Uncategorizedخبر و دیدگاه

کشور به یک تشکل سیاسی نیرومند ضرورت دارد

Ahmad-saidi-meghalat
احمد سعیدی

مبارزه انفرادی در برابر بی عدالتی ها نتیجه نمیدهد. مردم افغانستان در شرایط موجود اگر با تقدسهاي جعلي و بي محتوا و دروغين موجود که همه هست وبود مملکت را زاده ای تفکر نا عاقبت اندیشانه خود میدانند وخیره سرانه بدون مشوره در حرکت اند مبارزه نكنند جامعه افغانی بزودی تبديل به مردابي ايستاده خواهد شد كه در آن زالوهاي مقدسي بوجود آمده كه فقط با خون انسان تغذيه و رشد ميكنند و اين زالوهاي مقدس فقط با ويتامين تعظيم و احترام چاق و فربه ميگردند آنقدر چاق كه اگر خون همه ملت را بمكند باز كفاف شان نميكند و براي زنده ماندن بازهم احتياج به خون بيشتري خواهند داشت از جامعه ما و کشور ما آنهائيكه داراي تقوا هستند خود مشخص اند نزد همه و محترم بوده و احترام شان در هرحال نزد همه ما برقرار است ولي زالوها هم نمايان هستند و هركسي آنان را مي بيند و می شناسد مبارزه با اينها يك فريضه است  تا وضعیت نيمه جان این کشور و این مردم از سنگيني تقدس شان بطور كامل بي جان نشود. من در  کشورم از چندی بدینسو  بر سر هر شاخي  جغدي را نشسته مي بينم خدا آخر و عاقبت اين کشور پر جغدرا به خير كند-

 همه میدانند انسان امروزي افغانستان غرق در مصيبتهاست بخاطر اينكه بعضی از مسؤولین عوض تحقق عدالت، خود خواه و فزون طلب شده اند. آنچه را كه براي خود و نزدیکان خود ميخواهد براي ديگران هرگز نميخواهد. خود را بهتر و افضلتر از ديگران ميدانند. براي خود هر حقي قايل اند. و براي ديگران هيچ و همين طرز فكرريشه همه مصيبتهایي این کشور است كه زمامداران امروزي به آن دچار اند. براي اينكه از مصيبتها بدر آیيم بيایيد مردانه و سر سختانه با بي عدالتي ها و نابسامانی هادر تمام اشكالش مبارزه كنيم. امروز بزركترين بي عدالتي ها در زير ماسك فهم ها و تقدسهاي دروغين انجام مي شود و عده اي زرنگ و فزون طلب و حتی خدانترس، همه چیز را بخود اختصاص داده اند و فقط با سرنوشت باور ها و اندیشه های مردم بازی می کنند. بي تقوا و بي محتوا دست بهر عملی ميزنند. بيایيد اين ماسكهاي تقدس و همه کاره های دروغین را كه عده اي از آنها فهم و دانش خود پرستی را بر چهره مكروه خود كشيده اند بدون ترس و بدون کدام ملاحظه پاره كنيم وگرنه سنگيني این فهم و دانش دروغين شان پشت ملت را براي هميشه خم و جامعه را با رايج كردن بدون قید و شرط همه چیز را پذیرفتن و سر فرود آوردن تباه خواهدكرد. هيچكسي مقدس نيست و هیچ کس از کسی دیگری برتری ندارد، اما در شرایط موجود با همه بدبختی ها و مشکلات که دامنگیر مردم ما گردیده انسانهاي بي تقواهم ميتوانند خود را مقدس بتراشند و با اين ابزار مجهز كنند و زير همین پوشش ها دست بهر بي عدالتي و ظلم بزنند و ملت را با گذشت زمان با مشکلات زیادی روبروسازند و باز هم به این باور باشند که هیچ كسي جرأت اعتراض به بي عدالتي هاي شان را نداشته باشد چون رهبر اند و هر چه که میخواهند کرده میتوانند. بيایيدهمانطوريكه اينها با بكار گرفتن ابزار تزوير همه چیز را به خود و به نزدیکان خود اختصاص داده اند و عزت همگان را زير پا و ناديده گرفته اند دليرانه مخاطب قرارداده و از ادامه خود پرستي و بي عدالتي و فزون طلبي باز داريم كه امروز ملت فقط چوب جا طلبی و خود کامگی همين خود خواهان را هر روز مي‎خورد. خدمتگزاران قلابي رشوت خور قوم پرست استفاده جو و بي تقواي امروز ظلم و جنايت و خيانت شان نسبت به انسانيت كمتر از ديكتاتورهاي نا بکار ديروز نيست.  ميگويندكه ماهي از سر مي گندد و نه از دم. بيایيد اين سر هاي گنديده را اگر قابل علاج است معالجه كنيم و گرنه دور بيندازيم تا كل جامعه از گند خود خواهی و پاکی دروغيناينها نه گندد.  اي مردم بيایيد دست از خودخواهي برداشته و عدالتخواه شويم تا انسانيت به آسايش حقيقي و امنيت برسد.  میدانم در حال حاضر ما به یک تشکل سیاسی ونیرومند ضرورت داریم اما بی برنامه گی های ما هرگز ما را  قادر به ايجاد يك تشكل سياسي که بتواند راهکار برای آینده باشد نمی سازد.

 من ممنون و مديون مردم افغانستان هستم. که و ضعیت موجود را همه جانبه درک نموده اند و میدانند که اگر توجه خاص صورت نگیرد چه آینده ای در انتظار شانخواهد بود از اينكه تا کنون نتوانسته ایم برای نجات از وضعیت موجود گام مؤثری برداریم سخت شرمنده هستیم ، مخاطب من آن انسان های هستند كه داراي وجداني سالم بوده و به هر حرفي معقول گوش ميدهند سپس حرفهاي خوب و مفيد را پذيرفته و به آن عمل مي‎كنند و حرفهاي بد و بيهوده و مضر را بدور مي اندازند و بلاخره بههمه آنهایيكه به هر نحو ممكن تلاش مینمایند تا برای آینده مملکت گام مثبت بردارند تا خدا نا خواسته تا اين ملت دراین سرزمين پدری خود از نابودي نجات يافته و دركنار ديگر مليتهاي دنیا زندگي خوشحال و انساني و عادلانه دست یابند. به نسلهاي  آينده افغانستان بخصوص آنهایيكه اين بار مسؤوليت سنگين را كه ما با تحمل مشقت بي حساب تا کنون بر دوش ضعيف خود كشيده و به آنها تحويل ميدهيم مردانه بدوش كشيده و بسر منزل مقصود ميرسانند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا