خبر و دیدگاه

طبیعت امپریالیزم‎

امروز یک عده مردم افغانستان در کشور های غربی زندگی می کنند  که اساسا این کشور ها زیاد تر امپریالیستی بودند و هستند .
در یکی از صفحات مجازی یکی از کمونبستان افغانستان بدبختی زن افغانستان را در امپریالیزم جهانی  و تند گرایی ( رادیکالیزم) اسلامی میداند و جالب این اســت که این عزیزان در همین کشور های امپریالیستی زندگی می کنند و توصیه می کند که برای اینکه زن افغانستان نجات پیدا کند باید امپریالیزم جهانی محو و نابود شود. مشکل نویسنده این اســت که طبیعت امپریالیزم را نمی داند و از همان سخنان احساساتی و میان خالی که چند نفر ساده دل باور می کنند می نویسد تا کلوخ باند و از آب بگذرد .
وقتی ما تاریخچه امپریالیزم جهانی را از قدیم الایام مطالعه می کنیم می بینیم که امپریالیزم از خود یک طبیعت خاص دارد و تا از درون نشارد از بیرون کسی آنرا از بین برده نمی تواند. وقتی یک کشور به درجه امپریالیستی می رسد باید چور کند، چپاول کند، دزدی کند، دزد تربیه کند، نفاق تولید کند ، استعمار کند و استثمار کند که بتواند یک قدرت امپریالیستی شمرده شود. در هر صد سال رویه  امپریالیزم تفاوت می کند و اما طبیعت امپریالیزم یکی اســت. قرن نوزدهم تا بیستم و حالا قرن بیست و یکم در رویه  تفاوت دارد . طبیعت امپریالیزم قرن بیستم و یکم پشتوانه آن بسیاًر ریشه قدیمی دارد و اساسا تسلط  عیسیویت و یهودیت در بیت المقدس  اســت نه اقتصاد که کمونیستان باور دارند. این دو زیر نام دموکراسی و آزادی کشور ها را غارت کردند، مردمان را بی دین ساختند ، نفاق تولید کردند و وقتی سر شان حمله شد ( حملات غزه ) چنان دست را با هم یکی کردند که تاریخ معاصر کمتر نظیر آن را دیده اســت . نسل کشی مردم غزه بی سابقه اســت و اما کشتار مردم غزه و عسقلان که حالا کسی یاد نمی کند زیرا جزء خاک اسرائیل اســت و اما نزد مسلمانان قلمرو اشغالی اســت که هر دو شهر را پیشوای اسلام عروس شهر ها خوانده اســت در تاریخ امپریالیزم نو نیست ؟ جنگ های صلیبی را عیسیویان بر علیه مسلمانان شروع کردند نه اینکه مسلمانان آغاز کرده باشند و این ضدیت به اسلام ادامه دارد. طبیعت اصلی امپریالیزم  جهانی در مبارزه بر حفظ بیت المقدس اســت که بعد از صلاح الدین ایوبی مسلمانان از دست دادند. فلسطین و غزه یک بهانه اســت  و اما جنگ سر بیت المقدس اســت که عیسوی و یهود قسم خورده که نباید از دست برود.  کمونبستان که از تاریخ دین اصولی آگاهی ندارند و فقط همین را یاد گرفته اند که دین افیون توده هاســت و این را هرگز فکر نکردند که روی سخن مارکس عیسیویت بود نه اسلام . وقتی شما تاریخ اسلام را مطالعه کنید زیاد تر جنگ های محمد ص همرای یهودان بود نه کفار . اما ما تنها از جنگ های محمد ص با کفار را اطلاع داریم . وقتی شما تاریخ سلجوقیان و عباسیان و ترکیه عثمانی را مطالعه کنید می بیاید که این یهود و نصری بود که بر علیه اسلام دست خود را با کفار یکی میکردند و مخصوصا با قوم مغول به سرکردگی چنگیز خان .
اما مردم هوشیار مانند جاپانی ها نگذاشتند تا طعمه امپریالیزم شوند و اما دیگر مردم جهان نتوانستند مبارزه کنند . امروز عیسیویت در پشت بزرگترین قدرت های سیاسی مانند امریکا و آلمان اســت و اقتصاد را هم یهود اداره می کند . جالب اســت که قرآن می گوید که یهود و نصارای دوست و حامی همدیگر هستند و از همدیگر حمایه می کنند. پس وقتی بایدن رئیس جمهور امریکا در حضور عام می گوید که او یک صهیونیست است ، و کسیکه طبیعت اصلی امپریالیزم را می داند نباید تعجب کند. امروز اکثر کشور های مقتدر همه پادشاهی است به شمول انگلستان ، اسپانیه ، سویدن و دنمارک و بلژیک و هالند و غیره و پشتوانه این کشور ها عیسیویت و کلیساست . بزرگترین و مشهور ترین این اتحاد عیسویت و قوه سیاسی در پادشاهی انگلیس اســت . حتی آلمان جمهوری فدرال اســت و در رویت سیکولر اســت و اما عیسیویت قبل از تحول و بعد از آن در پشت
 پرده نقش اساسی دارد . عیسویان بر علیه صهیونیزم دست خود را با نازی ها یکی کردند و تا ختم جنگ عمومی دوم شدید نقش بازی کردند. همه احزاب دست راستی در اروپا پشتوانه عیسوی دارد. همه کشور های مهم  اروپایی  به شمول فرانسه که شعار Liberté, Egalité, Fraternité

آزادی و برابری و برادری اساس انقلاب کبیر فرانسه بود پسان یک کشور امپریالیستی شد و یکی از بزرگترین مستعمره چیان تاریخ اســت که مخصوصا کشور های اسلامی را غارت کردند .

از یک قدرت امپریالیستی توقع عدالت و آزادی و برابری را نداشته باشبد. من تعجب می کنم که افغانها می روند در پشت دروازه اقامتگاه قصر سفید در واشنگتن دی سی و توقع عدالت برای افغانستان دارند. قوه امپریالیستی که افغانستان را به هم در نفاق انداخت و برای بدنام کردن اسلام یک قوه متحجر را به قدرت رساند و امروز کمونیست ساده دل و بیخبر از طبیعت امپریالیزم می گوید که باید با امپریالیزم مبارزه کرد در حالیکه روسیه و چین و همه این کشور ها قبل ازینکه یک قدرت اقتصادی باشند یک قدرت امپریالیستی  بودند و هستند  که در صدد نابود کردن فرهنگی کشور ها کار می کنند . چه امپریالیزم روسی بود چه امریکایی و چه انگلیسی اولین اقدام شان به نام آزادی و دموکراسی محو و نابودی فرهنگ ها و زبان های بومی بود و اســت تا خوبتر استثمار کنند. روس های در مناطق مسلمان نشین  الفبا را تغییر دادند و عین کار را سر اتاتورک قبولاندند که الفبا را تغییر داد و ترکیه عثمانی با همکاری قدرت های امپریالیستی و جاسوسی یهود و نصرای از هم پاشید و برای اینکه دیگر ترکیه سر بالا نکند او را عضو ناتو ساختند که ما از تو دفاع می کنیم و اما نخواستند که ترکیه عضو اساسی اتحادیه اروپا باشد زیرا این خلاف اجندای امپریالیزم جهانی اســت . هر سال ترکیه برای عضویت فعال و اساسی خود در اتحادیه اروپا تقلا می کند .
امپریالیزم نوکر تربیه می کند مانند ترکی و امین و ببرک کارمل و اشرف غنی و این در طبیعت امپریالیزم اســت که باید نوکر داشته باشد . رویه و کار امپریالیزم در هر کشور فرق می کند و اما فرهنگ زدایی اساس کار شان اســت. در اکثر تام کشور های اروپایی اخبار امریکایی پخش می شود ؛ فلم های کارتونی امریکایی ، فیلم های هالیود ، پطلون جین آبی رنگ خو چه می کنی که مشهور اســت  به نام پطلون کاوبایی ؛ در سویدن حتی برای گرفتن بس شهری باید از کریدت کارت استفاده کنی ؛ اینها همه و همه اجندای امپریالیزم اســت که چطور توده ها کنترل شوند . امپریالیزم که در خون چینی عجین شد و اقتصاد چین توسط فابریکات اروپایی و امریکایی به چرخش افتاد در غیر آن چین سر بالا نمی کرد.  و امپریالیزم به نام گلاسنوس روسیه شوروی را تکه نکه کرد . جنگ امپریالیزم مانند دو پلنگ اســت که به جان هم می افتند. امروز به ما می گویند که با امپریالیزم مبارزه کنیم . امپریالیزم که همه را مسخ فرهنگی کرده و از خود بیگانه. امپریالیزم تنها یک اجندای اقتصادی نیست بلکه فرهنگی اســت و جغرافیای اســت و سیاسی اســت که همه با هم یک بافت دارد . هیچکس قدرت ندارد که آنرا از بین ببرد مشروط بر اینکه خودش از داخل مضمحل شود . گفته مشهور خواجه عبدالله انصار به یادم آمد که:
الهی آنرا که عقل دادی پس  چه ندادی
و آنرا که عقل ندادی پس  چه دادی ؟
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی خاور میانه و فلسفه اسلامی
دانشگاه ایالتی کلیفورنیا ، ایالات متحده امریکا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا