خبر و دیدگاه

جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق خواهد کرد

طالبان مطابق نقشه ی پاکستان ، با نابودکردن تمام ارزشهای فرهنگی و ملی و با پامال کردن حقوق اولیه ی سایراقوام داخل کشور،افغانستان را گام به گام بسوی سقوط کامل تا سرحد تجزیه سوق خواهند داد. آنان سعی می ورزند تا زنده گی را به اشکال مختلف براقوام هزاره ، تاجیک ، اوزبیک و حتا پشتون های تحول طلب، تا آن حد سخت وطاقت فرسابسازند که داروندارشان را به حراج گذاشته ، زمین ها ، خانه ها وکاشانه های شانرا به طالبانِ قدرتمند وحامیان وطرفداران شان ازهردوسوی مرز به قیمت بسیارنازل بفروشند وازوطن فرارنمایند.
لویه جرگه ی اسلامی طالبان که به هدف کسب مشروعیت برای بنیادگراترین و بدوی ترین گروه تروریستی اسلامی براه افتاده است ، با اجازه ندادن حتا یک زن درجرگه ، ماهیت ننگین طالبان را بیشتربرملاکرده وسقوط افغانستان را درباتلاق دینی- طالبی وازهم پاشی کامل ارزش‌های فرهنگی وملی ، تندتروسریعترخواهد کرد . طالبان می خواهند باکسب مشروعیت نسبی ازین جرگه ی فرمایشیِ ملاها، مکاتب ودانشکده ها رابیشتربا درونمایه ی دینی افراطی عجین وآراسته کرده ، علم وآگاهی وآزادی رادر افغانستان تا نقطه ی صفر تنزل بدهند .آنان می خواهند با کُشتن روح آزادی درمردم ، وابسته گی کشوررا به پاکستان مستحکم تروبا دوام ترکرده و با جلب اعتماد کشورهای قدرتمند منطقه ای چون جمهوری خلق چین ، روسیه ، ایران وهندوستان ، بازی موش و گربه را با مخالفان براه انداخته ، هم حمایت وسرمایه های بیرونی را جلب نمایند وهم وابسته گی به پاکستان و آی اس آی را استحکام بیشترببخشند.
بازگشت تعداد زیادی ازدزدان سرشناس جمهوریتِ سه نفره ی داکترغنی به افغانستان، بخوبی نشان می دهد که بزودی طالبان (شامل طالبانِ شبکه ی حقانی و طالبانِ قندهاری ) به مشوره وشراکت فاروق وردک ها ، چکری ها ، امین ارسلا ها و دیگران … با فروش ارزان و نزدیک به مفت منابع زیرزمینی ، تسلط و نظارت بربنادر، بانک ها ، شاروالی ها وغیره ، دامن فساد را درسطح کل کشورچنان گسترده و پهن نمایند که شاه دزدی های فاروق وردک ها ، همایون قیومی ها ، عطامحمد نورها واجمل احمدی ها را ازیاد ببریم.
به باورمن ، افغانستان هیچ گاهی به اندازه ی امروزذلیل وبدنام نشده وتا این حد به پرتگاه نابودی وسقوط نزدیک نبوده است. طالبان با دایرکردن این جرگه ی ملایی مردانه وحذف کامل زنان ازین مجلس بزرگ، مردم افغانستان را نا متمدن ترین، زن ستیز ترین ونادان ترین مردم روی زمین که اززن وآگاهی وآزادی زن هراس دارند ، معرفی می نمایند . طالبان می خواهند به دستورآی اس آی پاکستان اینبارافغانستان را درپرتگاه نابودی کامل پرتاب نمایند.
اما افغانستان باید نجات داده شود . مردم باید تسلیم جهل و تروریزم نشوند. تنها راه نجات افغانستان ازسقوط کامل درپرتگاهی که پاکستان تدارک دیده است، تشکیل یک جبهه ی متحد ملی است – جبهه ی آزادیبخش با شرکت تمام گروههای ضد طالب ازتمام گروههای قومی افغانستان ، شامل زنان ، جوانان ، نظامیان ومامورانی که کارهای شان را ازدست داده اند … کسی یا گروهی باید پا پیش گذاشته ، شجاعانه و با نیتی صادقانه درفش پرافتخاراتحاد و آزادی را بلند نمایند. اکنون بهترین زمان بسیج تمام مردم به دور یک جبهه و یک رهبرشجاع ، صادق و دلسوز است…
ممکن است تصویر ‏‏۴‏ نفر‏ باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا