خبر و دیدگاه

کرزی کشت کرد غنی درو، کرزی وغنی دو روی یک سکه اند

aslam_salim
محمد اسلم سلیم

موضعگیری هایی اعضای مجلس، روسای اسبق امنیت ملی، حتی یک شاخه از حزب اسلامی را دیدم وخواندم که همه در مخالفت با امضای این موافقتنامه بود. حتی کرزی نیز ابراز نگرانی و مخالفت کرده، درحالیکه امضای موافقتنامه با سازمان استخبارات نظامی پاکستان به ادامه پروسه آغاز شده توسط کرزی است، من با حرفهایی روسای پیشنین امنیت ملی کشور موافقم که هیچ نوع موافقتنامه رسمی وسند مبنی بر توافقات میان امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان وجو نداشته است، اما این موافقتنامه با موافقتنامه کرزی یک تفاوت دارد، کرزی برای اینکه برای آینده سندی برای محکومیتش وجود نداشته باشد، با استفاده از یک موافقتنامه نانوشته و شفاهی که با پاکستانی ها وبه خصوص با سازمان استخبارات نظامی داشت، وظایفی را که یک جاسوس با امکانات ریاست جمهوری یک کشور باید انجام میداد بسیار موفقانه انجام داد.

سازمان استخبارات نظامی پاکستان چه برنامه و استراتیژی در کشورما دارد وداشت ؟

-نفوذ در اداره، در ارگانهایی نظامی و کشفی و استخباراتی که از خیرات سر کرزی، نفوذی های زیادی در سطوح مختلف و حتی درمراکز مهم تصمیم گیری جابجا شده که تا همین اکنون حضور پر رنگ دارند.

-جلوگیری از عملیات هایی نظامی در مراکز طالبان در ولایات مختلف

-تقویه حزب اسلامی در سراسر کشور

-رهایی زندانی هایی طالب وگاهی هم با سازماندهی عملیات هایی اپراتیفی فرار دادن زندانی ها در ولایات مختلف .

-ترور مهره هایی اساسی مقاومت ضد طالبان وپاکستان در چهارده سال گذشته.

-ایجاد اختلاف و پراگندگی در درون نیروهایی مقاومت وتضعیف این نیرو ها .

-جلوگیری از به قدرت رسیدن یکی از رهبران مقاومت به سمت ریاست جمهوری درست به خواست پاکستان.

-همین اکنون جلوگیری از تقرر یکی از سران مقاومت در راس نیروهایی امنیتی کشور.

-تقرر حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت .

-سازمان دهی تقلب گسترده و فراهم آوری زمینه برای به قدرت رسیدن غنی.

-انتقال نیروهایی مسلح طالبان و حزب اسلامی به مناطق شمال کشور به منظور بر هم زدن توازون قدرت به نفع گروه هایی مدافع منافع پاکستان درکشور.

-اشغال پنهان و در دست داشتن اداره این کشور توسط یک جاسوس و فرمان بردار اسلام آباد .

کار هایی که کرزی به نفع منافع وتحقق عمق استراتیژی پاکستان انجام داد ، بسیار بیشتراز خواسته ها وتوافقات نوشته شده است .

آیا پاکستانی بیشتر از این می خواهند؟

به نظر من به کرزی به حیث یک شخصیت ضد برنامه هایی پاکستانی ها نگاه کردن، آنهم کسانیکه یک عمر سیاست کرده اند بسیار نگاه عوامانه ء سیاسی وبرخورد عوامانه با کار سازمان هایی استخباراتی است .

به نظرمن کرزی بازی جدیدی را برای هرچه بیشتر پراگنده شدن نیروهایی مقاومت و ضد پاکستانی هر روز با غنی در مشوره است.  وهمه امور را در مشوره با یکدیگر انجام میدهند، در مورد امضای این موافقتنامه هم باید با کرزی مشوره کرده باشد .

به خواب غفلت رفته گان تاریخ بیدار شوید کرزی با برانداختن بازی هایی جدید برای تحقق برنامه هایی اژدهایی خفته فعال است و شما را مانند چهارده سال گذشته اغفال می کند .

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. کرزی یکی از خاین ترین چهره های در پست زمامداری افغانستان می باشد. ده سال کمکهای سیل اسای خارجی هارا بهدر داد. نفاق قومی را در افغانستان تاکه توانست چاق نمود. به عیوض تعمیم دموکراسی و آگاه ساختن هر شهروند از احمیت و حق رای و انتخابش تقلب را عملی ساخت و اصطلاح بانک های رای را با ترفند و فریب پدید آورد، فساد را در کشور نهادینه ساخت، مدارس اسلامی تیپ مدارس تولید طالب و القاعده را در افغانستان رشد داد، … وغیره غنی هم خود سیاست خودرا تداوم این سیاست نام برد. بنأ” درست هردوی شان دوروی یک سکه اند اما با اکت ها و اداهای مختلف.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا