خبر و دیدگاه

پروژه توتاب یا توطئه گری های ایران

ebrahimi
نویسنده: حمید ابراهیمی

سیاست پردازی های مغرضانه ی دو همسایه نا اهل افغانستان (ایران وپاکستان) درامور داخلی کشورمان  پایان پذیر نیست، به بهانه های گوناگون دست به جنایت علیه افغانستان می زنند، پاکستان با ترفند های درازمدت خویش در امور افغانستان دست به هرگونه توطئه می زند گاهی طالب تولید میکند و زمانی هم داعش، اما ایران در چهارده سال گذشته به اصطلاح معروف گاهی درسٌم میزند وگاهی در میخ، بارها توسط نیروهای ائتلاف متهم به همکاری با طالبان شد. حتا از کشف سلاحهای ساخت ایران درهرات بعضی مناطق دیگر افغانستان خبرداده شد.

امریکه ازطرف حکومت پیشین افغانستان هیچگاهی به آن پرداخته نشد رژیم آخندی ایران در ظاهر خود را شریک در امر مبارزه به باتروریسم میدانست ونزدیک حکومت کرزی، و همسو به ارگ حتا  روزنامه نیورک تایمزاز کمک بسته های دالری حکومت ایران به دفتر ریاست جمهوری کرزی پرده برداشت، اما تحلیل گران به این باور اند که دوستی ایران با افغانستان گرگ در لباس میش است.

ایرانی ها هیچگاهی از قرارداد پروژه تاپی بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان وهند راضی نیستند؛ تاحد نهایی کوشش کردند که این قرارداد را سبوتاژ نمایند، سازمان استخبارات ایران بارها متهم به تخریب کاری بند سلما گردید و میخواست که توسط افراد نفوذی خود مانع اعمار این بندشود، اما پروژه توتاب که انتقال برق از ترکمنستان  از راه سالنگ به مناطق شرقی و جنوبی افغانستان است یکبار دیگر دست سازمان اطلاعات ایران را در امور داخلی افغانستان آشکارنمود که امتداد لین برق از راه  سالنگ واکنش  تعدادی از نفوذی های ایران درقبال داشت؛ که چرا لین برق از مناطق مرکزی افغانستان نمی گذرد این درحالی است که دولت افغانستان وعده انتقال ۳۰۰مگاوات برق را از راه ولایت پروان  به ولایت بامیان داده است، چون انتقال برق از مسیر شاهراه سالنگ کابل نسبت به مناطق مرکزی کم هزینه و درمدت کم صورت می گیرد، باید سردمداران قوم شریف هزاره این را درک نمایند!

نوشته های مشابه

‫۱۴ دیدگاه ها

 1. من خود هزاره هستم درست است بعضی از آنهای که خودرا بزرگ قوم هزاره می خوانن سگان اجنبی هستن این را همه می دانن ولی نباید حق یک قشر بزرگ از هم میهنانمان را بخاطر این جماعت زیر سوال ببریم شایسته نیست با توهین به یک دیگر باعث کینه جوی شوین که خواست ایران و پاکستان می باشد

 2. من حمید ابراهیمی به دیدگاه همه برادران عزیز که در پای نوشته بنده کمنت گذاشته اند احترام دارم، اما یک واقعیت را نباید فراموش نمود که در طی ۱۴سال گذشته یک قوم شریف افغانستان (هرازه ها) همیشه تعصب و عقده گشایی خویش را در لباس فعالیت های مدنی که حق یک شهروند می باشد، انجام داده اند، اما در پس این فعالیت های مدنی که انبوهی از عقده گشایی و تعصب موج میزند، اگر ملیت شریف هزاره به مدنیت و شهروندی در یک جامعه پویا و محرک باور مند است پس فعالیت های مدنی رت نباید رنگ اتنیکی و نژادی بدهند، باید ملی و به منافع افغانستان توجه داشته باشند، پروژه توتاپ هم به منافع کلان افغانستان بستگی دارد نه به یک قوم خاص، مسیری که از سالنگ میگذرد همه نژادهای شریف افغانستان زندگی دارد اعم از هزاره، پشتون، تاجک، ازبیک و… پس مسایل را قومی و نژادی نسازید!

 3. برای حفظ منافع ملی کشور، نباید جملات مغرضانه نوشت!
  بیایید به این گفتمان «حفظ منافع ملی» توجه داشته باشیم و افغانستان را سرزمین همه اقوام ساکن در آن بدانیم. فکر میکنم همۀما راه نادرست را درپیش گرفته ایم. زیرا نه هزاره، نه پشتون، نه تاجیک، نه ازبیک ووو غلام دیگران و دشمن مادر«میهن»خودشان هستند. فقط واژۀسیاست مفهوم خودش را نزد سیاستدانان کشور چهره بدل داشته است و سیاسیون سعی میکنند که از چونان واژه بطور نمایشی از رفتارهای منحصربه فرد و منحصر به قوم استفاده ببرند تا انسان های متعلق به اقوام را درگِروِ خودشان داشته باشند. از آنها بعنوان ابزار استفاده برده خود درکاخ و دیگران را روی خاکروبه های جاده ها نگهدارند. درصورتیکه این واژۀ برای کشورهای بیرون از قلمروافغانستان بمعنی جلوگیری از جنگ و خشونت؛ و همچنان مدیریت منابع اقتصادی بطور یکسان استفاده میشود.
  جوانان مثل نگارندۀموضوع فوق و یاهم کمنت دهندگان به آن، بایستی از همه پروژه های که به نفع کشورتمام میشود دال بر تأمین عدالت اجتماعی یعنی توزیعی عادلانۀآن حمایت کنند. جوانان و برادران قوم پشتون خودبایستی از منتقدان تاریخ فقدان عدالت در این کشور باشند و اندک درنگی بخرج دهند که آیا در ۳۴ ولایت تقسیم بندی شدۀاین‌سرزمین، چگونه میشود که افتخار کرد که تنهاوتنها دو ولایت هزارهنشین آن از انرژی برق محروم باشند، درحالیکه اکثرولایات دیگر چونان نیستند؟؟؟
  فکر کنم قضاوت باید بدست خود برادران جوان پشتون ما که اهل قلم هستند باشدنه بدست جوانان قوم هزاره. زیرا کتلۀیکچهارم اقوام این کشور بالاخره به حق شان میرسند. اما چه بهتر که حق بدون خشونت اعاده گردد تا مردم به خشونت متوصل نشوند. دراینباره ما حق محکوم کردن کشورهای همسایه را هم نداریم. زیرا درپیشبرد سیاست های منطقهیی هرکشورسعی میکند به نفع خودش دیگران را مغلوب کند و جوانان همه اقوام افغانستان سعی کنند خودقوی باشند و دولتهای همسایه و منطقه را دشمن تلقی نکنند و همینطور مردم افغانستان برای رجحان منافع جمع برفردتلاش ورزندتا شاهدریخت خون همدیگربمانند سالهای گذشته نباشند.

 4. توتاب یک پروژه ملی است نه میراث پدر کلان کسی قومیکه تا به امروز از واژه مظلوم سواستفاده کردین دیگه مردم شمارا شناخته است لطفا اینقدر با دم شیر بازی نکنید 

 5. سخن ماند از عاقلان یاد گار
  ز عزیز همین یک سخن یاد دار
  حقیقت سرا هست آراسته
  هوا و هوس گرد برخاسته
  جهان پر سماع است و مستی و شور
  ولیکن چی بیند در آینه کور

  با عرض سلام و احترامات خدمت همه, من شما عزیزان را به صلح میطلبم, اگر چه انسانها با حرص و ولع خود مطلب میسازند و گاهی هم حماقت و ترس در افکار و از افکار انسانها میتراود و کمتر انسانی پیدا میشود که منصفانه قضاوت کند و عدالت خواه باشد بنظر بنده چه از لحاظ تخنیکی, اقتصادی و اجتماعی پروژه توتاپ مسیرش انتخاب گردیده و آن هم توسط شرکت فیشنر آلمانی که کتاب های آلمانی ها مرجع کتاب های تخنیکی, اقتصادی و اجتماعی تقریباً در اکثر کشور های دنیا میباشد و آن مسیر, مسیر بامیان میباشد دراینصورت اگر برق از مناطق مرکزی افغانستان عبور کند چندین ولایت از جمله غور, بامیان, غزنی, پکتیا و لوگر صاحب برق میشود که این یک امر خیر در قسمت مردم افغانستان میباشد و از تمام جهات مردم را تقویه میکند برعکس اگر از مسیر سالنگ عبور نماید غیر اقتصادی میباشد زیرا این مسیر برق دارد و در صورت عبور لین برق پروژه جدید با لین قبلی اتصال نموده, پایه ها باید به ارتفاع بلند تر نصب شود, به برج های زیاد تر, حفظ و مراقبت بیشتر و در مجموع که از این همه بگزریم مردم در این مسیر قبل از قبل صاحب برق هستند و عبور برق دومی که تمویل کننده آن خارجی ها میباشد بنفع مردم زمانی است, که مسیر آن از مناطق محروم, که برق نداشته باشد, بگذرد لطف نموده در مورد مردم خود, و خود تان خوبتر بیندیشید نه با بغض و تعصب خویش اگر مردم شما آرام باشد شما آرام خواهید بود …

 6. سخن ماند از عاقلان یاد گار
  ز عزیز همین یک سخن یاد دار
  حقیقت سرا هست آراسته
  هوا و هوس گرد برخاسته
  جهان پر سماع است و مستی و شور
  ولیکن چی بیند در آینه کور

  با عرض سلام و احترامات خدمت همه من شما عزیزان را به صلح میطلبم اگر چه انسانها با حرص و ولع خود مطلب میسازند و گاهی هم حماقت و ترس در از افکار انسانها میتراود و کمتر انسانی پیدا میشود که منصفانه قضاوت کند و عدالت خواه باشد بنظر بنده چه از لحاظ تخنیکی, اقتصادی و اجتماعی پروژه توتاپ مسیرش انتخاب گردیده و آن هم توسط شرکت فیشنر آلمانی که کتاب های آلمانی مرجع کتاب های تخنیکی, اقتصادی و اجتماعی تقریباً در دنیا میباشد و آن مسیر مسیر بامیان میباشد درنصورت اگر برق از مناطق مرکزی افغانستان عبور کند چندین ولایت از جمله غور, بامیان, غزنی, پکتیا و لوگر صاحب برق میشود که این یک امر خیر در قسمت مردم افغانستان میباشد و از تمام جهات مردم را تقویه میکند برعکس اگر از مسیر سالنگ عبور نماید غیر اقتصادی میباشد زیرا این مسیر برق دارد و در صورت عبور لین برق پروژه جدید با لین قبلی اتصال نموده به برج های زیاد تر حفظ و مراقبت بیشتر و در مجموع که از این همه بگزریم مرد در این مسیر قبل از قبل صاحب برق هستند و عبور برق دومی که تمویل کننده آن خارجی ها میباشد بنفع مردم زمانی است که از مسیر که برق نداشته باشد بگذرد لطف نموده در مورد مردم خود بیندیشید نه در مورد تعصب خویش اگر مردم شما آرام باشد شما آرام خواهید بود …

 7. نجیب الله سروری،
  اذاخاطب الهم الجاهلون قالو سلاما، آیه
  ترجمه آیه شریف این که زمانی با جاهلها رو در رو شدید برای شان سلام بدهید.
  درست پاسخ به شما نفهم ها همین است.

 8. نجیب
  حمید ابراهمی
  آنکه ندانسته سخن میگوید بهتر است که هیچ سخن نگوید
  شما به عنوان کسیکه یک دو گرام سواد دارید یاندارید که من درک کردم که ندارید. لطف نموده درقدم اول درمورد یک وموضوع مطروحه که درسطح ملی وکشوری مطرح میشود تحقیق کنید بررسی کنید بعد بیائید ورزش دهن نمائید . بدون در نظر داشت مباحث عدالت اجتماعی ،انکشاف متوازن وموارد قانونی وتحقیقات موسیسات خارجی درارتباط مسیر عبور خط توتاب .منفعت اقتصادی که ازمسیر بامیان _میدان وردک ازپروزه توتاپ نصیب افغانستان میشود را با منفعت اقتصادی که از مسیر سالنگ میشود شما برآورد کرده اید که چقدر در درازمدت به سود کشور است .اصلا من شما را یک انسان مزخرف فکرمیکنم که حتی لیاقت استدلال را هم ندارید.
  و اگر کدام مشکل ناتوانی جنسی دربستر خواب همراه زنت هم به وجود بیاید حتمن ارتباط میدهید به کشور ایران وجاسوس آن کشور درافغانستان.

 9. مرد احمق هنوز این به این شعور نرسیده که کدام قوم بیشتر عامل نفوذ و یا پیشقراول بیگانگان است. هزارهها تا هنوز انحاری، تروریست و … نبود در حالکه از اقوام صاحب ادعا بیشترین جاسوسی و … و در کل آلت دست بیگانگان بوده و هست تا هنوز ما در افغانستان از دست این خرهای وطن فروش در امان نیستیم.

 10. حمید ابراهمی!
  کافر هرکسی را به کیش خود می پندارد.
  آدم کم سواد نا فهم تر از بیسواد است.
  یک آدم کم سواد کوشش میکرد اصطلاحات سیاسی استفاده کند و همیشه در بحث هایش واژه ” امپریالیسم ” را بکار میبرد. یک نفر از این شخص پرسید اینقدر امپریالیسم میگی، بالاخره امپریالیسم چه معنی میته؟ شخص کم سواد جواب داد ” امپریالیسم یعنی امریکا”.
  حالا شما هم مبارزه متمدنانه هزاره ها را به ایرانی ها نسبت میدین. میخواهم برایت بگم این شما هستین که غلامان حلقه بگوش بیگانگان هستین، نه هزاره ها. تاریخ ۲۰۰ سال اخیر افغانستان وطنفروش بوده. آیا در این وطنفروشی شما دست داشتن یا هزاره ها؟
  وقاحت هم حدی داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا