خبر و دیدگاه

پيام و هشدار دلسوزانه

آقاى امرالله صالح، شما اشتباه نموديد !
شما با قبول مسئوليت خطير ايجاد اصلاحات در سكتور به فساد آلوده ى دفاعى و امنيتى كشور كه صلاحيت و اسقلال عمل لازم را در زمينه نداريد. خويش را با چالش بزرگى مواجه نموديد.
انور الحق احدى در صفحه اش نوشته است كه من به رئيس جمهور مشوره دادم تا با جذب مهره هاى درشت تيم اصلاحات و همگرايى ( امرالله صالح، قانونى …) نه تنها تيم رقيب را تضعيف نمايد بلكه كدر هاى ورزيده ى آنرا مهار نمايد.
شما با پيوستن تان به يك نظام در حال نزع، نه تنها اعتبار خود را زير سوال برديد بلكه عملاً، تحقق توطئه قبيله گرايان را تسهيل نموديد. شايد در اول بگرمى استقبال شويد و جدى گرفته شويد. اما بدون شك آنها اجازه نخواهند داد شما بدرخشيد و مطرح باشيد. شما را با چالشهاى فراوان مواجه خواهند نمود تا يا حاضر به استعفاء شويد، يا بدون صلاحيت به سمت ميان تهى و تشريفاتى چون احمد ضياء مسعود دلخوش نمائيد. و اين واقعيت ايست كه با رئيس تيم اصلاحات نيز صورت گرفته است.
نخست اينكه وزارت شما نقش همآهنگ كننده وزارت هاى دفاع، داخله و رياست امنيت و جايگاه مشورتى براى رياست جمهورى را دارد. نه نقش اجرايى و تصميگيرنده.
ثانياً شما نه تنها امكانات تانرا از مشاوريت امنيت ملى بدست مى آوريد بلكه زير مجموعه ى آن اداره هستيد.
ثالثاً در موجوديت لودين بعنوان مشاور ارشد امنيتى رئيس جمهور كه تازه تقرر حاصل نموده است، تصور مى كنيد، آزادى عمل داريد؟
رابعاً شما با همه ى توانايى هاى تان يك فرد هستيد كه با يك مجموعه ى منسجم و هدفمند حريص، تماميت خواه مواجه هستيد. و نتيجه از قبل معلوم و مشخص است.
خامساً ميان صلاحيت هاى شما و وزراى دفاع، داخله و رئيس امنيت از يك سو و با مشاور ارشد امنيتى رئيس جمهور از سويى ديگر بويژه با خود سر قوماندان اعلى مرز معين و مشخص ترسيم نشده و تداخل كارى وجود دارد كه اصطكاك آور و بحران زاست.
آقاى صالح !
در سالهاى اخير شما بعنوان اپوزيسيون نظام خوبتر تبارز نموديد. تماسهاى گسترده ى داخلى و خارجى تان، تحرك و پشتكار تان، موضعگيرى هاى شفاف و قاطع تان و آماده گى تان براى ايفاى نقش مثبت و فعال در داخل كشور، بارقه ى اميد را در دل برخى از جمله جوانان ايجاد نمود كه مشغله ها و مصروفيت هاى رسمى تان اين مجال را در آينده از شما خواهد گرفت.
از آنجائيكه شما اكنون سوار كشتى شكسته ى حكومت وحدت ملى هستيد، بالتبع شريك اشتباهات و خطاهاى آنها نيز در آينده محسوب خواهيد شد. و اين شما را در موقعيتى قرار ميدهد كه يا در افكار عمومى محكوميت را بپذيريد و يا حرفى بزنيد كه خريدار و اعتبار نداشته باشد.
تا اكنون شما حلقه ى آخر توطئه ى زنجيره ى مهار و تضعيف نخبه گانى هستيد كه دوستم، عطاء محمد نور قبل از شما به اين سرنوشت مواجه شده اند. شما با پيوستن به تيم قبيله گرا، شانس و امكان بازيگر فعالى را در انتخابات پر چالش آينده از دست داديد.
با در نظر داشت موارد بالا و ده ها مورد ديگر كه مطرح كردنش از حوصله ى اين پنجره خارج است، در تقبل اين سمت تشريفاتى اما پر دردسر، اشتباه نموديد.
رويهمرفته،  آرزو دارم،  من در اشتباه باشم و شما با موفقيت قرين باشيد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا