خانه » خبر و دیدگاه » نوشيندی های انرژی‌زا، با تغیيرات در قلب رابطه دارند

نوشيندی های انرژی‌زا، با تغیيرات در قلب رابطه دارند

تحقيقات از انجمن قلب امريكا، ۱۳ . ثور . ۱۳۹۶

 

نوشيندني هاي انرژي زا، بيشتر از يك مقوي رواني و فزيكي عمل ميكنند؛

طبق تحقيقات كه اخیرا در مجله قلب امريكا منتشر گردیده است؛  ٣٢ اونس نوشيندني هاي انرژي زا با ٣٢٠ ملي گرام كافيين باعث تغيرات جدي در فعاليت هاي الكتريكي قلب و فشار خون ميگردد، در حاليكه همان ٣٢ اونس نوشيدني کنترول شده  با همان مقدار كافيين باعث چنين تغيراتي در فعاليت هاي برقي قلب و فشار خون نميگردد.

اين در حاليست كه أداره غذا و دواي ايالات متحده امريكا، كافيين را به اندازه هاي كمتر از ٤٠٠ ملي گرام بطور كلي محفوظ و بي خطر اعلان كرده است.

نوشيدني هاي انرژي زا اغلب متعلق به انرژي هاي تركيبي هستند و فعلا بيشتر از ٥٠٠ نوع ازين نوشيدني ها در بازار موجود بوده و علت اينكه صحي بودن شان را زير سوال ميبرد، افزايش أمراض مرتبط به مصرف اين نوشيدني ها ميباشد. يكي از مسولين مركز صحي و محققين اين پروژه در قواي هوايي امريكا در كالفورنيا ميگويد؛ ما براي این تصميم به مطالعه تاثيرات بالقوه نوشيدني هاي انرژي زا بالاي قلب را گرفتيم که تحقيقات قبلي نشان داده بود،  چون٧٥ فيصد كارمندان ما در مراكز نظامي ازين نوشيدني ها استفاده ميكنند و عموما نزديك به ١٥ در صد كارمندان نظامي ما وقتي در ماموريت هستند، روزانه حداقل سه قطي ازين نوشيدني هاي را مصرف ميكنند كه بيشتر از مطالعه ما درينجا ميباشد.

درين تحقيق، محققان بصورت تصادفي ١٨ شركت كننده را به دو گروه تقسيم و بررسی كردند:

گروپ اول(گروه مورد آزمايش يا گروهي كه تحت آزمايش است و ما فرضيه را روي آن انجام ميدهيم)؛ از نوشيدني انرژي زايكه حاوي ١٠٨ ملي گرام شكر، ٣٢٠ ملي گرام كافيين و تركيبات مختلف ديگر بود، را مصرف كردند.

گروپ دوم( گروه كنترول يا گروه ايكه مقابل گروه آزمايش قرار ميدهيم)؛ از نوشيدني كه حاوي ٣٢٠ ملي گرام كافيين، ٤٠ ملي ليتر آب ليمو و١٤٠ ملي ليتر شربت گيلاس در آب گازدار بود، را استفاده كردند.

شش روز بعد، گروپ اول از نوشيدني هاي گروپ دوم و برعكس استفاده كردند و در اين حال محققان فعاليت هاي الكتريكي قلب هر دو گروپ را با استفاده از الكتروكارديوگرام و همچنان فشار خون مركزي و محيطي هر دو گروپ را در شروع بررسي، در روز اول، در روز دوم، در روز چهارم، در روز ششم و در ٢٤ ساعت پس از مصرف اندازه گيري كرده اند.

نوت؛ فشار خون محيطي، عبارت از اندازه گيري فشار در شريان هاي دور تر از قلب، فرضا در بازو است و فشار خون مركزي عبارت از اندازه گيري فشار در شريان نزديكتر به قلب، در آئورت(سرخ رگ بزرگ، كه به بطن چپ متصل است) ميباشد.

پس از اندازه گيري فشار خون مركزي و محيطي، محققين دريافتند كه شركت كننده گان در گروپ اول، ١٠ ملي ثانيه فاصله اصلاح شده كيو تي(QTc Interval) در ظرف دو ساعت نسبت به شركت كننده گان در گروپ دوم، داشتند.

نوت؛ فاصله اصلاح شده كيو تي، فاصله كيو تي را در يك ضربان قلب، ٦٠ ضربه في ثانيه بررسي ميكند. اين فاصله شامل فاصله ميان آغاز كمپليكس كيو آر اس(QRS Complex) و پايان موج تي(T) بوده و مدت زمان ديپولايريزيشن(Depolarization) و ريپولايريزيشن(Depolarization) بطن های قلب را نشان ميدهد. فاصله كيو تي با تغير مدت زمان هر سيكل قلبي تغير ميكند اما در ضربان قلب طبيعي بين ٠.٣٥ تا ٠.٤٤ ثانيه به طول مي انجامد.

در نتیجه؛

اگر آن ده ملي ثانيه فاصله اصلاح شده را مد نظر گرفته و با ادويه جات كه حتي شش ملي ثانيه فاصله اصلاح شده ايجاد ميكند، مقايسه كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه آن ده ملي ثانيه فاصله اصلاح شده كه در نتيجه تحقيق در گروه مورد آزمايش ما ايجاد گرديده بود همچنان هشدار دهنده است. اگر اين فاصله زماني كه به ملي ثانيه اندازه ميشود، از حد كوتاه تر و يا از حد بيشتر تر طولاني شود، ميتواند ضربان قلب غير طبيعي ايجاد كند كا باعث آريتمي ها گرديده و خطر ناك نیز میباشد.

در نتيجه تحقيق، هر دو گروپ فوق فشار خون بلند مشابه را تجربه كردند اما آنهايكه در نواشابه هايشان كافيين موجود بود، بعداز شش ساعت دو باره به حالت نورمال يا عادي برگشتند. از سوي ديگر، آنهايكه در نوشيدني هاي شان بر علاوه كافيين، تركيبات مختلف ديگر وجود داشت، بعد از شش ساعت همچنان فشار خون شان، بلند باقيماند.

اين بررسي ها نشان ميدهد كه كافيين نه، بلكه تركيبات مختلف ديگر ممكن است اثرات تغيري دهنده فشار خون داشته باشند كه نياز به تحقيقات بيشتر دارد. بر أساس اين شواهد مقدماتي؛ جوانان، افراد سالم، افراديكه داراي فشار خون بلند هستند، افراديكه در معرض خطر هاي ناشئ از وجود أمراض زمينه اي قلبي و يا افراديكه داراي مسايل صحي ديگر اند، ممكن است بايد از نوشيدني هاي انرژي زا جلوگيري و يا هم براي فعلا الي روشن شدن دقيق قضيه و تاثيرات آن بالاي صحت قلب محتاطانه عمل نمایند.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com