خبر و دیدگاه

آی اس آی چتر فعالیت تمامی گروه های تروریستی

آمریکا مبارزه با تروریزم را از پاکستان آغاز کند

در این شکی نیست که طالبان بویژه شبکهء حقانی به مثابهء بازوی ملیشه ای ارتش پاکستان چتری برای فعالیت های تمامی گروه های تروریستی در افغانستان اند و اما بدون هرگونه تردید شبکهء جهنمی آی اس آی پاکستان در تبانی و همکاری با سپاه پاسداران ایران و سایر شبکه های همکار آنها چتر فعالیت تمامی فعالیت های تخریبکارانهء گروه های تروریستی در سطح منطقه و حتا جهان هستند. گفته می توان که تمامی گروه های تروریستی فعال در افغانستان وابسته به آی اس آی اند و به نحوی با آن رابطه دارند؛ زیرا هیچ گروهء تروریستی در افغانستان فعالیت کرده نمی توانند که با آی اس آی تماس نداشته باشند. بربنیاد گزارش ها اکنون بیش از ۷۰ گروهء تروریستی چون؛ سپاه صحابه، جیش محمد، لشکر طیبه، لشکر جنگوی و … در پاکستان فعال هستند. از جملهء این گروه ها بیش از ۲۰ گروهء آنها در افغانستان فعال بودند که اکنون در یک ائتلاف حکومت طالبان را تشکیل داده اند. مثلی که اکنون عقبهء شماری از گروه های تروریستی شامل القاعده و داعش اکنون طالبان اند و اما در اصل پاکستان به مثابهء کشور “مادر ترویستان”عقبهء تمامی گروه های تروریستی از طالب تا داعش و جیش محمد و لشکر طیبه و سپاه ء صحابه و سپاه ء محمد و القاعده و داعش و غیره است که همه مار هایی در آستین آی اس آی اند و اما شگفت آور این است که بررغم یک سلسله هشدار های آمریکا به پاکستان، هنوزهم آمریکا در برابر این همه فعالیت های تروریستی پاکستان به آن صورت عمل نکرده است که دست نظامیان تروریست پرور پاکستان را از پشت ببندد. رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالب که بیشتر شان در جنایت های بشری دست داشتند و پاسخ مثبت گفتن پمپو وزیر خارجهء آمریکا به خواست طالبان در دوحه و رهایی رهبر داعش بوسیلهء فرمانی که در این اواخر در افغانستان بازداشت گردیده، نشانه های آشکار حمایت و چشم پوشی آمریکا از تروریست پروری های پاکستان است. بربنیاد اعتراف های مقام های آمریکایی در پیوند به ماموریت خلیل زاد مبنی بر ماموریت طالب محور و پاکستان محور خلیل زاد که او را لابی پاکستان خواندند و به صراحت گفتند که خلیل زاد توافقنامهء دوحه را به سود طالبان و پاکستان امضا کرد. گفته می توان که در عقب رهایی ۵۰۰۰ هزار تروریست از زندان و زندانیانی که طالبان از زندان های افغانستان رها کردند، دست پاکستان بود.
در همین حال مقام های آمریکایی می گویند که برای مبارزه با القاعده و داعش در افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. این در حالی است که حوادث و واقعیت های گذشته نشان داده که مرکز تمامی فعالیت های تروریستی پاکستان است و هرگاه آمریکا ارادهء قطعی برای نابودی تروریزم دارد؛ لازم است تا مبارزه با تروریزم را از پاکستان آغاز و در افغانستان به انجام برساند‌. زیرا مرکز تمامی گروه های تروریستی و محل صدور آنان آی اس آی پاکستان است و تمامی گروه تروریستی تحت فرمان جنرالان پاکستان در کشور های منطقه و جهان فعال هستند. این واقعیتی است که مقام های آمریکایی از آن آگاهی کامل دارند. چنانکه مقام های ارشد نظامی و ملکی امریکا بار ها اعتراف کرده اند که شبکهء حقانی به مثابهء سردمدار تروریزم حیثیت بازوی ارتش پاکستان را دارد. این شبکه با تمامی گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش و سایر گروه های تباه کار رابطهء تنگاتنگ دارد. حقانی ها به نماینده گی از پاکستان رابطهء پاکستان را با تمامی شبکه های تروریستی تنظیم می کنند. حقانی در کنار آنکه رابطهء شبکه های تروریستی را با آی اس آی تنظیم می کند و در عین زمان گروه های شبهء آنان را نیز ایجاد و حمله های تروریستی خود را نیز زیر نام گروه های یادشده انجام می دهد. چنانکه همین اکنون عامل اصلی بسیاری از حمله های تروریستی در کابل شبکه های شبه و یا وابسته به حقانی ها هستند. پاکستان بازی های کلانتر تروریستی را نیز زیر چتر شبکهء حقانی در داخل این کشور و در بیرون از آن نیز انجام می دهد. چنانکه رهبر داعش شاخهء خراسان در پاکستان بسر می برد. همین اکنون خانوادهء ثتاالله غفاری رهبر داعش شاخهء خراسان که اکنون با سه نفر دیگر تحت تعزیرات آمریکا درآمده است، در پاکستان تحت نظر نظامیان این کشور زنده گی دارد. همین اکنون هم شورا های کویته و پشاور در پاکستان فعال اند و ملاهیبت الله در مهمانخانه آی اس آی در پاکستان به مثابهء گروگان تحت نظر جنرالان این کشور بسر می برد. الظواهری رهبر القاعده همین حالا تحت نظر نظامیان پاکستان فعالیت های تروریستی خود را به پیش می برد. کشته شدن اسامه در هیبت آباد در جوار بک پایگاهء نظامی پاکستان گواهء آشکار رابطهء تنگاتنگ پاکستان با القاعده است. این نشانهء آشکار همدستی آی اس آی با تروریستان است. همچنان گفتنی است که در این روزها از ایتلافی از گروه های تروریستی به نام ” دعوت اسلامی سخن زده می شود که تازه از سوی استخبارات پاکستان به گونهء احتیاطی در برابر طالبان ساخته شده تا سیاست های پاکستان را بر طالبان تطبیق و روند آن را تسریع نماید.
نظر به گزارش فارن پالیسی ائتلاف دعوت اسلامی که توسط آی.اس.آی تامین بودجه میشود، در اوایل سال ۲۰۲۰ با هدف تضمین پیروزی طالبان تشکیل شد. یک منبع اطلاعاتی که خواست نامش فاش نشود، به این نشریه گفت که اکنون هدف آن بی ثبات کردن طالبان از طریق تقویت افراط گرایی در سراسر افغانستان است. این گروه در واقع در نتیجهء اختلاف میان شبکهء حقانی و ملا برادر تشکیل شده است که شامل گروه های مختلف طالبان است. منابع می گویند که این گروه برای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده شناخته شده است و چشم انداز سیاسی ناهموار افغانستان را پیچیده تر می کند.
بنابراین مرکز تمامی گروه های تروریستی پاکستان است و هرگاه آمریکا می حواهد، بساط تروریزم را در جهان جمع کند، نخست مبارزه با تروریزم را از پاکستان آغاز کند. زیرا تا زمانیکه لانه و پایگاه های اصلی تروریستان در پاکستان نابود نشوند. هرگونه مبارزه ور کشور های دیگر، شکل حاشیه ای دارد و این به معنای دواپاشی در داخل خانه ها از سوی کارمندان صحت عامه است و در حالی که منبع اصلی مکروب در بیرون از خانه ها دواپاشی نشده است. این اشتباهی است که آمریکا بیش از ۲۰ سال مرتکب آن شده است. از همین رو بود که آمریکا در مبارزه با تروریزم شکست خورد و هزینهء بیش از ۱.۲ میلیارد دالری آن در افغانستان به هدر رفت. آمریکا مبارزه با تروریزم را در قریه ها و شهر های کوچک افغانستان به پیش برد و در هر حمله موج جدیدی از سربازان را به صفوف تروریستان افزود. در نتیجهء این حمله ها نه تنها تروریستان سرکوب نشدند که بسیاری از باشنده گان قریه ها وادار به ترک قریه ها و در پایگاه های تروریستان جذب شدند. در کنار آن تلاشی های خانه به خانه از سوی امریکایی ها در واقع از اشتباه های دیگری بود که آب را در آسیاب جنرالان تروریست پرور پاکستان افگند. این بزرگ ترین اشتباهء استراتیژیک استراتژیست های نظامی امریکا در طول مبارزهء این کشور در افغانستان بود. هرچند ترامپ کوشید تا با نقد سیاست های اسلاف خود و تهدید پاکستان سیاست جدید را در مبارزه با تروریزم در پیش گیرد و اما موثر واقع نشد. وی گفت، پاکستان به نام مبارزه با تروریزم بیش از ۳۴ میلیارد دالر ار آمریکا گرفت و اما با آن پول گروه های تروریستی را تقویت کرد. ترامپ پاکستان را تهدید کرد و این پول ها را احمق پولی خواند؛ اما پاکستان با تقویت بیشتر تروربستان پاسخ ترامپ را داد و استراتژی جنوب آسیا او را به شکست رو برو کرد. ترامپ با افزایش بیشتر نیرو ها خروج نیرو های آمریکایی را براساس برنامهء اوباما به تعویق افگند. زمینهء شکست آمریکا را در افغانستان در اصل ترامپ هموار گردانید.
اکنون که طالبان قدرت را قبضه کرده اند و اما باز هم تروریزم در افغانستان از پاکستان قوت می گیرد و دستگاهء نظامی و ملکی پاکستان عقبهء جبههء سیاسی و اقتصادی طالبان را تشکیل می دهند. از تلاش های پاکستان و لابی گری های نخست وزیر و وزیر خارجه و معید رئیس شورای امنیت ملی پاکستان در پیوند به طالبان فهمیده می شود که این کشور نگران سقوط طالبان است. حکومت سه ماههء طالبان نشان می دهد که ماهء عسل طالبان در حال پایان یافتن و ستارهء آنان در حال غروب است. طالبان با همان سرعتی که طلوع کردند و با همان سرعت افول خواهند نمود. از این که پاکستان توانایی کمک های مالی به طالبان را ندارد و هر لحظه نهاد های مالی و اقتصادی افغانستان را در حال فروپاشی می بیند، خیلی نگران است و نگران سقوط زودهنگام طالبان است. از همین رو است که پاکستان جدی تلاش دارد تا با سیاست های دوگانه جهان را برای تعامل با پاکستان ترغیب کند. پاکستان در ظاهر طالبان را به تشکیل حکومت فراگیر ترغیب می کند و در عمل مخالف آن است و می ترسد که از نفوذ اش در افغانستان کاسته نشود.
از آنچه گفته آمد، تروریزم زمانی در منطقه مهار می شود و نخستین حکومت دست نشاندهء نظامیان تروریست پرور پاکستان در افغانستان بر سر جایش میخکوب می شود که ریشه های تروریزم در پاکستان خشکانده شود. مبارزه با تروریزم زمانی در منطقه منطقی و کارساز و موثر خواهد بود که خشکانیدن چشمه های آن از پاکستان آغاز و به افغانستان و سایر مناطق پایان یابد. یاهو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا