خبر و دیدگاه

حامیان طالبان کی ها هستند ؟

گزارش حامیان طالبان را در تورنتو ، کانادا از بانو فرشته محبوبی خبرنگار ، که از افغانستان انترنشنل پخش شد، دیدم و شنیدم . وقتی در صفحه فیسبوک خود نشر کردم بسیاًر زیاد مورد توجه قرار گرفت و خواستم درج صفحات تاریخ کنم .
از نگاه جامعه شناسی باید ریشه یابی شود که طرفدران طالبان کی ها هستند :
اول آنان هستند که به حقوق بشر و آزادی انسان اعتقاد ندارند .
دوم کسانی هستند که تصور می کنند طالبان امریکا را شکست داده اســت و باید برای شان لبیک گفت در حالیکه طالبان امریکا را شکست نداده است و امریکا یک معامله کرد با خیانت خلیلزاد .
سوم کسانی از طالبان حمایه می کنند که از اسلام محمد ص آگاهی ندارند و تصور می کنند که همین اسلام اســت که طالبان پیاده کرده اند .
چهارم کسانی از طالبان پشتیبانی می کنند که خود شان روحیه قومی و قبائلی دارند و مدنی فکر نمی کنند .
پنجم کسانی از طالبان پشتیبانی می کنند که معامله گر هستند. از خود اندیشه سیاسی برای افغانستان ندارند و هم در نعل می زنند و هم در میخ . یک عده شیعه و سنی درین بخش شامل اســت .
ششم یک عده مذهبیون هستند که از ترس طرفداری می کنند خواه مخواه در افغانستان نه در بیرون و آن عده مذهبیون که در خارج جانبداری می کند ، اینها هم از حقوق حقه اسلامی مردم متاسفانه بیخبر هستند .
هفتم یک عده پشتون های که زیاد تر روحیه قومی و قبائلی دارند و طرفدار تسلط پشتون ها در افغانستان می باشند و یک تعداد شان در غرب زندگانی اسلامی ندارد و اما طرفدار طالب اســت .
هشتم جالب اســت که یک عده هستند که در غرب از دست همسر خود به ستوه آمده اند و زور شان به خاطر قوانین غربی که به طرفداری زن اســت نمی رسد و اینها از حقوق مساوی نفرت دارند و  طالب را بهترین گزینه می داند .
نهم آنانیکه منافع شخصی و تجارتی در افغانستان دارند و تا زمانیکه منافع شخصی شان برآورده شود اینها به مسایل حقوق زن ، آزادی بیان و قلم ، و مسایل حقوق مساوی بشر بیتفاوت هستند . متاسفانه در اکثر جهان تجار و سرمایه داران تا زمانیکه منافع شان حصول شود یا خاموش هستند و یا همکاری می کنند. این مسله ما را می رساند به ماده دهم.
 دهم یک عده مامور مزد بگیر و منافق که نمیدانند راه های شرافتمندانۀ پول درآوردن نیز وجود دارد.
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ای بشر شناسی فرهنگی خاور میانه و فلسفه اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا