خبر و دیدگاه

فلسفه توحید و پالیسی نشراتی ‎

از نگاه توحید جهان هستی همه یک بافت دارد . هیچ چیز از هم جدا نیست. انسان جزء همین خلقت بیکران أست و خلقت جهان هستی جزء انسان أست. پس انسان یک موجود طبیعی أست.
یک کار که استعمار کرد که توحید را که خدا یکی أست، انسان یکی أست، جهان هستی یکی أست و علم یک أست، تکه تکه کرد. امروز یک دانشگاهی سیاست را از دین و اقتصاد جدا می داند. در حالیکه قرآن می گوید که درین کتاب هیچ چیز فروگذاست نشده أست .
در جهان سرمایه داری برای اینکه مردم را از گلو خفه کرده باشند تا به مقاصد خود نایل شوند واژه نشراتی را مروج کردند یعنی تو نمی توانی خلاف پالیسی نشرانی بنویسی و یا تحقیق کنی و این سخن احمقانه پالیسی نشراتی در بین گروپ های مجازی هم رایج شده أست تا منافع قومی و قبائلی و گروهی خود را حفظ کنند و حقایق دین و تاریخ گفته نشود. آزاد هستی که بنویسی اما درین گروپ نوشته نکن . در اسلام یک پالیسی نشراتی أست که نوشتن مطالب به اساس اخلاق باشد دیگر هر چه می نویسی درست أست.  اگر کفر هم می نویسی خودت مسول هستی زیرا انسان یک موجود إزاد أست و هیچ کس حق ندارد که او را از تفکر باز دارد .
بعضی مردم قومی و قبائلی از نوشته های من خار میخورند در حالیکه من نه کفر می نوبسم و نه بد اخلاقی زیرا این طبقه می خواهند زیر عنوان پالیسی نشراتی  گلوی  مردم را خفه کنند تا حقایق بر ملا نشود . تا حال من را از چهار گروپ های مجازی حذف کرده اند برای اینکه مطالب واقعی تاریخ و دین شناسی که نظام های سرمایه داری همیشه میخواهد پنهان بماند تا مردم استثمار شوند بر ملا شده أست. هر گاهی که تو را گفتند که این مطلب خلاف پالیسی نشراتی أست و یا گروپ به سیاست کاری ندارد ،  به تاریخ کاری ندارد اینها در صف آنان قرار دارند که در تکه تکه کردن توحید همدست استثمار گران هستند. میخواهند که مردم زیر عنوان پالیسی نشراتی حقایق را نشنوند . میخواهند که تو کور باقی بمانی تا او بتواند تو را خوب تر استثمار کند و حقوق تو را پایمال کند. به همین ترتیب  داستان بورد و بورد بازی را در بین مسلمانان رواج دادند که تو حق تصمیم را نداری و تنها بورد تصمیم میگیرد و توده های مردم باید به سخن و رای بورد گوش دهند . نظام های استثماری از یک طرف تو را آزاد گذاشته و از طرف دیگر زیر عنوان پالیسی نشراتی و تصامیم Board of directors  تو حق مسلم آزادی فکر و قلم برای اینکه به مقاصد امپریالیستی، قومی و قبائلی و حزبی خود برسند توده ها را از حق نوشتن و تفکر و قلم محروم می کنند . و مردم بیچاره که سواد ندارند به همین جفنگ سر تسلیم فرو کرده اند و صدای شان نمی برآید . شما حق دارید هر مطلب را دوست دارید در هر جا که لازم دانید نشر کنید . به مجرد که نام پالیسی و بورد را یاد کردند بدانی که در راه استثمار مردم کار می کنند زیرا درین دنیا آموختیم که همه چیز یک بافت دارد و هیچ چیز از هم جدا نیست و اما مردمان قومی و قبائلی و استثماری می خواهند که دنیا را تکه تکه از چشم آنها بیبینی.
فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه و فلسفه اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا