خبر و دیدگاه

روسها! از تروریستان طالب خیری بشما نخواهد رسید!

روسها تصور می کنند با برگزاری نشست های میان تهی می توانند با چرخاندن ماشین ترور و وحشت طالبان از غرب باج بگیرند و تروریستان تازه به دوران رسیده در ارگ کابل را زیر کنترول خود در آورند.
بحث اول: پاکستانی ها در میدان بازی تروریزم شیطان را درس می دهند.
پاکستانی ها در بازی تروریزم تجارب و مهارت خاص دارند. آنها در واقع از طریق مدیریت تروریزم در ۴ دهه اخیر صاحب قدرت و ثروت شدند. آنها از کار با تروریست ها نه تنها شرم و ترس ندارند، حتا لذت هم می برند. اما دل من به روسهای تازه کار می‌سوزد که چندان تجارب در بازی با تروریستان غیر قابل کنترول ندارند.
بحث دوم: ماشین تروریزم اکثرا با پول و اسلحه آمریکا بهتر می چرخد
واقعیت اینست که اکثریت تروریستان منطقه ما در نیم سده اخیر از طرف امریکا با همدستی عربستان سعودی ، قطر، امارت متحده عربی در تحت مدیریت پاکستانی ها تولید و باز تولید شده اند. بیاد بیاوریم که ماشین جهاد علیه شوروی ها در دهه ۸۰ با پول و اسلحه امریکا و متحدین آن موفقانه چرخید. هم چنان در دهه ۹۰ ماشین جنگی طالبان باز هم با حمایت سیاسی و پول شرکت نفتی یونیکال امریکا زیر مدیریت پاکستانی ها و لابینگن خلیلزاد و کرزی چچین، تاجیکستان و افغانستان را به جهنم تبدیل کردند.
اما بعد از حوادث سپتمبر ۲۰۰۱ امریکا خود علیه تروریستان دست پرورده خود در افغانستان لشکر کشید، روسها برای یک دهه با غربی ها همسنگر شدند بمنظور سرکوب و ریشه کن کردن تروریزم در منطقه ما.
بحث سوم: فرار از باتلاق افغانستان و میراث سنگین امریکایی ها در منطقه
سر انجام امریکا و ناتو در نتیجه اشتباهات خود شان در باتلاق افغانستان گیر افتیدند. این بار روسها در همدستی با پاکستانی ها، چینایی ها و ایرانی ها در یک جبهه ضد آمریکایی ها قرار گرفتند تا انتقام شکست شوروی سابق را بگیرند. خیلی خوب انتقام گرفتند و آمریکایی ها فرار را بر قرار ترجیح دادند، ولی بازی به اینجا به پایان نرسید. آمریکاییها میراثهای سنگین را در منطقه بجا گذاشته اند. یکی ازین میراث های سنگین بقدرت رساندن تروریستان طالب در کابل است. طالبان به مجرد غضب قدرت در کابل بلافاصله هزاران انتحاری را در مرز با کشور های آسیای میانه مستقر کرده اند که هر لحظه به اشاره امریکا می توانند کشور های آسیای میانه را به سر روسها خراب کنند.
بحث چهارم: آیا روسها می توانند جای امریکا را در افغانستان پرکنند؟
روسها تصور می کنند که جای پای آمریکایی ها را از طریق حمایت از طالبان پر کنند. تصادفی نیست هر از گاهی نشست ها به نفع طالبان پیش از قدرت طالبان و بعد از تسلط بر افغانستان برگزار می کنند.
روسها در واقع نمی دانند که چگونه امارت وحشت طالبان را مدیریت کنند. در نتیجه بازی های عجیب و غریب را براه انداخته اند. از یک طرف از طالبان بخاطر امنیت افغانستان ستایش می کنند و از طرف دیگر از ترس تروریستهای انتحاری مستقر هم مرز تاجیکستان مانور نظامی برگزار می کنند.
از یک طرف طالبان هنوز در لست سیاه تروریستی امنیت ملی روسیه قرار دارند و از طرف دیگر از تروریستان طالب می خواهند که با برادران تروریستی خود داعش، القاعده و دیگران بخاطر منافع و امنیت روسیه بجنگند. از یک طرف از جهان می خواهند که امارت طالبان را بر سمیت بشناسند، ولی از طرف دیگر خود شان می شرمند که امارت طالبان را به رسمیت بشناسند که مبادا در میدان خجالتی امارت ترو یستی طالب تنها بمانند و در جهان در انزوا قرار گیرند.
جالب است مسکو از غرب می خواهد که همان ماشین چاپ دالر را که به غنی و کرزی داده بودید به طالبان بدهید تا ماشین خشونت و ضد بشری شانرا سریعتر چرخانده و از غرب باج بگیرند.
بحث پنجم: طالبان بیشتر به ساز دالر آمریکایی می رقصند تا ربل روسی
در دوماه گذشته حوادث نشان داد، که طالبان و پاکستانی ها به هر دری که در جهان سر زدند از سازمان ملل تا اتحادیه اروپا سیلی محکم امریکایی خوردند. هیچ کشوری جرات نکرد بشمول پاکستان روسیه و چین و ایران که سنگ طالب پرستی را به سینه می زنند امارت طالبان را برسمیت بشناسند.
واقعیت اینست که طالبان بیش از هر وقت دیگر به این اشتباه خود پی بردند که آنها امریکا را شکست نداده اند، بلکه در تله اقتصادی امریکا افتیده اند. آنها هم چنان به این واقعیت پی بردند، که جای دالر سرشار و نفوذ جهانی امریکا را نه چین پر کرده می تواند و نه روسیه فقیر. چنانچه عدم حضور نماینده امریکا در نشست مسکو باعث مایوسیت هم کشور میزبان شد و هم پاکستان، چین، ایران و خودِ طالبان .
بحث ششم: مظلوم نمایی طالبان در نشست مسکو
تصادفی نبود که در نشست مسکو طالبان بجای انتقاد از غرب سیاست تضرع و مظلوم نمایی را در پیش گرفتند.
چنانچه طالبان با سر هم کردن ده ها دروغ به امریکایی ها صفایی دادند که گویا تمام شرایط غرب را عملی کرده اند از حقوق بشر گرفته تا کار زنان و تحصیل دختران. جالب اینکه آنها مدعی شدند مردم افغانستان از امارت شان خوش هستند. به باور طالبان هیچ دلیلی وجود ندارد که برسمیت شناخته نشوند.
++++
بحث هفتم: بجای اعتماد به تروریستان اقلیت با مقاومت ملی ضد طالبان همسنگر شوید!
توصیه من به روسها اینست که از امارت تروریستی طالبان خیری به شما نمی رسد. بجای سرمایگذاری بر سر تروریستان غیر قابل کنترول و خود را در لجنزار وحشت و جهالت طالبان غرق کردن، باید در دفاع از خود و هم پیمانان خود کمر مبارزه ببندید و با نیروهای میلیونی ضد تروریزم طالبانی در کوه پایه های هندوکش مثل سالهای ۹۰ هم سنگر شوید.
خوشحالم که جناب پوتین به این واقعیت پی بردند که تاجیکان اکثریت قومی نسبت طالبان پشتونبار را تشکیل می دهند و هیچ رژیمی فاشیستی نمی تواند این واقعیت انکار ناپذیر را انکار کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا