خبر و دیدگاه

وقتی در تلاشند ارزش‌ها را از بین ببرند