خبر و دیدگاه

عالم شیعه از مناظره فرار کرد ‎

آقای هاشم روحانی اورزگانی از مناظره در مورد طلاق فرار کرد .
یک کورس جامعه شناسی اسلامی را آنلاین در افغانستان تدریس می کنم و نامخدا در حدود هشتاد دانشجو شرکت می کند. سه شنبه گذشته در اخیر درس یکی از دانشجویان سوال کرد که شوهر خواهرش بسیار خشونت می کند فقط برای اینکه شوهر اســت .
خشونت و عصبیت را قرآن محکوم می کند مشروط براینکه سر مردم ظلم شده باشد در آنصورت شما می توانید جدی شوید و صدای تانرا  بالا کنید . یعنی اگر سر شما ظلم می شود حق دارید جدی شوید و صدای تانرا بالا کنید . قصه شخصی خود را برای شما  می نویسم . یکماه قبل یک آخوند شیعه از افغانستان به نام هاشم روحانی اورزگانی در یک برنامه که از طریق یوتوب پخش می شود اظهار داشت که زنان حق طلاق را ندارند . من بسیاًر جدی برخورد کردم و او را به ظلم و زن ستیزی محکوم کردم . برنامه چون قبلا ثبت می شد  یعنی prerecorded بود گرداننده برنامه صدای من را قطع کرده بود و این من را زیاد تر عصبی ساخت و درخواست کردم که یک مناظره صورت گیرد. دیروز ٢٠ مارچ ، ٢٠٢۴ روز مناظره بود و  اورزوگانی سر وعده حاضر  نشد و به اصطلاح بچه های کابلی از بحث فرار کرد. برنامه توسط   چند تن از دانشمندان شیعه و یکی دو تن سنی براه انداخته شد و  حاضر  شدند که مسله طلاق را بحث کنیم .  و باز یک نفر که نمی دانم شیعه بود یا سنی به نام سید قدیر صمیمی که خودش را داکتر میگفت اظهار داشت که همه فقها طلاق را حق مرد  می دانند و خوب زورش داده بود که من قرآن را تفسیر می کنم . اول این بیخبر از فقه خواست خلع را که زن حق دارد طلاق بخواهد انکار کرد و یک دروغ کلان گفت که همه فقها طلاق را حق مرد می دانند به شمول امام ابوحنیفه علیه الرحمه . نمی دانست که امام ابو حنیفه قطعا تالیفات از خود ندارد و هر چه به نام فقه حنفی اســت از شاگردان اوست نه خود امام . من دیدم که ظلم صورت میگیرد از گلوی این مرد گرفتم و یک دقیقه اجازه ندادم که صحبت کند. خوب من را ملامت کردند که عصبی می شوم و بگذار که گپ خود را بزند و اما من موافق این روحیه نیستم زیرا وقتی شما به ظلم و استبداد راه دادید مانند پرازیت در مغز های قومی و قبائلی و زن ستیزی خانه می کند و یک دلیل که حقوق زنان پایمال است برای این اســت که عده زیاد خود را خاموش میگیرند. در قسمت ظلم ، من نه آرام هستم نه با تربیه . با ظلم و استبداد باید مبارزه کرد و آنان که حقوق مردم و مخصوصا زنان را پایمال می کنند باید سخت جنگید نه اینکه خاموش بود و یا مصالحه کرد.
من ، شخصا شدید برخورد می کنم وقتی می بینم یک نادان دروغ می گوید تهمت می کند و یا مرتکب ظلم می شود. هر فقهی که و یا هر شخص که می گوید زن حق طلاق را ندارد ، عدالت  خداوند را زیر سوال می برد. خداوند و پیامبر هرگز  در مقابل زن تعصب و بی عدالتی نکرده و این زن ستیزی ها از فکر و عقل ناقص اشخاص مانند اروزگانی و صمیمی و غیره اســت .
جوانان  و عزیزان :
چرا  من با طالب مفاهمه نمی کنم ؟ برای اینکه اینها مرتکب ظلم شدند و شما باید پشت گپ مردم نگردید که حالا هر کس حق صحبت را دارد  و آزاد اســت که نظر خود را بگوید. ظلم و حق تلفی حق نظر را در اسلام ندارد. نخیر ! برای ظلم و استبداد حق نیست و ما باید سخت جواب دندان شکن بدهیم و تکرار می نوبسم که هر کسی که زن را از مرد کمتر می بیند و یا حقوق حقه زنان را مانند آخوند های نادان ایران پایمال می کند و حق طلاق را از مرد می داند خاین دین و مردم اســت . برنامه را حتما پخش می کنند زیرا خواهش کردم که مانند برنامه گذشته سانسور نکنید .
در یکی از غزوات اسلام یک کافر به روی حضرت علی رض تف کرد. علی او را نکشت زیرا موضوع شخص می شد و اما وقتی به اسلام توهین کرد او را کشت. علی نگفت که این نظرش اســت . من هم ظلم و حق تلفی را توهین به اسلام می دانم و شدید برخورد می کنم . یک دلیل که حقوق بانوان ما توسط طالبان نادان پایمال شده اســت به خاطر این اســت که اکثر مردم با ظلم مصالحه و مفاهمه کرده اند .
در ایران زنان حق طلاق را ندارند مشروط بر اینکه در وقت نکاح این شرط را گذاشته باشند. دولتمردان ایران خلع را به رسمیت نمی شناسد . این یک مشکل بزرگ کشور ایران اســت . در نکاح شرط اســت . زن می تواند در وقت عقد شرایط خود را بگوید که بین مردم افغانستان رایح نیست . بانوان ایران برای اینکه آزادی خود را تضمین کنند در وقت نکاح طلاق خود را تضمین می کنند . و اما وقتی من نکاح عزیزان راعقد می کنم سوال می کنم که شرط دارید یا خیر . من از زن و مرد این سوال را می کنم زیرا نکاح یک قرارداد اســت و هر دو سهم مساوی دارند با اینکه زنان مهر میگیرند . برای من یک دوست ایرانی گفت که در ایران ازدواج مطلق یک بزنس شده اســت و زنان تا هزار سکه طلا برای مهر مطالبه می کنند در حالیکه رسول اکرم فرموده اســت که کم ترین مهر ثواب بیشتر دارد. در اسلام محمد زن حق طلاق را دارد و اگر خوش نیست و یا هر دلیل که اســت حق دارد جدا شود و مرد فورا باید او را طلاق دهد . در اسلام محمد ص هیچ کس حق ندارد که یک شخص را از حق آزادی محروم کند مثلیکه طالبان نادان کرده اند . همه مشکل در مذاهب اســت نه در دین و وقتی عدالت تامین می شود که شما از مذهب استعفا کنید
فرید یونس
٢١ مارچ ٢٠٢۴
نوروز مبارک و رمضان کریم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا