خبر و دیدگاه

رئیس جمهور سایه

andishmand_1
محمد اکرام اندیشمند

کرزی در مسکو با ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه(چهارم سرطان 1394، 25 جون 2015) همچون رئیس جمهور برحال افغانستان ملاقات و مذاکره داشت. کرزی از حضور داعش در افغانستان سخن گفت و آن را پدیدۀ متفاوت و بی ارتباط به افغانستان و خطری برای منطقه خواند. پوتین نیز با او هم باوری داشت و گفت که داعش در 25 ولایت افغانستان حضور دارد. کرزی به گونۀ آشکار و هر چند بدون ذکر نام، امریکا و غرب را متهم کرد که داعش را ایجاد کردند تا سایه های نفوذ  سلطۀ خود را بر آسیای میانه و در واقع حیاط خلوت  قلمرو منافع روس ها بگسترانند.

حامد کرزی که برای انجام یک سفر چهار روزه از کابل به مسکو رفته است، موضوع داعش، محور گفتگو و ملاقات او با پوتین تشکیل میداد. تصویری که کرزی از حضور و خطر داعش  در افغانستان ارائه کرد، حساب شده، جالب و قابل توجه بود. حامد کرزی به پوتین گفت:«داعش ریشه در میان مردم افغانستان ندارند، از ما نیستند و هیچ ربطی به کشور ما ندارند. در این شکی نیست که ظهور ناگهانی آنها مدیون حمایت های خارجی است.»

آیا تصویر کرزی از احتمال وجود داعش در افغانستان که در واقع آنها را فاقد پذیرش اجتماعی و بی ریشه در جامعۀ افغانستان تلقی می کند، تصویر درست است؟ دیدگاه و تصویر کرزی در تمام سالهای زمام داری اش از طالبان نیز، دیدگاه و تصویر مشابه بود که اکنون از داعش ارائه می کند.

کرزی از طالبان به عنوان یک گروه تروریستی انکار می ورزید و تروریزم طالبانی را، تفکر بر خاسته از خارج می دانست و حتی تروریستان انتحاری را نه متعلق به جامعۀ افغانستان، بلکه اتباع کشور های دیگر معرفی می کرد. در حالی که طالبان و تفکر طالبانی بخشی از تفکر فرهنگی و اجتماعی در جامعۀ افغانستان بودند و هستند و بیشترین افراد انتحار گر طالبان هم متعلق به جامعۀ افغانستان و اتباع کشور خود مان هستند. امروز و فردا اگر داعش در این جا ظهور و حضور می یابد، زمینه و بستر ظهور آنها، جامعه و فرهنگ اجتماعی افغانستان است. همان طالب تروریست به داعش تروریست تبدیل می شود.

 

karzai putin

 

رو یهمرفته، صدای کرزی برای پوتین و در فضای کنونی تشنج با امریکا و غرب که در کرملین عقده های حقارت فروپاشی امپراتوری روسیه(اتحاد شوروی سوسیالیسیتی) را به دل دارد و با غربی ها در حال شاخ به شاخ شدن است، خوش آیند بود. اما این ملاقات و این صدا در کرملین  از سوی رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی که در جوار ارگ کابل با تشکیلات و تشریفات مشابه با رئیس جمهور برحال قدرت نمایی دارد، حامل و عامل چه پیام و اهدافی می تواند باشد؟

آیا کرزی که سیزده سال با زور و زر امریکا در ارگ کابل زمامداری کرد، حالا در صدد بر گشت به تخت ارگ، با زور و زر کرملین و متحدانش چون جمهوری اسلامی ایران است؟ و آیا کرزی در این سناریوی که شاید برای بازگشت خودش  به ارگ نوشته باشد، طالبان را هم به عنوان متحد خودش در همراهی با مسکو و تهران مورد توجه دارد؟ موقف امریکایی ها و ولی نعمتان غربی کرزی در این بازی چه خواهد بود؟

 

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. “à°“à°¡ి à°µిలయాà°¡ు à°ªాà°ªా .. à°¨ీ à°à&&3146;à°¯ింµ°¦ిà°°ిà°•్à°•్##8204;à°²ాà°—ాà°¦ు à°ªాà°ªా” ఈపాà°Ÿà°¨ు à°¨ేà°¨ూà°µిà°¨్à°¨ాà°¨ు. à°šిà°¤్తరంà°œంà°¨్ à°—ాà°°ు ఆకాశవాà°£ి à°¹ైదరాà°¬ాà°¦ు à°•ేంà°¦్à°°ం à°¨ుంà°šి à°ªాà°Ÿà°¨ేà°°్à°šుà°•ుంà°¦ాం à°…à°¨ే à°•ాà°°్యక్à°°à°®ంà°²ో à°¨ేà°°్à°ªింà°šేà°µాà°°ు.

  2. همان طور هم است که آقای غنی و آقای کرزی سایه یکدیگر اند. آقای کرزی توسط گروپ تقلب کار خویش بنام کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را بر کرسی ریاست جمهوری تکیه داد.

  3. راستی هم، یک سفر بحث بر انگیز. خوب میشود اینطور فکر کرد که آقای پوتین و اقای کرزی هردو گل یک باغ باشند. یعنی اینکه آقای کرزی بکمک امریکائیها بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و اقای پوتین هم بکمک اروپا خاصتا” کشور المان بر کرسی ریاست جمهوری تکیه داده شد. شاید دست های آقای پوتین را ببوسد که آفرین تو توانستی بالای مردمی که بیش از هفتاد سال زیر بیرق سوسیالزم زندگی کردند دیکتاتوری فردی ات را قایم کردی و قهرمان هم خوانده شدی ولی من بدبخت و لدر بیکاره نتوانستم در کشور فلاکت زده و عقب مانده ای مثل افغانستان قدرت خود را دوام دهم. حال بگو لطفا” که تو چه کردی که ما همان کنیم که یکه تازی و سیاست انحصار قدرت قومی خودرا جاودانه سازیم.
    بنظر من مسئله داعش و طالب در این سفر موضوع حاشیه ای ای بیش نخواهد باشد.

  4. “و آیا کرزی در این سناریوی که شاید برای بازگشت خودش به ارگ نوشته باشد، طالبان را هم به عنوان متحد خودش در همراهی با مسکو و تهران مورد توجه دارد؟” میتواند چنین باشد که کرزی برای رسیدن به اهدافش در آینده به چنین راه سازی دست زده باشد. اما مسئله اینجاست که این سفر را برای اقای کرزی چه کسی و یا کدام اداره ای سازمان داده است. اگر از طرف وزارت خارجه افغانستان سازمان داده شده باشد، خو معلومدار که یک سفر رسمی پنداشته شده که آقای غنی هم در پشت آن قرار دارد. اما اگر چنین نباشد پس کدام ارگان دیگری این صلاحیت و اختیار را از کجا کرده است، و چرا به سازماندهی این سفر دست یازیده باشد؟ از طرف من این سفر به آینده دموکراسی در افغانستان خیلی خطر ناک ارزیابی میگردد. به این معنی که کرزی رفته است تا از تجارب اقای پوتین در برقراری یک نظام توتالیتر چیزی بشنود و یاد بگیرد و آنرا به آقای غنی مشوره بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا