خبر و دیدگاه

انقلاب در اذهان

 

ز ریشه خانـۀ ظلم و ستم خراب شود

بـرای حـق و عـدالت اگـر شتاب شود

ز خـواب غفلت اگر مردمان برخیزند

برون ز محبس شـب نسـل آفتاب شود

در آسـمان سـتم کرگـسـان کنند پرواز

خوشـا دمی که فضـا لانۀ عـقاب شود

میان آتـش و خـون طفلکان زنند پرپر

بیا ببین که دل سـنگ هـم کباب شود

زمین سوخته و نسل کُشی ها جاریست

نه همتی که ازین وحشت اجتناب شود

به چنگ دیو و دد افتاده مـردم مظلوم

درون جنگل شب کشته و عـذاب شود

ترور و وحشت وافراطیت شده تنظیم

به نفع سلطه گـران جمله انتخاب شود

دموکراسی، حقوق بشر شـده ترفـند

برای نسل نوین این سخن خطاب شود

فـغـان و نـالۀ خـون پـردۀ ریـا بـدریـد

رسـانه هم نتوان بـر یقین حجاب شود

به جـای دانـۀ غلات در میادیـن جنگ

تــن و روان و دل آدم آســـــیـاب شود

خـیـال و عـشــق دل و آرزوی آدم هـا

به پیش چشم جهان نقش روی آب شود

دروغ تشنه لبان رابه دشت  داغ آورد

زلال آب، کــجـا، دامن ســـراب شود

پلاس تیره نگـردد بـه شستـشو سـیمین

سـیاه صخـره مگـر پـرتـو شهاب شود

مجـو راحـت و آرامـش از تجـاوزگـر

درین معامله دل عرق اضطراب شود

فـریـب حـیـلۀ ظالـم را مخـور مظلـوم

که زخـم تـیـغ بـلا پـر ز التـهـاب شود

تـو را بـه محبس افـراطیت کند تسـلیم

بروی شادخوری بند فصل وباب شود

تمـام عـلــم و تـمــدن می رود بـربــاد

هجوم بشهردل وعقل شیخ وشاب شود

عـروسکان ریایی به صحنه می آرنـد

سـیابـازی بـه دالـر و پـونـد بـاب شود

بـیـان درد و غـم و رنـج خـامـه نتواند

بهرطرف نگری خارج ازحساب شود

جـهان معـرکۀ قلـدری و سـفّاکی است

زخون خلق دودست ستم خضاب شود

وفـا و عـشق و محبت اگـر دهند تعلیم

بجای جنگ وتفنگ جانشین کتاب شود

صـدای نعــرۀ مظلـوم در جـهان پیچید

عـلـیــه ظلــم در اذهـان انـقــلاب شود

۱۴/۱/۲۰۲۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا