خبر و دیدگاه

حکم سنگسار و پیامبر ‎

دانشمندان اسلامی در مورد حکم سنگسار دیدگاه های مختلف دارند. اصل موضوع این اســت که آیا آیه صریح در قرآن مجید آمده اســت و یا خیر. جواب منفی اســت که در قرآن آیه سنگسار نیامده اســت و اما بعضی مفسرین آیه زنا را تفسیر به سنگسار کرده اند که این مسله کار ما را حل نمی کند زیرا اصل مرجع اول قرآن اســت و دوم روش پیامبر. پس جواب سوال این است که در قرإن مجید آیه صریح و واضح و حکم سنگسار نیست. سوال دوم مطرح می شود که آیا پیامبر اسلام سنگسار کرده است و به کدام اساس سنگسار کرده است . این سوال از صدر اسلام جنجال بر انگیز است. اول باید بدانیم که حکم سنگسار برای زنا کار است . من با محضه و غیر محصنه کار ندارم . زنا ، زناست مرد باشد یا زن باشد زیرا به اساس آیه صریح قرآن مجید زن و مرد از نفس واحد خلق شده است . مرد و زن هر دو می توانند زنا کنند . زنا اساسا سه نوع است .
اول اینکه چهار شاهد صادق زن و مرد را در حالت زنا بیبیند که این اصلا امکان آن بسیاًر کم چه ناممکن است .
دوم کسی که اعتراف به زنا کند ، مرد باشد یا زن باشد . اگر زن اعتراف کند باید حامله و شیر دهنده نباشد یعنی مسولیت یک موجود بیگناه و معصوم را نداشته باشد. اگر زن اعتراف می کند در حالیکه نه حامله است و نه شیر دهنده درین صورت باید با شخصی که زنا کرده او هم معرفی شود زیرا عمل زنا یک جانبه نمی باشد .
سوم از عمل زنا به قاضی گزارش میدهند که این موضوع توسط اهل یهود گزارش داده شده اســت .
اصل سنگسار در یهودیت بوده اســت نه اسلام . یعنی موضوع سنگسار در  فرهنگ یهودی بوده نه اسلام و داستان ازین قرار اســت که به حضرت رسول کریم ص در قرآن حکم شده بود که اگر اهل یهود برای میانجیگری نزد او می آیند به معیار کتاب خود شان قضاوت کند. یک زن و مرد یهودی زنا کرده بودند و چون از اهالی سرشناس و سرمایه دار بودند بزرگان یهود برای اینکه حکم رجم را در دین خود شان رواج داشت اجرا نکنند یک حیله کردند که از پیامبر اسلام تقاضا کردند که قضاوت کند و میانجیگری کند . چرا یهودان نزد پیامبر آمدند برای اینکه آن مرد یهودی سرشناس را از رجم زدن نجات دهند . آنها می دانستند که در اسلام رجم زدن در مورد زنا نیست. اما به حضرت پیامبر وحی شده بود که اگر برای قضاوت نزد او می روند به معیار کتاب خود شان قضاوت کند. همان بود که پیامبر اسلام به اساس کتاب تورات که رجم زدن رواست حکم کرد که سنگسار شوند . این داستان بسیار برای ما مسلمانان آموزنده اســت به دو  دلیل اول اینکه پیامبر دین یهود را به رسمیت شناخت که باید احترام شود و به اساس کتاب خود شأن معامله کرد. دوم اسلام را تحمیل نکرد و سوم ثابت ساخت که در دین اسلام سنگسار نیست. در قرآن آمده اســت که زن گهنکار را در خانه زندانی کنید نه اینکه سنگسار کنید آنهم مشروط بر اینکه ثبوت شود . ناگفته نماند که اعدام هم در اسلام نیست و تاریخ شهادت نمی دهد که پیامبر اسلام کسی را به دار زده باشد . دار زدن از اعمال روم باستان بود که حضرت عیسی ع را به دار زدند به فیاس خود رومی ها و یهودان و عیسیویان . زمانیکه جنگ عمومی دوم تمام شد و یهودان در جستجوی افسران بلند پایه آلمان نازی بودند ؛ وقتی افسران را به محکمه بردند بعد از گرفتن اعتراف به اعمال ضد انسانی ، ایشان را اعدام کردند . یعنی اعدام هم از میراث یهودان اســت نه اسلام.
سخن آخر اینکه فرض کنیم که بعضی از روایات را درین بحث قبول کنیم که پیامبر سنگسار کرده اســت که به حکم اسلام نکرده مگر حکم کتاب تورات زیرا مجرم یهودی بوده نه مسلمان اما علمائ کرام گفته اند و این گفته را بار بار نقل قول کرده ام که اختلف الاحکام بالاختلاف زمان یعنی احکام نظر به شرایط زمان و مکان فرق می کند و ما باید نظر به شرایط زمان قوانین جزائی را طرح کنیم نه اینکه به اساس چهارده سال قبل عمل کنیم زیرا سنت ها مقید به زمان و مکان اســت و نمی شود در عصر حاضر تطبیق کرد . طور مثال پیامبر ص دندان خود را مسواک میکرد و اما ما از کریم دندان و برس استفاده می کنیم نه مسواک برای اینکه نظافت دندان سنت اســت و اما سنت مقید به زمان و مکان اســت .
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی
کلیفورنیا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا