خبر و دیدگاه

بازتاب فساد وجنایت رژیم اشرف غنی در رسانه های جهان

پردازش جنایت وفساد رژیم دکتر غنی مثل شعله های آتش فشان ،تا تاریخ است از اعماق زمین فوران خواهد کرد.تبعات جنایت اودر پهنهٔ تاریخ جهان بی‌سابقه است.اودر یک معامله سیاسی، یک قلمرو بزرگ جغرافیای جهان،یک ملت بزرگ،یک سرزمین پهناور و مادر وطن زخمی وغرقه درخون راطبق سناریوی طراحی شده تسلیم دشمن تاریخی ما پاکستان ولشکر نیابتی طالبی او نمود وخود با سرقت ۱۶۹ ملیون دالرپا به فرار گذاشت وافغانستان را به مستعمرهٔ پاکستان مبدل ساخت.
آگاهان سیاسی جهان همه به این پندار اند که در میان دو فاکتور خارجی و داخلی وسازوکار های اطلاعاتی،سطح فساد وجنایت روز افزون رژیم خشم ونفرت جامعه را به آخرین اوجش رسانیده بود واین وضع حمایت از رژیم را درمیان ارتش وجامعه منتفی ساخته بود.
طبق آمار،جامعه جهانی حدود ۱۵۰ میلیارد دالر طی دوران اشغال امریکا،افغانستان را کمک نمود اما به مشکل میتوان اثر این مبلغ بزرگ را در حوزه رفاه وزیر ساخت های اقتصادی،اجتماعی، نظامی،ملت سازی ودولت سازی مشاهده کرد.بخش اعظم این پولها توسط تیم های مافیای رژیم تاراج گردید وافغانستان کماکان به حیث کشور ویران وفقیر باقی ماند.
افغانستان بنابر تحمل زمین لرزه بزرگ تاریخ،سطح جنایت سران کاخ سفید واسلام آباد وسیطره لشکر سیاه ونیابتی پاکستان برقلمرو افغانستان به محور داغ رسانه های جهانی قرار گرفته است.
در تازه ترین وقایع وبگاه« امیریکن پراسپکت» به قلم زک کوپلین شمه ای از جنایت وفساد را در رژیم دکتر غنی تحت عنوان “فساد ریاست جمهوری افغانستان “مورد کنکاش قرار داده ومی پرسد :”چگونه واشنگتن اقدامات شنیع ونابکار اشرف غنی را متوجه نشد.”
این مقاله در آغاز خاطرنشان می سازد:”اشرف غنی،رئیس جمهور سابق افغانستان ،قبل از فرار افتضاح آمیز اش درماه گذشته ،در بین مستبدین مورد حمایت آمریکا،آدم غیرمعمول بود.وی با شجره نامهٔ تکنوکرات و دکترای خود از دانشگاه کلمبیا به نخبگان سیاست خارجی واشنگتن متوسل شد.
، او از قابلیت حساسیت های آمریکایی برخوردار بودهکذا توانست ولینعمتان اش را افسون سازد.آتلانتیک نوشت: “او کلمات مناسب برای گفتن را می دانست.” پس از انتخاب وی در سال ۲۰۱۴، مجله آمریکایی تایید کردکه چگونه،غنی بر خلاف سلف خود هرگز با هیچ سیاستمدار آمریکایی بانمایش تصاویر ناخوشایند از کودکان افغان که از ترس حملات شبانه پنتاگون ترسیده بودند ،مواجه نگردید.افغانستان “جنگ خوب” آمریکا بود و غنی جنگ سالار خوب آمریکا بود.او همچنین در پوشانیدن ساز خود مهارت داشت.
نویسنده مقاله نقش او را دربرهم زدن برنامه صلح باطالبان وریاکاری ها اورا در میان نخبگان آمریکا وآلودگی او را با فساد مورد نگرش قرار داده مینویسد:”حتی در حال حاضر، خارج از تصمیم خود برای ترک کشورش در زمانی که هنوز فرصتی برای مذاکره برای حل و فصل سیاسی با طالبان وجود داشت، غنی تا حد زیادی به عنوان یک شخص لکه دارو ناکام اما ظاهرأفساد ناپذیر معروف شده است ،اما این یک نمایش ظاهری است. ارتباط ناکامی های غنی درنمایش مدیریت استادانه و نامردی شخصی وی ،به نخبگان آمریکایی اجازه می دهد تاازپذیرش حقیقت پشت پیروزی طالبان اجتناب کنند” به باور نویسنده اشغال نظامی به دلیل فساد و رفتاروحشیانه شکست می خوردو رژیم غنی، که توسط پنتاگون و حامیانش در واشنگتن ،استقرار یافته بود،مانند سایر رژیم ها فاسد و وحشیانه بود.
نویسنده به این پندار است :”حکومت غنی با خشونت، جنگ سالاری و ترور حفظ شد.از زمانی که وی در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، آلوده شد.نوارهای فاش شده نشان داد که مسئولین انتخابات،صندوق های رأی را به نفع غنی پر کرده اند.در یادداشتی که توسط نیویورک تایمز به دست ، آمده است: “[با توجه به نزدیک بودن ظاهری انتخابات و دخالت افسر ارشد انتخابات در تقلب،تقریباً غیرممکن است که بفهمیم چه کسی برنده شده است.” غنی پس از آنکه ایالات متحده توافقنامه تقسیم قدرت با نزدیکترین رقیب اش را میانجی گری کرد ، رسماً رئیس جمهور شد. جان کری ، وزیر امور خارجه آن زمان، توافق غیر دموکراتیک را “پیروزی دولتمردی” خواند. اما در مبارزات انتخاباتی مجدد غنی در سال ۲۰۱۹، که با اتهامات مشابهی در زمینه پر کردن آرا مواجه بود، افغان هایی که به مشروعیت انتخابات اعتماد نداشتند،کمترین رای را به ثبت رسانیدند.
نویسنده در بخشی دیگری از مقاله خویش،نقش سرویس های مخفی وجوخه های ترور وکشتار اشرف غنی را که در همبستگی با آی اس آی پاکستان در قتل وکشتار ۶۵هزار نیروی ارتش وقتل های زنجیرهٔ از جمله کشتار بیرحمانه خبرنگاران وژورنالیستان کشور وقتل مردمان غیر نظامی دست داشت،مورد کنکاش قرار داده می نگارد:”
آژانس اطلاعاتی کشور وشورای ترسناک امنیت ملی، مخالفان سیاسی غنی را ترورکرد.آنها همچنین با سیا و نیروهای ویژه ایالات متحده در حملات شبانه که به دلیل کشتار افراد غیر نظامی،غیر قانونی بود در مناطق روستایی ، هماهنگ شدند.
این جنایات به مهاجرت افغان های روستایی به آغوش طالبان کمک کرد”
در بخش دیگر این مقاله آمده است :”غنی، در طول نزدیک به هفت سال قدرت خود،راه هایی را برای ثروتمند سازی برادر، خسربره و دیگر اعضای حلقه نزدیک داخلی خود دریافت. در آپریل امسال،من یک تحقیق دو ساله را که توسط پروژه جنایات سازمان یافته و فساد منتشر شد نوشتم و مشخص شد که دفتر رئیس جمهور افغانستان اجازه غیرقانونی منحصر به فردی را برای شرکت خصوصی یک پیمانکار نظامی آمریکایی برای خرید ،وفروش« کرومیت فلزی » را از معادن محلی افغانستان صادر نموده است. به طور معمول خرید مواد از این نوع معادن ممنوع بود”
نویسنده درجای دیگری اذعان میدارد:”اسناد محرمانه به دست آمده از امارات متحده عربی، جایی که غنی پس از برکناری اش انجا گریخت،نشان می دهد که برادرش،حشمت غنی سهامدار ۲۰ درصد از زیرمجموعه های پیمانکار نظامی بودکه این قرارداد ها را به دست آورده بود.
چند سال پیش،روزنامه پژواک افغانستان یک قرارداد غیر قانونی دیگر را فاش کرد. یک شرکت مستقر در بیروت بنام، «خطیب و عالمی » بدون سپری نمودن پروسه مناقصه عمومی با دریافت مجوز کار معتبر از دولت ،۱۶ میلیون دلار قرارداد از دولت افغانستان دریافت کرد. بعداً،مقامات دولتی افغانستان اذعان کردند که این قرارداد توسط ریاد صعده، برادر بانوی اول افغانستان،رولا غنی وبا واسطهٔ او انجام شده است”
بر قول نویسنده ،غنی شخصاً در این مراسم حضور داشت. زیرا تدارکات ملی افغانستان قرارداد پرسش برانگیز دیگری را در سال ۲۰۱۹ امضا کرد. دولت قرارداد مالکیت۱۱میلیون دلاری مخابرات وجمع آوری کرایه را به مالک یک شرکت کوچک خطوط هوایی بی تجربه و منقرض شده بنام « بوستوس گروپ» اعطا کرد.
با وجود این معاملات ،روایاتی در پیرامون فساد ناپذیری غنی باقی مانده است. از نظر نخبگان سیاست خارجی واشنگتن، غنی این عقیده را داشت که اگر یک تکنوکرات تحصیلکرده را به عنوان زعیم انتخاب کنید، می توانید حملات هواپیماهای بدون سرنشین و حملات کماندویی را برای همیشه تداوم بخشید. اما روشن است که اکنون طالبان کابل را تصرف کرده اند واین یک خیال پردازی بود. یک تکنوکرات تحصیل کرده نیز قابل فساد است؛
با احترامات بی پایان
لندن،سپامبر۲۰۲۱
منابع :
American Prospect،BY ZACK KOPPLIN SEPTEMBER 20, 2021
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا