خبر و دیدگاه

جنگ و صلح دو واژۀ که سرنوشت همۀ به آن وابسته است

طوری که همه هموطنان عزیز و رنجدیدۀ کشور میدانند، در حال حاضر، افغانستان در یک مرحلۀ حساس تاریخی قرار دارد. دوام جنگ و صلح دو واژۀ که سرنوشت همۀ ما به آن وابسته است.  سالهای سال است که ما، در آتش جنگ خانمانسوز همه چیز خود را از دست میدهیم. متأسفانه خود فروختگی و وابستگی عده ئی از ساکنان این کشور که در مقابل حصول پول و دارائی بیگانگان و دستگاه های استخباراتی کشورهای خارجی همه چیز خود را در اختیار شان قرار میدهند، عاملین اصلی این جنگها بوده که نه از خدا میترسند و نه از خلق خدا حیا میکنند.
اکنون که شرایط برگزاری جلسات دولت با طالبان جهت گفتگو در بارۀ چگونگی ختم جنگ و تأمین صلح در کشور تا اندازۀ مساعد شده است، بدبختانه عوامل و گروهای که خوشبختی شخصی و گروهی شان را در بدل جنگ و بدبختی مردم سراغ مینمایند، بخاطر خراب ساختن روند صلح، با استفاده از روش های ددمنشانه، همه روزه دست به کشتار، انفجار و انتحار می زنند.
هرچند واقعیت اینست که نسبت عدم درایت، بی تدبیری و سیاست های عاقبت نا اندیشانه و عوامفریبنانۀ مسؤلین کنونی دولت، وضعیت کشور به چنین حالت اسفناک و به ا اصطلاح “کارد به استخوان مردم رسیده است”، که درنتیجه مسؤلیت عواقب بدتر شدن وضعیت و حتی شکست نظام، به هر شکلی که باشد، به دوش همین حاکمان خودخواه و فاسد میباشد؛ اما دراین روزها یک تعداد چهره های شناخته شده و جاه طلب میخواهند با سوء استفاده از شرایط کنونی ازاین آب گل آلود، ماهی بگیرند. برخی ازاین حلقات که در گذشته ها در ویرانی و کشتار عام این سرزمین و همچنان اخیراً بطور مستقیم شریک جرم حیف و میل نمودن دارائی های عامه محسوب میشوند، بار دیگر میخواهند با کشیدن تیغ از نیام بر روی مردم و بر روی نظام، خوش خدمتی خود را بار دیگر برای بیگانگان به اثبات برسانند.
به عقیدۀ بنده، در همچو شرایطی که  همه چیز این وطن در یک لبۀ پرتگاه قرار دارد، استفاده از هرگونه افراطگری و آشوبگری برای بحرانی ساختن زیادتر اوضاع که در تضاد با منافع مردم وکشور افغانستان باشد، برای مردم ما قابل قبول نبوده و مردود است. از همه سیاستمداران مطرح و افراد و شخصیت های ملی که وطن، مردم و پیروی از شریعت پیامبر اسلام برای شان اهمیت دارد، تقاضا داریم تا در برابر اینگونه حرکات ماجراجویانه با اتحاذ تدابیر معقول و انسانی، ایستاده گی کنند و نگذارند تنور جنگ و خونریزی و غارت دارائی های مردم داغتر شود.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا