروری را در سرتاسر افغانستان روی دست گرفته اند. غربی ها متوجه شده اند که ادامه و افزایش دهشت افگنی برای جهان در افغانستان پرهزینه تر از جنگ های هفده سال گذشته است. حالا همه جهان و به خصوص کشور های حامی نظام موجود در کشور خواهان تغییر در ساختار و مدیریت نظام و شرایط موجود به نفع صلح و امنیت و ثبات در افغانستان هستند. رستاخیز تغییر می تواند با معرفی شخصیت های بدیل جهت مدیریت حکومت موقت و اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برای نجات کشور تاریخ بسازد و سرنوشت افغانستان را از شرّ سران خونخوار رژیم ع و غ نجات بخشد. امسال برای افغانستان سال سرنوشت ساز است و من به نوبه خود از همه ملت مسلمان افغانستان که مخالف حضور دهشت افگنان و جنایتکاران بر اریکه قدرت هستند تقاضا می کنم که با اخوت و برادری برای نجات خود، مردم و کشور خویش متحدانه ندای تغییر واصلاح نظام را سر دهند و در کنار رستاخیز تغییر قرار گیرند.
دشمنان داخلی و خارجی افغانستان برنامه های ملت تباه کنی را برای سال جاری و بیست سال آینده روی دست دارند و ملت مسلمان افغانستان باید با وحدت نظر، هدف و عمل بر محور و بر اساس منافع ملی کشور نظام موجود را از شرۀ فتنه ها و توطئه ها و فعالیت های جنایتکاران حاکم برکشور نجات بخشند، ورنه در طی سالیان آینده ملیون شهروند افغانستان توسط سران جلاد رژیم ع و غ کشته، آواره، زندانی و شکنجه خواهند شد.
ارگ اکنون نمی خواهد که جرگه بزرگ ملی جهت تعیین سرنوشت نظام دایر گردد. ارگ می خواهد که با همکاری حزب اسلامی حکمتیار و دیگر هم پیمانانی دهشت افگن و بربرصفت خود نمایشنامه ی را برای حمایت از خود زیر نام جرگه وفاق ملی دایر کند تا از این طریق صدای عدالتخواهی ملت مسلمان افغانستان را گویا خفه سازد.
من از سربازان و افسران مسلمان و مردم دوستی موجود در سرتاسر کشور تقاضا می کنم که تحت هیچ شرایط بر روی عدالتخواهان سلاح نکند و فیر نکنند و در صف جنایت کاران علیه بشریت قرار نگیرند. رستاخیز تغییر همانگونه که بارها اعلان کرده است هرگز خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان نبوده و نیست و نخواهد بود. اما محاکمه جنایتکارانی حاکم بر اریکه قدرت غضب شده از خواسته های برحق و مشروع این جنبش بزرگ مردمی است که هر سرباز و افسر مسلمان و باوجدان و عدالت خواه هم به این خواست ما لبیک گفته و لبیک می گوید.
ما از احزاب سیاسی رسمی چون جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی – اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی افغانستان و دیگر احزاب اسلامی و ملی که از استقلال کامل برخوردار هستند تقاضا می کنیم که با شورای رهبری رستاخیز تغییر جهت همآهنگی فعالیت ها و خواسته های برحق ملی وارد مذاکره و مشوره شوند. 
خواست و رضای الله جل شانه با ما است و ما پیروز هستیم، چون ما با اراده ملی جهت تعیین سرنوشت خویش به پا برخاسته ایم.
خداوند جل جلاله ملتی را سروری می دهد که سرنوشت خویش را به دست خویش رقم زند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا