شعر

دل خونبار کابل

جگـر بـریان شــده در نار کابل

بـتــرکـیـــده دل خـونـبــار کابل

زن و مردوجوان وکودک وپیر

شــهـیـد بمـب و انـفـجــار کابل

بسوگ لاله های غرقه در خون

دل عــالـــم شـــده افــگار کابل

به چشمان اشک میخشکد خدایا

ز ســوز سـیـنــۀ داغــدار کابل

کتاب خاطـرات ما پر از خـون

تجــلـی کــرده در انـظـار کابل

به تاریخ وطن با خـون بنویس

خــروش همـت و ایـثــار کابل

قلـم دیگـر نـدارد تاب و طاقت

نـگارد قـصـــۀ کـشــتــار کابل

بـه تیـر ارگ و بمب انـتحاری

به خون وا شد چرا افطار کابل

ز افـــراط و ســتـم تـاکـی بنالد

دل صــد پـاره و غـمـبـار کابل

به ضـد ظلم و استبداد و افراط

خـروشـد نفـرت سـرشـار کابل

ز پاکـسـتان بـیزار اسـت بیزار

دل رنجــیــــده و بـیـمــار کابل

درون جنگ قـدرت هـای گیتی

تـبـه شــد خـلـق بـی آزار کابل

نیامـد رهـبـری در ارگ فاسـد

که باشد همدل وغمخوار کابل

نـدارد سـازشـی با طالب ارگ

ازیـن پـس مـردم هـشیار کابل

سـتـون پـنجـــم دشـمن نباشــد

به جز ویرانگر و اشرار کابل

خـدا لعنـت کند فاشـیزم قـومی

کند خـونـین در و دیوار کابل

نـدارد حـاصل اسـتبداد قـومی

بـه جـز ویـرانـی و ادبار کابل

نفاق و جنگ قومی کرد ویران

به وحشت کوچه و بازار کابل

نظـر بر تاریـخ خـونبار افگـن

چـه حاصل کـرد راکتبار کابل

ز ذهن طالب و داعش چه آید

بـه غـیر زهـر در افکار کابل

نمی گـردد اسـیر دیو شب ها

کهن خورشید دل، انوار کابل

بگـیـرد انـتـقــام خـون مــردم

ز دشــمـن نسـل نـوآثـار کابل

برو افراط خـونین؛ جا نداری

به ذهن خلق خوش رفتار کابل

نمی گـردد ایـن ماتم فـراموش

بـه تـاریــخ پـر از آمـار کابل

4/6/2017

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا