خبر و دیدگاه

فریب حکومت همه شمول

یک عده زیاد مردم بدون تعمق بر حکومت همه شمول تاکید می کنند که همه اقوام و شهروندان شیعه و زنان در حکومت باید شامل شوند تا قبول جامعه بین المللی و داخلی باشد. مگر حکومت اشرف غنی همه شمول نبود ؟ بود ! و اما قوم گرایی و قوم پرستی و خویش خوری فغان میکرد. حکومت اشرف غنی شدید به قوم پرستی محکوم بود. این از نگاه سوسیو پولیتیک یعنی رابطه جامعه شناسی و سیاسی این را به ما می گوید که در قرن بیست و یکم نظر  همه شمول کار یک ملت را حل نه می کند  و یک فریب است.  امکان دارد که طالبان نظر به فشار بین المللی یکی دو تاجیک و ازبیک و هزاره و حتی یکی دو زن را شامل سازند و اما این مشکل شهروندی را از نگاه سیاسی حل نه می کند. در امریکا بعضی شرکت ها برای اینکه دهن قانون گزاران حقوق مدنی را بسته کنند یک سیاه پوست را در گروه رهبری شامل می کنند  که این را  شوخی آمیز add color می گویند یعنی یک  رنگ را زیاد کردند در حالیکه آن سیاه پوست کدام صلاحیت ندارد.
ما در قرن بیست و یکم برای یک افغانستان نوین باید برای حقوق شهروندی و حقوق سیاسی همگانی مبارزه کنیم. بدین معنی که نظام باید هیچگونه تبعیض در مقابل شهروندان از هر قوم که باشد نداشته باشد . حقوق زنان و مردان از نگاه مدنی مساوی اعلان شود. حقوق شیعه و سنی باید مساوی اعلان شود.  اینجاست که ما یک نظام عدلی شهروندی که همه بدون نظرداشت جنسیت، قوم و زبان و مذهب باشد،  بنا کنیم . این شهروندی نیست که حکومت یکی دو زن را اجازه دهد در نظام شامل شود و برای باقی زنان تصمیم بگیرند. در افغانستان قرن بیست و یکم هیچ قومی بر قومی برتری نداشته باشد. و هیچ قوم در اکثریت نیست. هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری نداشته باشد.به جزء تقوی و بعد دانش.  هیچ سنی بر شیعه و هیچ شیعه بر سنی برتری نداشته باشد. و هیچ مذهب نباید در اکثریت و اقلیت باشد.  بنیاد های مدنی باید برای حقوق شهروندی مبارزه کنند و انگاشت تبعیض طلبِ اکثریت و اقلیت را مطلق از بین بردارند. این وقت است که افغانستان می تواند ادعا کند که یک کشور حقوقی متمدن است زیرا همه شهروندان از حقوق مدنی مساوی بدون در نظرداشت زبان ، قوم و مذهب و جنسیت برخوردار هستند . این اندیشه سیاسی طالبان است که باید تغییر کند نه اینکه آنها  add color ( رنگ زیاد کنند) و اهداف تبعیضی خود را در مقابل اقوام ، زنان و مذاهب به پیش برند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا