خبر و دیدگاه

خصوصیات یک عالم

سلام عزیزان
به جواب یک بانوی عزیز که عالم دین کی می تواند باشد ؟
من درین مورد نوشته ام و هم در برنامه ها گفته ام و تکرار احسن است .
اول عالم دین در اسلام وجود ندارد و این یک فریب بزرگ است که مردم خورده اند . در اسلام همه جهان هستی دین است. همه مخلوق هستند و خالق یک خالق است. چطور امکان دارد که یک انسان همه جهان هستی را بیاموزد و تدریس کند ؟ بلی ! تاریخ اسلام ، سیرت نبی ص ، اصول فقه ، قرآن شناسی ، حدیث شناسی اینها را می توان تحصیل کرد و اما با از بر کردن آیات و چند حدیث نه می توان عالم شد .
دوم عالم به أساس قرآن و سنت زندگی می کند و نه غیر آن . اگر تخطی می کند عالم نیست .
سوم عالم دین را تحمیل نه می کند و به آزادی انسان اعتقاد کامل دارد .
چهارم عالم هیچ چیز را نه می تواند حرام کند . حرام کردن حق خداست .
پنجم عالم نظر به مقتضیات عصر و ایجابات زمان سخن می گوید نه اینکه به متون گذشته رجوع کند . اما آن متون را باید خوانده باشد .
ششم عالم برای حکومت ها و قوه های سیاسی کار نه می کند و نزد رئیس جمهور و یا پادشاه نه می رود . آنها نزد عالم می آیند .
هفتم عالم بین مردم تبعیض نه می کند و در وقت فتوی همه مردم را مد نظر می داشته باشد نه یک گروه خاص را .
هشتم عالم تواضع دارد و از مردم خود را بالا تر نمیداند و مثل مردم لباس می پوشد . اگر لباس او فرق دارد معلوم است که در دانش خود که از دیگران بهتر است مغرور است و توقع دارد که مردم او را احترام کنند .
نهم چون دین اسلام ، دین بشریت است برای منافع بشری سخن می گوید نه تنها مسلمانان .
دهم عالم کار می کند و خود را اعاشه می کند نه اینکه از پول مردم خود را اعاشه کند . امام ابوحنیفه کار میکرد و هم عالم بود.
یازدهم عالم از خود تالیفات میداشته باشد . ترجمه کار دیگران است . و کار علمی او باید از خودش باشد نه اینکه از دیگران نقل قول کرده باشد و اما دیگران را باید خوانده باشد .
دوازدهم عالم استقلال فکری می داشته باشد و نه اینکه کپی دیگران باشد .
سیزدهم عالم دین را مصالحه نه می کند و در راه دین جان خود را میدهد .
چهاردهم عالم تعصبات مذهبی و قومی و زبانی نه میداشته باشد و برای همه امت اسلامی خدمت می کند . به مجرد که به یک عالم گفتند عالم اهل تسنن یا تشیع معنی آن این است که برای یک مذهب خاص کار میکند نه جهان اسلام و می تواند سخنان او مغرضانه باشد و یک مذهب قبول نکند . پس عالم جهان شمول می باشد.
پانزدهم عالم از مردم برای کنفرانس های اسلامی و سخنرانی پول درخواست نه می کند و نظر به یک حدیث پیشوای اسلام از طریق دین امرار معاش نه می کند چنانچه حمزه یوسف از مردم پول میخواهد.
شانزدهم عالم پاک و نظیف می باشد و اما با تجمل و خانه لوکس و موتر لوکس زندگی نه می کند . آن عالم که در خانه های مجلل و شهر های که تنها پولدران زندگی می کند ، زندگی میکنند عالم نیست .
هفدهم عالم رهنما می باشد و کسی را انتقاد و ملامت نه می کند . خودش یک الگوی زندگی می باشد .
هژدهم عالم بین زن و مرد تبعیض نه می کند و چون قرآن می گوید زنان و مردان از همدیگر اند و یا زن لباس مرد أست و زن لباس مرد پس زن و مرد را به یک دیده می نگرد .
نزدهم عالم برای کسی تصمیم نمیگرد و اما برای مردم می آموزاند که چطور در مسایل زندگی با دید قرآن و سنت مردم برای خود شان تصمیم بگیرند .
بیستم عالم همه ادیان را احترام می کند و هیچگاه حق قضاوت دیگر ادیان را به خود نمیدهد و اما موقف خود را روشن می سازد.
فرید یونس
یازدهم اکتوبر ٢٠٢٢

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا