خبر و دیدگاه

ولایت فقهی از کجا شد ؟ ‎

یک دوست بسیار محترم و تحصیل یافته ایرانی دارم. زمانی بود که از طرفدران سر سخت امام خمینی بود و شیعه دو آتشه . به حدی که وقتی همرای ما افطار میکرد پانزده دقیقه بعد تر افطار میکرد و برایش چندین بار غیر مستقیم گوشزد کردم که تعصب خوب نیست و اما گوش نمیکرد.  خوب ، من او را به همان حال و احوال خودش قبول کرده بودم .  حالا بعد از تقریبا  سی سال آشنایی  می بینم که نه تنها شدید مخالف نظام ایران و امام خمینی اســت در عین زمان اقرار کرد که از شیعه گری استعفا کرده اســت و اعتراف می کند و من سخن او را نقل قول می کنم “شیعه  یک مشت دروغ اســت ” نمیدانم چه شد که به این وضع افتاد. خوب یک دلیل او نا بسامانی های ایران اســت که مردم واقعا به مشکل اقتصادی دچار شده اند و اما این دوست عزیز  از شیعه گری جدا شد و امروز مانند من بی مذهب اســت.  خوب ، درین جای شک نیست که مذهب شیعه بعضی مطالب را ساخت تا اتحاد پیروان را حفظ کند، زیرا از نگاه انتروپولوژی فرهنگی وقتی یک گروه در اقلیت می باشد، برای اینکه مردم را متحد داشته باشد مسایل را طرح می کنند تا ایشان را دور هم داشته باشند. طور مثال ،  در شیعه تجلیل از مرگ امامان اســت و برای آنها همه امامان شهید شده اند نه اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشند . حتی اعتقاد دارند که حضرت محمد (ص ) را هم به قتل رسانده اند !!!
جمهوری اسلامی ایران در اثر انقلاب مردمی به وجود آمد و دانشمندان تاریخ جهان همه نوشتند که انقلاب ایران از انقلابات اصیل جهان مانند انقلاب کبیر فرانسه و روسیه  و چین بود. پس چرا به بیراهه  کشانده  شد ؟
اول مسله که واضح اســت این اســت که دین بالای مردم تحمیل شد. با اینکه از امام خمینی همین سوال را مطرح کردند که یک عده مردم نظام دموکراسی میخواهند و امام در جواب گفت که اختیار به مردم اســت. مردم هم به انذازه یی احساساتی بودند و امام را دوست داشتند بدون اینکه فکر کنند که دین سر شان تحمیل می شود رای دادند که نظام جمهوری اسلامی و اما بیخبر ازینکه طبقه آخوند زمامدار می شود و مردم دیگر آزادی های فردی خود شان را نمیداشته باشند. و اما سوال در این اســت که نظام جمهوری و ولایت فقهی از کجا شد ؟
در فقه شیعه امام زمان بسیار مطرح اســت. موضوع که در متون شیعه و سنی آمده اســت و اما این محقق به امام زمان اعتقاد ندارم با اینکه سنی هم نیستم . پیامبر (ص ) در شصت و سه سالگی رحلت کرد و این هزار سال اســت که امام زمان  زنده اســت و پنهان !! امام خمینی شخص عادی نبود و می دانست که امام زمان آمدنی نیست باید راه حل موضوع را که یک نظام را به نام اسلام بسازد باید جستجو میکرد. از قضاء که امام توسط شاه ، اول به عراق و بعد شهر پاریس تبعید شد. هجرت بسیار آموزنده است و امام از هجرت آموخت و ولایت فقهی را از اروپا برای ایران به ارمغان آورد. مجلس خبرگان ایران از شورای  بزرگ فرانسه که مشهور اســت به نام Consiel d’état
که منبع بزرگ قضایی فرانسه اســت گرفته شده و انتخاب این گروه که در ایران ٩ نفر اســت از کلیسای واتیکان گرفته شده اســت. فقهاء معظم ایران دور هم جمع می شوند و اویکه لیاقت رهبری را دارد در عقب در های بسته ، خود شان از بین خود،  انتخاب می کنند و به صفت رهبر به مردم معرفی می کنند. عین پروسه در کاتولیک اســت که اسقف کلیسا ١١۵ نفر دور هم جمع می شوند و یک نفر را به نام پاپ انتخاب می کنند و وقتی که تصمیم گرفته شد اول دود سفید از دود رو تعمیر کلیسا بیرون می شود. در ایران دود سفید بیرون نمی شود و اما ٩ نفر از خبرگان روی رهبر مذهبی که کی صفت رهبری را دارد تعیین می شود و درین جا مردم نقش ندارند. زن به حیث رهبر مذهبی تعیین نمی شود و این کلان ترین تبعیض اســت که زن در امور سیاسی در سطح رهبری نقش ندارد. این پروسه انتخاب را امام خمینی طرح کرد برای اینکه به مجلس سقیفه که مسلمانان خلیفه اول را انتخاب کردند اعتقاد نداشت زیرا حضرت علی رض در آن مجلس نبود و انتخاب هم نشد و وقتی حضرت  علی پسان خبر شد او هم در اول به خلیفه بیعت نکرد . لذا امام خمینی مجبور بود که یک طرح از خود  بسازد تا نظام ساخته شود. پس مجلس خبرگان کپی فرانسه اســت و انتخاب رهبر مذهبی از کاتولیک گرفنه شده و ولایت فقهی در عدم موجودیت امام زمان به زبان عربی توسط امام نوشته شد؛ در کشور که همه فارسی زبان اند. ابو مسلم خراسانی تلاش کرد تا زبان فارسی در اثر هجوم عرب زنده نگهه دارد  و اما اولین وثیقه قانونی کشور توسط امام به عربی نوشته می شود . این هم جالب اســت و یک عده زیاد مردم نه می دانند که مسله فقهی لیدرشپ را امام خمینی به عربی نوشته اســت . امروز ایران مشکل اقتصادی دارد و مشکل اجتماعی دارد . و اما در مسایل بین المللی شدید مصرف می کند  در حالیکه مردم ایران حق اولیت را دارند تا غم خورشی شوند.
در شروع انقلاب ایرانیان بسیار امیدوار بودند و پسان متوجه شدند که به نام امامت از حقوق حقه انسانی محروم هستند . طور مثال کتاب ها مانند عربستان سعودی سانسور می شود ؛ زنان حق طلاق را ندارند و درین اواخر اجازه داده شده که در وقت نکاح طلاق خود را زنان هم تضمین کنند . آخوند ها از پول بیت المال زندگی های مجلل دارند، مردم فرار می کنند و بانوان حجاب را در داخل هواپیما به دور می اندازند و ازین قبیل مشکلات زیاد اســت . از نگاه جامعه شناسی و روانشناسی این نظام ها  برای این مشکل دارد که انسان یک موجود آزاد خلق شده اســت و وقتی مردم به هر دلیل که باشد زیر فشار قرار گیرد و از حق آزادی محروم شوند نتیجه بر عکس میدهد. دانستن ولایت فقهی که در فقه شیعه نیست و اینهم مانند بعضی مطالب دیگر ساخته شد نظام را غیر طبیعی جلوه میدهد وقتی آرای مردم در آن نقش نداشته باشد. مردم افغانستان و ایران باید برای اصل آزادی مبارزه کنند زیرا یکی به نام دین و سنت و یکی به نام دین و امامت مردم را استثمار کرده اســت .
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه و مطالعات و فلسفه اسلامی
کلیفورنیا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا