خبر و دیدگاه

بمناسبت اولین سالگرد غم انگیز فرخندهء شهید که مصادف است به ۲۷ حوت سال روان

بیاد قتل فرخنده ء  شهید

mehry picture
نویسنده: حکیم مهری

در یکسال گذشته در پهلوی جنگ های تبا ه کن و خرابکارانه ما شاهد عملکرد های عدهء از افراد ناآگاه و جاهل نیز بودیم که همواره عملکرد شان با احساسات حیوانی توام است و آنچه را برای چند لحظهء انجام میدهند ازآن خوشنود می شوند ولی نمی دانند که چنین عملکرد ها چی پیامد های ناگواری بجا میگزارد .

عزیزان شما بیاد دارید که طی سال گذشته یکی از اعمالیکه نه تنها درین کشور قلب هزاران انسانی را جریحه دار نمود و به عاملین آن نفرت و انزجار نثار کردند بل در سطح ملی و بین المللی خیلی هم به زشتی و درشتی نکوهش گردید و چنان اثرات تلخی بجا گذاشت که هویت تاریخی و فزهنگی این کشور را برای سالهای سال زیر سوال قرار داد.

بلی این رو.یداد ناگوار ضرب و شتم و سرانجام گرفتن جان یک دختر جوانی بود که میخواست مردم و همنوعش را از عملکرد های خرافاتی و نامشروع که در هیچ آئین و مذهبی جا ندارد آگاه ساخته و عدهء را که با بی خبری و ناآگاهی از چنین اعمالی که پهلوهای خیلی ننگین و شرم آور با آن آمیخته بود آگاه سازد ولی با تآسف که بالاثر صدای دروغین یک عده عناصر نابکار و اوباش که سالهای سال از نیت پاک مردمان نیازمند استفادهء سوء کرده بودند به فجیع ترین شیوهء قرن وسطایی به شهادت رسید.

فرخنده ، دختری که خود یکی از پیروان و رهروان نظام اسلامی و از آگاهان هویت اسلامی بود فرخندهء که نمی خواست بیشتر ازین یک همنوعش با حرف ها و فریب های دروغین یک عده عناصر شیطان صفت مورد استفادهء مادی و معنوی که واقعا” برای یک مسلمان خیلی ها ننگین است قرار گیرد ، فرخندهء که میخواست برای همنوعانش بفهماند که راه شما راهی است که عزت و آبروی شما بوسیله عدهء که جز سوء اخلاق کاری ندارند برباد می شود و شمارا برای برآورده گردیدن خواست های که از روی ناگزیری به آن متو.صل میشوید نه تنها نزد خود شما بل نزد تمامی اقارب و دوستان تان بی حرمت میسازد . صدای فرخنده صدای انسانی بود که در یک جامعهء عقب مانده بگونهء استثنائی بلند شد تا مگر به یک همنوعش خدمتی کرده باشد ، خدمتی که هم از نظر دینی و هم از نظر انسانی یک پیام بشردوستانه بود ولی اینکه بجائی نرسید خیلی ها جای دارد برای درهم کوبیدنش تآسف کرد.

فرخنده میخواست به تمامی خواهرانش ندا دهد که خودرا برای برآورده گردیدن اهداف یک مشت انسانهای خرافاتی بی عزت نسازید فرخنده میخواست به یک همنوعش تفهیم نماید که راه نجات از مصیبت این نیست ، فرخنده میخواست برای یک موجود خود ناشناخته پیام دهد ( آنهای چون اهریمن های فساد و دشمن افکار و اندیشه های انسانی به این مکان جا گرفته اند دشمن شما و انسانیت شما اند ) مگر با دریغ و درد که با بلند کردن صدای تکفیر این اهریمن ها جانش گرفته شد. آنهای که درین ماجرای غیرانسانی قرار گرفتند انسانهای اوباش و جاهلی بودند که فقط دین و نظام اسلامی را از عینک بی دانشی و بی خبری میدیدندو فکر میکردند هر انسانی که بنام کفر و بیدین کشته می شود و ما درآن دخیل گردیم اجری کمائی کرده ایم زیرا چشم های نابینا و اندیشه های ناآگاهانه همواره عوامل بربادی و بدبختی نه تنها یک گروه جاهل بل یک کشور است. چنانچه همین گونه شد که نه تنها  ما حتی تمامی مسلمانها امروز بنام های احمد و محمد بنام تروریست و جانی محاسبه می شوند.

این رویداد که فرخنده را جایگاه یادهانی همیشه گی بخشید ، نسل های بعدی را با یک خاطرهء اندوهگین چنین آگاهی نصیب گردانید که دیگر کم تر میتوان نظیرش را مشاهده کرد. و به تمامی نسل های امروزی وبعدی الهام نمود که دیگر دنبال چنین افراد و انسانهای جاهل نرفته و حرمت انسانی و اسلامی شانرا جریحه دار نکنند. فرخنده به تمامی نسل های بعدی تفهیم نمود که چنین عملکرد ها درنظام و هویت اسلامی یک لکه ننگ است و آنرا باید ازجبین شان پاک نمایند. فرخنده به تمامی باشنده گان این کشور تفهیم نمود که وجود چنین عناصر نابکار و نامسلمان در دین و نظام اسلامی خیلی ننگین است.ما درحالیکه روز و تاریخ شهادت این زنده یاد را گرامی میداریم و بروحش اطحاف ادعیه می نمائیم به تمامی جاهلان و اهریمنان این کشور نفرین و لعنت می فرستیم.و صدا بلند می کنیم که ای مردم بخاطر ایمان و عقیدهء پاک اسلامی و انسانی به حقیقت ها متوصل شوید راه انسان امروزی راه جهالت ستیزی و اهریمن ستیزی است. راه انسان امروزی راه خیر ، صلح، همزیستی مسالمت آمیز و زنده گی با شرف است. راه امروزی راه کمک به همنوع و راه رسیدن به یک دنیای فارغ از طلم و بیداد است. راه امروزی راه رسیدن به یک عصر و زمانهء است که درآن هیچ انسانی به همنوعش جبر و یا ستمی روا ندارد. پس بیدار شوید و از عملکرد های اهریمنانه و جاهلانه بپرهیزید و کسانی باشید که هیچ ذیروحی نتواند بر اعمال و اندیشهء شما خللی وارد نماید ، و کسانی باشید که هم خداوند (ج) و هم همنوعان شما با وجود شما اگر افتخار نمی کنند خجالت هم نکشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا