خانه » آرشیو نویسنده: محمداسلم سلیم

آرشیو نویسنده: محمداسلم سلیم

کانون توطئه ارگ عامل تمام جنایات درکشور

جنگ در ابعاد گرم میدانی و صدور جنایت وکشتار های دسته جمعی و جنگ روانی با براه اندازی تبلیغاتی توسط ...

متن کامل »

کرزی کشت کرد غنی درو، کرزی وغنی دو روی یک سکه اند

موضعگیری هایی اعضای مجلس، روسای اسبق امنیت ملی، حتی یک شاخه از حزب اسلامی را دیدم وخواندم که همه در ...

متن کامل »

سفرهایی متعدد و توطئه هایی بی پایان در هماهنگی با پاکستان

از سال 2001 که حاکمیت قرون وسطایی طالبان بنا بر ضرورت زمان و بر اساس برنامه نقشه راه از قبل ...

متن کامل »

مثلثِ پاکستان، غنی و طالب

جریان رقابت هایی انتخاباتی را همه مردم ما از نزدیک دنبال می کردند و هم دیاران مان در خارج از ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com