خبر و دیدگاه

غیرت افغانی میراث عرب جاهلی است

وقتی ما انتروپولوژی عرب قبل از اسلام را مطالعه می کنیم می بینیم که بعضی از واژه ها و کردار ها به نام دین وارد متون دینی ما شده است که اساسا قبل از اسلام وجود داشته است و اما اسلام معنی و روحیه آنرا تغییر داد. چنانچه طواف در دور کعبه قبل از اسلام وجود داشت و اما اسلام محمد (ص) رو حیه طواف را تغییر داد ورنه قبل از اسلام کفار هم در دور کعبه طواف میکردند. یکی ازین واژه های جاهلیه که اسلام معنی و عملکرد آنرا تغییر داد غیرت است که ما مطلق در معنی آن به اشتباه رفتیم و یا توجه نکردیم. یکی دو حدیث که در باره غیرت آمده است معنی آن این نیست که مردم را ، مخصوصا بانوان را از حقوق حقه اسلامی شان محروم کنیم . یک معنی غیرت در زبان عربی شجاعت است. مردان و زنان غیور یعنی مردان و زنان شجاع . در اسلام ، وقتی تاریخ  را مطالعه می کنیم ،شجاعت مرد و زن ندارد . اسلام غیرت های قومی و قبائلی را که امروز در جامعه ما منحیث یک اصل اجتماعی  پذیرفته شده است منع می کند و اصل غیرت در دین است نه در مسایل اجتماعی و یا دفاع از زنان. وقتی پیامبر (ص) از واژه “غیره” سخن می گوید هدف اش پاسداری از دین است نه چیز دیگر . اما باید بدانیم که پاسداری از دین این نیست که همسر خود را کنترل کنیم که همرای کی ها صحبت می کند و یا نمی کند. یا مانند طالبان نادان دختران را از حق آموزش و پرورش منع کنیم. غیرت آن است که چیزیکه خدا حرام کرده شما از آن جلوگیری می کنید . به این حدیث توجه کنید که از نهج الفصاحه که دانشمندان شیعه گردآوری کرده اند نقل قول می کنم. حدیث چنین است : ان الله تعالی یغار و ان المؤمن یغار و غیره الله ، إن یاتی المؤمن ما حرم الله علیه یعنی خداوند غیرت دارد و مومن غیرت دارد ، غیرت خدا اینستکه [وقتی ] مومن مرتکب کاری شود که خدا حرام کرده است . می بینید که اول غیرت خاص برای خدا و دین است یعنی خدا غیرت دارد و چون مومن خلیفه خدا در زمین است ، او هم غیرت دارد اما در راه دین وقتیکه از حرام دوری می کند نه اینکه از مذهب خود دفاع کند یا از همسر خود دفاع کند و یا مردم را به نام غیرت از حق و حقوق شرعی منع کند . امروز اگر یک دختر همرای یک مرد جوان سخن می گوید برادر دختر با مشت در دهن او می کوبد که چرا همرای  خواهرش سخن  گفته است. زن یعنی همسر هم غیرت نیست. یک زن حق دارد طلاق بخواهد که این را خلع گویند و بعد از دوره عده با یک کسی دیگر ازدواج کند. غیرت چه شد ؟ دختران حق دارند تا زوج خود را ، خود شان انتخاب کنند . در کجای این برخورد اجتماعی غیرت است ؟ خداوند هم نمی خواهد که از دین او به شکل وحشیانه دفاع کنید که اگر کسی کفر گفت فورا او را سر ببرید . تنها در میدان جنگ اگر یک کافر به اسلام حمله می کند درینصورت کشته می شود چنانچه حضرت علی رض یک کافر را در میدان جنگ وقتی به اسلام حمله کرد کشت. یعنی علی رض وقتی به خودش توهین شد آن کافر را نکشت بلکه وقتی به اسلام حمله کرد او را کشت . یعنی علی رض غیرت دینی را تمثیل کرد . در حدیث دیگر حضرت رسول کریم ( ص) میخوانیم اینکه إن الله تعالی یحب من عباده الغیور  یعنی خداوند بارک و تعالی بندگان شجاع خود را دوست دارد. اینجا هدف از شجاعت پاسداری دین و مبارزه در راه دین است .
واژه غیرت در فرهنگ ما مطلق غلط فهمیده شده است . فهرست غیرت هایکه از فرهنگ قومی و قبائلی عرب رسیده است:
کسی طرف زن تان نگاه کرد باید. او را بکشید در حالیکه زن از خود شخصیت دارد و به من و تو نیاز ندارد که دفاع کنیم . خودش از خود دفاع می کند . غیرت افغانی ما این است که اولاد مسلمان بیسواد است و ما بیتفاوت هستیم یعنی از دین خود پاسداری نکردیم . اولاد مسلمان با فقر دست و پا می زند و ما سیل بین هستیم در حالیکه کمک به فقرا و دست آنها را گرفتن غیرت دینی است چیزیکه ما نداریم . شیعه و سنی با طالبان میخواهند کنار بیایند  در حالیکه با جاهل کنار آمدن گناه است و حتی امام جعفر صادق ( علیه الرحمه ) گفته است که با احمق دوست نباشید، غیرت ما چه شد ؟؟
در تلویزیون ها دین اسلام را توهین می کنند و اشخاص نادان هر روز به مخالفت دین سخن می گوید غیرت ما چه شد؟
خلاصه کلام این است که غیرت در اسلام پاسداری از دین است نه موضوعات که به نام غیرت در کشور همدیگر را می کشیم . غیرت واژه ایست که قبل از اسلام در فرهنگ عرب وجود داشته است و ما همان شکل قومی و قبائلی آنرا در کشور تطبیق می کنیم نه آنکه تعریف که خدا  از غیرت  دارد .
به اساس تعریف  کسانیکه   از دین دفاع نه میکنند بی غیرت هستند  اما دفاع این نیست که مردم را سر بزن و یا  توهین کن. دفاع آن است که با دلایل علمی  و سخن نیکو و جدی  از دین دفاع باید کرد و به آنانیکه به دین حمله می کنند جواب دندان شکن باید داد . خاموشی در مورد دین که مورد حمله قرار میگیرد بی غیرتی است .  امروز  مسلمان شیعه و سنی از دین دفاع نه می کند اویکه متعصب قومی است از مذهب دفاع می کند ، از زبان دفاع می کند ، از قوم دفاع می کند. که همه ای اینها بی غیرتی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا