خبر و دیدگاه

نگاه به تحولات داغ روز

درین روز ها دو تحول خیلی خبر ساز شده وگاهی جزء اجندا وبر نامه مجلس نمایندگان نیز گردیده است. یکی مسئله دیورند لاین ودیگری ریاست شورائی عالی صلح دو پدیده که از کشور ما  قربانی میگرد ولی باز هم عدۀ بار آن را بر دوش گرفته اند.خیلی تعجب بر انگیز است که هم وغم ریاست جمهوری وشورائی ملی چیز های باشد که جزء زیان هیچ سودی به مردم افغانستان ندارد.ما امروز به اتحاد وهمبستگی نیاز داریم نه اینکه پدیده های هیچ باعث تفرقه  واختلاف جامعه گردد. خیلی خوب است که از یک افق وسیع وبلند بر قضایا دید وهمه را بر بنیاد منطق ضرورت وواقعیت مورد ارزیابی قرار داد وعکس العمل علی احساسی وعاطفی را کنار باید گذاشت.

  1. شورائی عالی صلح: این شورای بیش از صد ها ملیون دالر مصرف کرده اما جزء مردمان سفارشی وفر مایشی حتی یک فرد هم به پروسه صلح نپیوست.عدۀ با مشوره ورهنمائی خارجی ها زیر نام صلح پروژه ساختند وده ها فرد بی سرنوشت وبیکاره را زیر نام مخالفین مصلح جذب پروسه صلح کردند وبنام تشویق وامتیاز پول های هنگفت نثار قدوم شان نمودند. وباز دوباره ایشان را به صف مخالفین فرستادند وباز از گوشه دیگری وارد دستار خوان سخاوتمندانه صلح کردند وپول های باد آورده امریکا وناتو را با هم تقسیم کردند.نه تنها من که فرد فرد مردم افغانستان طرفدار تشکیل بنام شورای عالی صلح نیست.واگر به ضرورت وحقانیت صلح نگاه کنیم بایست تشکیل وتر کیب آن تغییر کند. یعنی ریاست صلح نباید در کابل ومراکز ولایات شورا های سمبولیک داشته باشد. بلکه در مرکز به یک هیئت اداری وپلان گزار نیاز دارد تا طرف های متخاصم را در دهات شناسائی و راه های صلح وآشتی را با حمایت دولت مساعد سازد.یعنی به افراد مستقیم در جنگ اند باید تماس بگیرند واز نمایندگان شان عضو شورائی عالی صلح بسازند وحتی از مخالفین باید در شورائی صلح نفر باشد.
  2. جناب آقای اکرم خپلواک رئیس اجرائیه جوان شورای صلح: در افغانستان معمولا بزرگان وموی سفیدان ریاست شورا ها وکمیسیونهای صلح را به عهده میگیرند واما  داکتر اشرف غنی با تقرر جناب خپلواک بصفت رئیس اجرائیه شورای عالی صلح تابو شکنی کرده است که از بین این همه رهبران جهادی وموی سفید ومتنفذ یک جوان که عناصر اصلی اختلاف ومؤلفه های صلح را جزء در رسانه ها وصحبت شاید در جای دیگری بدون قرار داد با حزب اسلامی ندیده باشد توظیف نموده که برایش دعای موفقیت میکنم اما عام مردم میدانند که هدف ازین مقرری ها چیست؟ خوب بر داشت مردم هر چه باشد داکتر اشرف غنی  در ارتباط با پاکستان وآنچه به پاکستان ارتباط میگیرد شخصیت های را موظف میکند که با پاکستان  شناخت و رابطه نزدیک داشته باشند و بتوانند معاملات بزرگ را زیر نام صلح واشتی ومذاکرات دو جا نبه حل وفصل کنند ورنه هر کس میداند جناب زاخیلوال و جناب آقای خپلواک دو شخصیتی هستند که بیشتر تماس و معلومات از پاکستان دارند و پلی بین رئیس جمهور غنی و مقامات پاکستانی اگر تلاش کنند میتوانند اعمار نمایند بلاخره دوستی ها و محبت با پاکستان بجای خواهد رسید تا زمینه های تثبیت خط دیورند را مهیا وافغانستان را ازین دغدغه نجات دهند. هر چند عدۀ بخاطر دیورند بسیار حساس هستند واما رئیس جمهور غنی آن شور والتهاب را ندارد.
  3. دیورند مختومه است: همه دوستان میدانند که مسئله دیورند دیگر مختومه است ومن این مسئله را ضمن یک مقاله که  پاکستان قانون FCR را لغو اعلان کرده بود وقبائل هم ازین اقدام حکومت پاکستان وپارلمان وی استقبال کرده بودند قبلاً نوشته بودم و گفته بودم  دیگر دیورند مختومه است چون قبائل برضا ورغبت خود به ایالت ها پیوستند ودر انتخابات شرکت میکنند وبا کوچی گری وداع کرده اند. اینکه جناب پدرام به ادامه مبارزات قبلی شان  خط دیورند را برسمیت میشناسد وانکار آن را سرطان افغانستان میداند مسئله است که از لغو قانون جرائم سر حدی متاثر است.البته حکومت افغانستان در برابر تصمیم پاکستان گفت ما هم مشکل نداریم واگر مردم آنطرف دیورند راضی باشند ما هم راضی هستیم. لذا عکس العمل دوستا نیکه خط دیورند را برسمیت نمی شناسند شبیه کاسه داغ تر از آش است. من به دوستان خود یک اشاره میکنم اینکه یک مرتبه رفت وآمد های سر زده جناب اشرف را به پاکستان بیاد بیاورید که طور غیر متعارف به دفتر رئیس استخبارات و ارتش پاکستان میرفت وجناب سفیر افغانستان وظیفه داشت تا مسائل دیورند را طبق خواست جا معه جهانی معرفی کنند.لذا بعضی در داخل پاکستان البته که از حکومت پاکستان وظایفی دارند و عده ای دیگری در داخل کشور از جمله کسانی هستند که زمینه های تثبیت وشناسائی خط دیورند را بین افغانستان وپاکستان مساعد نمیسازند. اما در ظاهر مخالفت میکنند اما در باطن چنین نیست.
  4. در نتیجه همانطوریکه بحث روی دیورند بیهوده است ادامه کار در شورای عالی صلح نیز بیهوده تر است. چون این شورا به نفع مخالفین کار میکند ومدعیان دیورند هم به نفع پاکستان عرق میریزانند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا